/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Senat zawetował projekt ustawy pozwalającej na zamianą gruntów leśnych na cele inwestycyjne

Drewno.pl

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2021-08-09


Senat podjął decyzję o odrzuceniu w całości ustawy o specjalnym przeznaczeniu gruntów leśnych. Uchwalona przez Sejm głosami rządzącej koalicji ustawa zakłada możliwość zamiany gruntów pod zarządem Lasów Państwowych na cele inwestycyjne.

Senat zawetował projekt ustawy pozwalającej na zamianą gruntów leśnych na cele inwestycyjneSenat zawetował projekt ustawy pozwalającej na zamianą gruntów leśnych na cele inwestycyjneFot. D.Jabłoński

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w połowie lipca bieżącego roku. Rząd chce wprowadzić czasową możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących – na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

Przygotowana przez ministra klimatu i środowiska ustawa zakłada, że w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie projektowanego przepisu możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia do szacowania nieruchomości.

W uzasadnieniu napisano, że rozwiązanie to ma wspierać rozwój i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii. Dotyczyć ma także poprawy jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych. Jak poinformowano, nowe rozwiązania to odzew na wniosek lokalnych społeczności, które widzą w tym szanse rozwojowe.

Ze względu na szczególny charakter gruntów mających podlegać zamianie, przewidziane zostały mechanizmy ograniczające. Chodzi o:
- czasowość obowiązywania przepisów stwarzających możliwość dokonywania zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację, których zamiana może być dokonana;
- wskazanie, że przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości będą mogły być tylko i wyłącznie lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określone w załączniku do ustawy stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych;
- wyłączenie z możliwości tego rozwiązania obszarów objętych formami ochrony przyrody. Chodzi o parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000;
- wprowadzenie zastrzeżenia, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej;
- wprowadzenie wymogu uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także przeniesienia własności nieruchomości.

Projekt budzi wiele wątpliwości wśród leśników, jak i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Zaproponowana treść przepisów, jak i sposób jej procedowania krytykowany jest również przez prawników, którzy wskazują na możliwą niezgodność z konstytucją i prawem unijnym.

Nad przyjętą przez Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy (w zaledwie 9 dni) ustawą debatował Senat. Senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności zarekomendowała przyjęcie regulacji w całości. Z kolei komisja nadzwyczajna ds. klimatu i środowiska chciała jej całkowitego odrzucenie. W trakcie głosowania senatorowie zawetowali ustawę, która teraz ponownie trafi do Sejmu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz