/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Stora Enso: Słabsze wyniki za rok 2020

Stora Enso

Autor: oprac. red
Źródło: Stora Enso
Data: 2021-02-09


Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za czwarty kwartał 2020r. Spółka zanotowała spadek przychodów i zysku tak w końcówce roku, jak i w całym 2020r.

Stora Enso: Słabsze wyniki za rok 2020Stora Enso: Słabsze wyniki za rok 2020Fot. Stora Enso

W ostatnim kwartale 2020r. Stora Enso osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,154 mld euro, co oznacza 10% spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2019r. Zysk operacyjny EBIT w tym okresie wyniósł 118 mln euro.

Jak informuje zarząd spółki na słabsze wyniki wpływ miały zmiany organizacyjne związane z ograniczeniem produkcji, niższym wolumenem sprzedaży oraz spadających cen - w szczególności w segmencie Papier.

-Spoglądając wstecz na cały ubiegły rok, można śmiało stwierdzić, że obfitował on w wiele wydarzeń. Szczególne piętno odcisnęła na nim światowa pandemia i związane z nią globalne spowolnienie gospodarcze. Kolejne istotne czynniki to niepewność geopolityczna, Brexit oraz strajki w Finlandii. Biorąc pod uwagę wszystkie ww. okoliczności, jestem niezmiernie usatysfakcjonowana stabilnym wynikiem finansowym osiągniętym w czwartym kwartale ubiegłego roku  - powiedziała Annica Bresy, CEO Stora Enso

-Gdyby nie uwzględniać działu Paper, zysk operacyjny EBIT - w ujęciu kwartalnym - zwiększył się z 80 mln euro do 122 mln euro. Z kolei biorąc za punkt odniesienia 3. kwartał 2020, obserwujemy zwiększoną sprzedaż - to sygnał, że rynki zmierzają we właściwym kierunku - dodaje Bresy

W całym roku 2020 sprzedaży skandynawskiego koncernu osiągnęła 8,553 mld euro, a zysk operacyjny EBIT za 2020 rok wyniósł 650 mln euro. Oznacza to spadek przychodów o 11.7% i aż o 35,2% niższy wynik EBIT w stosunku do roku poprzedniego. Na osiągnięte wyniki, podobnie jak w kontekście ostatniego kwartału, zdaniem zarządu wpływ miały identyczne przyczyny - mniejszy popyt i ograniczenie wielkości produkcji oraz spadek cen papieru.

-Najważniejsze elementy naszego biznesu radziły sobie bardzo dobrze w ostatnim kwartale 2020 roku, obfitującym w niezbędne prace konserwacyjne. Odnotowaliśmy rosnącą aktywność i zadowalające wyniki działów Materiały Opakowaniowe i Packaging Solutions. Bardzo dobrze radził sobie dział Leśnictwo, zaś jednostka Wood Products odnotowała drugi historycznie wynik osiągnięty w 4. kwartale roku. W przypadku działu Biomateriały obserwujemy sygnały świadczące o pozytywnej tendencji cenowej, na co wpływa bardziej zrównoważona sytuacja na rynku podaży i popytu. Również rynek chiński stopniowo odbudowuje się. Jednocześnie przyspieszyła w sposób znaczący tendencja spadkowa na rynku papierów, co doprowadziło do nadpodaży i związanej z tym presji cenowej. Jednak nawet w tych okolicznościach dział Paper uzyskał właściwy poziom przepływów gotówkowych - ocenia Annica Bresy.

Opakowania rynkiem strategicznym Stora Enso

Stora Enso realizuje plan zakładający uzyskanie oszczędności rzędu 400 mln euro oraz strategiczne zmiany w kierunkach produkcji. W ramach tych działań spółka dokonała m.i.n. konwersji zakładu papierniczego w Oulu (Finlandia), który teraz będzie koncentrować się na produkcji kartonów opakowaniowych. Obecnie ma tam miejsce faza rozruchu linii wytwarzającej wysokojakościową tekturę typu kraft. Firma rozpoczęła też studium wykonalności związane z rozbudową zakładów produkcyjnych Skoghall w kontekście produkowanej tam celulozy i tektury.

W komunikacie spółki poinformowano również o wspólnym projekcie Stora Enso i firmy TetraPak. Badana jest możliwość zbudowania nowej linii do recyklingu kartonów na napoje. Inwestycja powstać maiłaby na terenie Polski, a jej skala znacząco podniosłaby poziom recyklingu tego typu kartonów w Europie.

Kolejnym dużym projektem jest modernizacja zakładów Imatra (Finlandia). Kosztem 80 mln euro zwiększa zostanie zdolność produkcyjna wysokiej jakości tektury opakowaniowej oraz zmodernizowany zostanie proces przeładunku magazynowania i rozdrabniania drewna.

Zmiany dotyczą również segmentu Woda Products. W ubiegłym roku koncern sprzedał zakład produkcji drewna konstrukcyjnego typu KVH w Pfarrkirchen (Niemcy) oraz zamknął tartaki w Uimaharju i Kiteekosztem (Finlandia). Z kolei kosztem 80 mln euro przeprowadzi kompleksową modernizację zakładów Imatra zajmujących się przerobem drewna.

Stora Enso intensywnie planuje rozwijać się w zakresie nowych produktów z segmentu biotworzyw których podstawą produkcji jest lignina i celuloza. Jednym z kluczowych obszarów ma być poszukiwanie nowych innowacyjnych zastosowań produktów drzewnych takich jak systemy magazynowania energii, spoiwa czy włókna węglowe. Przykładem takiego produktu może być pianka celulozowa, która podczas drugiej Międzynarodowej Konferencji Włókien Celulozowych (International Conference on Cellulose Fibres), która odbyła się na początku lutego br., zdobyła tytuł innowacji 2021 roku (Cellulose Fibre Innovation of the Year 2021). Pianka celulozowa może być alternatywą dla zastąpienia takich tworzyw jak pianka polietylenowa (PE) czy spieniony polistyren (EPS) w opakowaniach ochronnych.

Spółka dokonała nowej wyceny swoich zasobów leśnych będących bazą surowcową. Jak poinformowano, ich wartość wzrosła o niemal 2 mld euro, do poziomu przekraczajacego 7 mld euro. W ramach aktywnego zarządzania naszymi zasobami leśnymi, postanowiliśmy sprzedać ponad 5 tys. ha lasów nie należących do głównego nurtu produkcji drewna za kwotę ok. 90 mln euro - poinformowano w komunikacie.

Działająca w sektorze biogospodarki firma Stora Enso jest czołowym na rynkach światowych dostawcą materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Zatrudnia około 23.000 osób i prowadzi sprzedaż w ponad 50 krajach. Akcje spółki notowane są na giełdach w Helsinkach (STEAV, STERV) i Sztokholmie (STE A, STE R).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA