/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Rumuński urząd antymonopolowy nałożył kary na firmy drzewne

Autor: oprac. red
Źródło: Economica.net
Data: 2021-02-01


Rumuńska Rada ds. Konkurencji nałożyła grzywny za nielegalną zmowę na 31 producentów drewna. Łączna suma kar to 26,6 mln euro.

Rumuński urząd antymonopolowy nałożył kary na firmy drzewneRumuński urząd antymonopolowy nałożył kary na firmy drzewneFot. D.Jabłoński

W ramach prowadzonego od 2019r. śledztwa, rumuńscy urzędnicy skontrolowali 96 firm uczestniczących przetargach na drewno pozyskiwane w rumuńskich lasach państwowych. Według ich ustaleń 33 przedsiębiorstwa uczestniczyły w nielegalnych porozumieniach zawieranych podczas przetargów dotyczących prawa do pozyskania drewna na terenach leśnych zarządzanych przez państwowe przedsiębiorstwo leśne Romsilva. W latach 2011–2016, ukarane firmy umawiały się, aby nie konkurować ze sobą, co pozwalało utrzymać ceny na jak najniższym poziomie.

Rada ds. Konkurencji postanowiła ukarać 31 spośród 33 firm. Pozostałe dwie już nie istnieją. Łączna suma kar to w przeliczeniu 26,6 mln euro.

Najwyższe sankcje dotyczą lokalnych spółek zależnych od austriackich grup: HS Timber (wcześniej Holzindustrie Schweighoffer) - 10,6 mln euro, Kronospan Trading - 9,5 mln euro oraz Egger Romania - 4,64 mln euro. Firmy te są największymi przetwórcami drewna w Rumunii, co tłumaczy wysoki poziom nałożonych na nie kar. Grzywny za zakłócanie konkurencji na rynku są bowiem uzależnione od wielkości obrotu danej firmy.

Wśród ukaranych znalazł się również takie firmy jak: Frasinul, Kronospan Romania, Forestar czy Kronospan Sebeş. 13 firm przyznało się do naruszenia prawa konkurencji, dzięki czemu skorzystało z obniżenia kar (Alredia, Egger Romania, Explosiv Group, Fagus Forest Prod, Forest Land, Genex Com, HS Timber Productions, Kronospan Romania, Kronospan Sebeş, Kronospan Trading, Limsilva Forest , Silvania International Prod, Silva Logistics Services). Pozostałe ukarane firmy to w większości mniejsi krajowi przetwórcy drewna.

Rada ds. Konkurencji przypomina, że w 2018r. nałożyła na firmy Forestar SA, Nico Paul SRL i Saniral SRL grzywny w łącznej wysokości ok. 500 tys. euro za podobne przewinienia.

Przy okazji prowadzenia śledztwa, rumuński urząd ds. konkurencji przeprowadził szereg badań i analiz sektorowych dotyczących rynku drewna na podstawie, których opracował propozycje i zalecenia dotyczące poprawy konkurencji, które powinny zostać uwzględnione w odpowiednich przepisach.

Rada ds. Konkurencji zarekomendowała, aby zarząd Romsilva wyeliminował możliwość pokrywania niektórych kosztów związanych z obróbką drewna we własnych zakładach, przychodami z innych źródeł (rumuńskie Lasy Państwowe posiadają własne tartaki). Władze zwróciły się również o dostosowanie ustawodawstwa w tej dziedzinie, tak aby poziom opodatkowania był niedyskryminujący, a Romsilva zobowiązana do płacenia podatków i należności, podobnie jak wszyscy inni zarządcy i właściciele terenów leśnych.

Inne zalecenia obejmują konieczność zmian w zakresie wymagań dla firm, które mogą startować w przetargach organizowanych przez zarządców lasów publicznych. Chodzi o ujednolicenie niektórych zapisów, tak aby leśnicy nie mogli eliminować z przetargów firm nie posiadających wydawanych przez siebie "atestów" na pozyskanie drewna. Odpowiednie certyfikaty posiadać mają podmioty zajmujące się bezpośrednim pozyskaniem drewna, a nie nabywcy prawa do jego pozyskania.

Kolejnym zagadnieniem, którym muszą zająć się rumuńscy leśnicy, jest sposób wyboru ofert, które zostaną zebrane przez Romsilvę. Muszą być one oceniane w oparciu o jasne przepisy wewnętrzne, a nie w sposób uznaniowy.

Jednocześnie w celu zintensyfikowania walki z nielegalnym wyrębem lasów, Rada ds. Konkurencji zarekomendowała agencji odpowiedzialnej za nieruchomości skarbu państwa opracowanie rejestru zasobów leśnych, a rządowi rumuńskiemu realizację (w tym z wykorzystaniem finansowania z funduszy europejskich) programu oszczędzania drewna opałowego poprzez wymianę nieefektywnych i zanieczyszczających powietrze urządzeń grzewczych na bardziej wydajne. Według założeń jest to sposób na obniżenia kosztów ogrzewania i znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na drewno opałowe, co jest kluczowym aspektem w ograniczeniu nielegalnego wyrębu lasów.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz