/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
TARTACZNICTWO

KPPD: Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 na poziomie roku ubiegłego

KPPD

Autor: oprac. red
Źródło: KPPD
Data: 2020-08-31


Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA opublikowało dane na temat wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020r. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, spółce udało się utrzymać poziom przychodów na ubiegłorocznym poziomie i osiągnąć dodatni wynik finansowy.

KPPD: Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 na poziomie roku ubiegłegoKPPD: Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 na poziomie roku ubiegłegoFot. D.Jabłoński

Pojawienie się w Europie pandemii koronawirusa SArS-Cov-2 i wprowadzenie przez rządy poszczególnych krajów istotnych ograniczeń przełożyło się na znaczny spadek przychodów Koszalińskiego PPD w okresie kwiecień-.maj br. W stosunku do sprzedaży osiągniętej w 2019r., poziom sprzedaży był niższy o 17%.

W spółce powołano Zespół Antykryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację i wydaje zalecenia dla pracowników i kadry kierowniczej, m.in. w zakresie ograniczenia bezpośrednich kontaktów. Pracownicy zostali wyposażeni w stosowne środki ochrony. Część pracowników w Biurze Spółki zaangażowała się w szycie maseczek dla pracowników oddziałów. W okresie pierwszych sześciu miesięcy roku wszystkie oddziały firmy pracowały bez zakłóceń, dostosowując produkcję do aktualnej sytuacji. Nie wystąpiły zakłócenia związane z realizacji dostaw surowców do produkcji.

W celu poprawy płynności finansowej w początkowym okresie wydłużono termin płatności za surowiec drzewny z 14 do 30 dni (w maju powrócono do 14-dniowego terminu), a działalność inwestycyjną ograniczono do niezbędnej. Przesunięto również terminy spłat rat kredytów inwestycyjnych i wystąpiono z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób
prawnych za marzec.

Wraz następującym od maja łagodzeniem wprowadzonych obostrzeń, przywrócono m.in. działalność dużych sieci handlowych, co wpłynęło na znaczny wzrost zamówień napływających do spółki. Ostatecznie przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020r. osiągnęły poziom 159 mln zł (o 1,2 mln zł niższy niż w I półroczu 2019r.).

Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 4,7 mln zł, czyli wyższym o 0,3 mln zł, tj. o 8%, w porównaniu do I półrocza 2019r. Na wynik istoty wpływ ma otrzymane dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń za czerwiec (które zostanie zaksięgowane w koszty miesiąca lipca), które wpłynęło na poprawę wyniku o 2 mln zł. Skorygowany wynik o otrzymane dofinansowanie, o którym mowa wyżej, wynosi 2,7 mln zł.

Jak informuje zarząd spółki, w strukturze kosztów działalności największą dynamikę wykazują koszty energii, które porównaniu z ubiegłym rokiem są wyższe o 1,2 mln zł, tj. o 27%, co wynika ze wzrost jej cen. Natomiast efektem inwestowania w poprzednich latach jest przyrost amortyzacji o 0,7 mln zł.

Z kolei niższe wypłaty premii motywacyjnych uzależnionych od wyniku oraz ograniczenie pracy w nadgodzinach, a także zmniejszenie outsourcingu, wpłynęły na obniżenie kosztów robocizny o 3 mln zł (łącznie ze składkami na ZUS).

Dodatkowo w maju br. w ZPD Drawsko Pomorskie doszło do pożaru, w wyniku którego zniszczeniu uległa część instalacji transportującej trociny. Całkowita strata z tego tytułu wyniesie ok. 200 tys. zł.

Zarząd spółki zwraca uwagę, że po względnej stabilizacji w III kwartale br., obecnie ponownie pojawiła się duża niepewność, co do dalszego rozwoju pandemii w okresie jesienno-zimowym. Na bieżąco jest monitorowana sytuacja w tym zakresie i spółka dostosowuje swoje działania do zmieniających się warunków gospodarczych i epidemiologicznych.

Liczba wyświetleń: 1287


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA