/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PAPIER I CELULOZA

Arctic Paper: Stabilne zyski mimo pandemii

Arctic Paper

Autor: oprac. red
Źródło: Arctic Paper
Data: 2020-08-20


W drugim kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody Grupy Arctic Paper w porównaniu z ubiegłym rokiem spadły o blisko 20%. Szczególnie mocno spadła sprzedaż papieru - o 24,9%. W przypadku celulozy spadek wyniósł 5,6% wartości.

Arctic Paper: Stabilne zyski mimo pandemiiArctic Paper: Stabilne zyski mimo pandemiiFot. Arctic Paper

Przychody Grupy Arctic Paper w pierwszym półroczu 2020r. wyniosły: 1,429 mld zł (2019: 1,583 mld zł). Spadki sprzedaż dla poszczególnych grup produktowych są zróżnicowane. Wartościowo sprzedaż papieru jest niższa o 10,7%, a celulozy o 7,1%. Inaczej wygląda sytuacja gdy analizujemy wolumen ilościowy: spadek w ilości sprzedanego papieru wyniósł 5,0% , natomiast ilość sprzedanej celulozy wzrosła o 5,9%. W drugim kwartale 2020 roku Grupa Arctic Paper odnotowała również spadek poziomu zamówień w porównaniu do pierwszego kwartału o 33,2%. Poziomu zamówień w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku był niższy o 22%.

Niższa sprzedaż pociągnęła za sobą spadek osiągniętych wyników: zysk z działalności operacyjnej spadł do poziomu 103,8 mln zł (2019: 127,6 mln zł), a zysk netto do 73,0 mln zł (2019: 84,5 mln zł).

Produkcja Grupy wyniosła 114.000 ton papieru w II kw. (147.000 w II kw. 2019r.), a wykorzystanie mocy produkcyjnych 69% (w 2019r. było to 92%). W II kw. należąca do Arctic Paper fabryka Munkedals została pierwszą papiernią na świecie, która otrzymała dla szerokiej gamy swoich papierów Certyfikat Cradle to CradleTM - standard dotyczący produktów stworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. W segmencie celulozy wielkość produkcji spadła do 97.700 ton wobec 107.000 ton rok wcześniej. Na ilość tę wpłynęła m.in. decyzja o przyspieszeniu na II kwartał planowanego przeglądu technicznego linii produkcyjnych, który zwykle ma miejsce w III kwartale.

-Pierwszy i drugi kwartał 2020 pokazały jak szybko zmianie może ulec koniunktura i sytuacja spółki - przede wszystkim spowodowana czynnikami zewnętrznymi. Po rekordowym pierwszym kwartale bieżącego roku decyzje administracyjne wprowadzone przez rządy wielu państw Unii Europejskiej o objęciu lockdownem regionów i całych państw, w wyniku zagrożenia pandemią COVID 19, miały bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie i wyniki Arctic Paper. - napisał Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper, w komentarzu do wyników pierwszego półrocza 2020 roku.

-Naszym priorytetem jest zapewnienie zdrowia i bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom. Wdrożyliśmy rozwiązania organizacyjne zmniejszając ryzko zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników fabryk i celulozowni. Ustalono dla dużej grupy pracowników możliwość pracy zdalnej. Ograniczenia w kontaktach z naszymi klientami spowodowało przeniesienie się komunikacji biznesowej w sferę elektroniczną. Ograniczyliśmy przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe, tak by ograniczyć do minimum liczb osób odwiedzających poszczególne zakłady. We współpracy z firmami logistycznymi wdrożyliśmy nowe zasady logistyki przywozowej i wywozowej.

Szczególny nacisk położono na bieżące monitorowanie sytuacji finansowej naszych klientów tak, by zminimalizować ryzyko powstania niespłaconych należności. Podjęto działania optymalizacyjne by poprawić efektywność zarządzania kapitałem obrotowym. Wykorzystano rozwiązania pomocy finansowej udzielanej przez poszczególne kraje podmiotom z grupy, zarejestrowanym w danym kraju.

Dzięki podjętym działaniom wyprzedzającym żadna z fabryk nie odnotowała przerw w dostawach surowców czy w logistyce wywozowej. Zarówno papiernie jak i celulozownie odnotowały spadek popytu na swoje wyroby. Spowodowanie było to wprowadzeniem lockdownu w większości krajów w Europie a więc na głównych rynkach sprzedaży Arctic Paper. Istotna część naszych klientów albo wstrzymała całkowicie działalność albo ograniczyła ją o kilkadziesiąt procent. Firmy wstrzymały działania marketingowe, ograniczyły druk materiałów promocyjnych. Z drugiej strony odnotowaliśmy pewnie wzrost popytu na papier książkowy. W segmencie celulozy gwałtowny wzrost popytu na wyroby higieniczne pozwolił na częściowe zrekompensowanie spadku popytu na celulozę ze strony sektora papierów graficznych i opakowaniowych.

Drugi kwartał 2020 potwierdza słuszność przyjętej prawie 10 lat temu strategii, iż optymalnym rozwiązanie jest konsolidacja finansowa wyników osiąganych w sektorze celuloza i w sektorze papier. Połączenie tych segmentów biznesowych pozwala na stabilizację wyników na osi czasu.

Wszystkie powyższe działania razem spowodowały iż grupa Arctic Paper odnotowała pozytywny wynik finansowy w drugim kwartale, a wynik przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za pierwsze półrocze 2020 jest wyraźnie lepszy niż odnotowany rok wcześniej. Wart podkreślenia jest fakt, iż pomimo perturbacji spowodowanych pandemia Grupa Arctic Paper zakończyła pierwsze półrocze zwiększając stan posiadanych środków finansowych oraz poprawiając wskaźnik zadłużenia. W chwili obecnej trudno prognozować, jaki będzie wpływ pandemii i związanych z nią skutków gospodarczych i społecznych na wyniki i funkcjonowanie Grupy Arctic Paper w kolejnych kwartałach 2020 roku. - napisał Jarczyński.

-Pandemia ma duży wpływ zarówno na całą gospodarkę, jak i na działalność naszej Grupy. Jej efekty będą widoczne też w trzecim kwartale. Choć jednak nadal istnieje duża niepewność co do przyszłości, odnotowujemy obecnie wyraźne oznaki ożywienia popytu na nasze produkty. Choć kryzys jeszcze się nie zakończył, jestem pewien, że Arctic Paper wyjdzie z niego silniejszy - dodaje prezes Arctic Paper.

***

Grupa Arctic Paper jest wiodącym europejskim producentem objętościowego papieru książkowego, oferującym szeroki asortyment produktów w tym segmencie oraz jednym z czołowych producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Produkuje wiele rodzajów bezdrzewnego papieru niepowlekanego oraz powlekanego, a także drzewnego papieru niepowlekanego dla drukarni, dystrybutorów papieru, wydawców książek i czasopism oraz branży reklamowej. W związku z nabyciem Grupy Rottneros (w grudniu 2012 roku), asortyment holdingu poszerzył się o produkcję celulozy.

Grupa Arctic Paper zatrudnia około 1.500 osób w swoich papierniach, celulozowniach, spółkach zajmujących się sprzedażą papieru oraz w spółce zajmującej się zakupem drewna do produkcji celulozy. Nasze papiernie zlokalizowane są w Polsce i w Szwecji i posiadają łączne zdolności produkcyjne na poziomie około 685.000 ton papieru rocznie. Celulozownie zlokalizowane są w Szwecji i posiadają moce do produkcji około 400.000 ton celulozy rocznie. Arctic Paper posiada 14 Biur Sprzedaży zajmujących się sprzedażą i marketingiem produktów oferowanych przez Grupę oraz zapewniających dostęp do wszystkich rynków europejskich, w tym Europy Centralnej i Wschodniej.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz