/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
MATERIAŁY OPAŁOWE

Senat odrzucił nowelę ustawy o OZE

Drewno.pl

Autor: oprac. red
Źródło: Drewno.pl
Data: 2020-08-14


W dniu wczorajszym Senat odrzucił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającą nową definicję drewna energetycznego.

Senat odrzucił nowelę ustawy o OZESenat odrzucił nowelę ustawy o OZEFot. D.Jabłoński

Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje wprowadzenie nowej, czasowej definicji drewna energetycznego. Według jej zapisów, za drewno energetyczne:
1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Za podjęciem uchwały o odrzuceniu ustawy głosowało 46 senatorów, przeciw było 44, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi ponownie pod obrady Sejmu, jak można przypuszczać - zostanie uchwalona głosami koalicji rządzącej.

Nowelizacja ustawy o OZE ma obowiązywać czasowo: od 1. października br. do 31. grudnia 2021r. Głównym celem jej wprowadzenia ma być pomoc w zagospodarowaniu drewna, z którego sprzedaż mają problemy Lasy Państwowe.

Nowelizacji ustawy w proponowanej formie sprzeciwia się przemysł drzewny, obawiający się nierynkowej konkurencji na rynku drewna ze strony dotowanej energetyki oraz dowolności w decydowaniu o przeznaczeniu surowca drzewnego przez Lasy Państwowe. 

Zmiana przepisów w tym zakresie wiąże się również protestami ze strony pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Zdaniem ekologów, nowelizacja ustawy przyczynić się może do wzrostu pozyskania drewna w Lasach Państwowych, które skierowane zostanie do energetyki.

Rządowy projekt zmiany ustawy przeprowadzony został w przyśpieszonym tempie bez konsultacji społecznych, pod płaszczykiem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, chociaż problem ze zbytem surowca przez Lasy Państwowe w głównej mierze wynika z gradacji kornika w lasach Europy Środkowej. Wskutek pozyskania sanitarnego dużych ilości surowca drzewna, na europejskim rynku istnieje duża nadpodaż surowca iglastego, którego ceny spadły do rekordowo niskiego poziomu, w związku z czym droższe drewno z polskich lasów nie znajduje nabywców.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Środowiska rozporządzenia dotyczącego definicji drewna energetycznego nie przygotowało od 2016r., choć było zobowiązane zrobić to do listopada 2016r. Konsultowany ze stroną społeczna projekt rozporządzenia został notyfikowany w Komisji Europejskiej pod koniec ubiegłego roku, mimo to Ministerstwo postanowiło przeforsować nowy zapis bezpośrednio w ustawie o OZE.

Forsowana definicja drewna energetycznego zdaniem jej twórców odwołuje się bezpośrednio do zapisów dyrektywy RED II. Tymczasem definicja zawarta w tym dokumencie odnosi nie do drewna, które ma być spalane w celach energetycznych, a do surowców do produkcji biogazu dla transportu i zaawansowanych biopaliw. Dodatkowo polskie tłumaczenie zapisów dyrektywy, które zacytowano w nowelizacji ustawy, jest niefachowe i tworzy określenia, których nie można normatywnie sprecyzować lub w ogóle nie istnieją (kłody skrawane). Pozwoli na dużą swobodę w określaniu co faktycznie jest drewnem energetycznym, a co nim nie jest.

Nowelizacja ustawy spotkała się również z protestami ze strony pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną przyrody.

Liczba wyświetleń: 1975


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA