/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Komisja Europejska w przyszłym roku przedstawi nową strategię leśną UE

Autor: oprac. red
Źródło: Komisja Europejska
Data: 2020-08-11


Komisja Europejska planuje w 2021r. przedstawić nową strategię leśną, obejmującą cały cykl gospodarki leśno-drzewnej i promującą liczne usługi świadczone przez lasy. Ponadto, z zastrzeżeniem oceny skutków, Komisja przedstawi w przyszłym roku prawnie wiążące cele Unii Europejskiej w zakresie ochrony i odbudowy siedlisk przyrodniczych.

Komisja Europejska w przyszłym roku przedstawi nową strategię leśną UEKomisja Europejska w przyszłym roku przedstawi nową strategię leśną UEFot. D.Jabłoński

Lasy zajmują blisko 182 mln hektarów powierzchni UE i pokrywają 43% jej obszarów lądowych. Aktualna strategia leśna Unii Europejskiej została opublikowana w 2013r. i był kontynuacją polityki uzgodnionej w 1998r. Jej głównym założeniem jest zrównoważone wykorzystanie różnych korzyści płynące z leśnictwa oraz założenie koordynacji i synergii z innymi sektorami.

Strategia z 2013r. obejmuje 8 priorytetów:

  1. Ochrona społeczności. W tym zakresie wykorzystywana była unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich. W jej ramach fundusze UE mogą być przeznaczane m.in. na zmodernizowanie technologii leśnych lub poprawienie odporności (czyli zdolność do reagowania na takie zdarzenia jak pożary i huragany) ekosystemów leśnych, a także na podniesienie ich wartości przyrodniczej i zwiększenie ich potencjału w zakresie łagodzenia zmiany klimatu (tj. pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery). Zapewni to poprawę konkurencyjności, jakości życia oraz wsparcie dywersyfikacji działalności gospodarczej.
  2. Wsparcie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przemysłu związanego z leśnictwem w UE, bioenergii oraz zielonej gospodarki. Drewno to naturalny, odnawialny surowiec wielokrotnego użytku, nadający się do recyklingu, który należy używać w jak najszerszym zakresie. Lasy i uzyskiwane z nich surowce dają możliwości tworzenia miejsc pracy oraz różnicowania źródeł dochodu.
  3. Zmiana klimatu. Konieczne są działania mające na celu utrzymywać i wzmacniać odporność i zdolności adaptacyjne lasów, m.in. przez zapobieganie pożarom i stosowanie innych rozwiązań adaptacyjnych (odpowiednich gatunków, odmian roślin itp.), zwiększenie ich potencjału w zakresie łagodzenia zmiany klimatu.
  4. Ochrona lasów i wzmacnianie usług ekosystemowych. Ekosystemy leśne zapewniają usługi i surowce oraz są ostoją różnorodności biologicznej. Muszą być chronione w celu zapewnienia ich odporności oraz wielofunkcyjności.
  5. Poprawa wiedzy o lasach. Zdaniem Komisji Europejskiej, wzmocnienie bazy wiedzy na temat lasów jest konieczne w celu lepszego zrozumienia skomplikowanych środowiskowych i społecznych wyzwań, przed jakimi stoi sektor leśny.
  6. Nowe i innowacyjne leśnictwo oraz produkty o wartości dodanej. Aby pobudzać rozwój innowacji w sektorze leśno-drzewnym, konieczna jest spójna i ambitna przestrzeń badawcza związana z leśnictwem i drzewnictwem w UE (np. umożliwiająca swobodny przepływ wiedzy, technologii oraz naukowców).
  7. Wspólne działania na rzecz spójnego zarządzania lasami i ich lepszego zrozumienia. Poszczególne państwa powinny stawiać na koordynację, współpracę i komunikację w dziedzinie leśnictwa, które są kluczowe dla osiągnięcia spójnej i konsekwentnej polityki leśnej.
  8. Lasy z perspektywy globalnej. Strategia w tym zakresie ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy polityką unijną i polityką krajów UE oraz ich zobowiązaniami w zakresie zagadnień związanych z leśnictwem (takich jak wylesianie i wspieranie zrównoważonego zarządzania) na poziomie międzynarodowym - globalnym.

Zobacz również: https://www.drewno.pl/artykuly/9390,nowa-strategia-lesna-unii-europejskiej.html

Według aktualnej polityki Unii Europejskiej drewno jest surowcem neutralnym dla środowiska, stąd stosunkowo duże jest zainteresowanie związane z rozwojem wykorzystania tego materiału w gospodarce. W dotychczasowych wieloletnich ramach finansowych, takich jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, InvestEU, a także Europejski Fundusz na rzecz Biogospodarki o obiegu zamkniętym czy fundusz innowacyjny w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji, wspierały wprowadzanie na rynek bioproduktów spełniających odpowiednie wymogi jakościowe.

Również we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 w ramach programu „Horyzont Europa” przeznaczono ok. 10 mld euro na klaster „Żywność i zasoby naturalne” (żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko), który będzie obejmował finansowanie badań i innowacji w leśnictwie i drzewnictwie (R&I).

Można założyć, że nowa polityka leśna UE będzie kontynuacją dotychczasowych kierunków. Prawdopodobnie w większym stopniu zwrócona zostanie uwaga na ochronę zasobów leśnych. Spodziewać się można również doprecyzowania niektórych zagadnień związanych z energetycznym wykorzystaniem biomasy drzewnej, tak by położyć nacisk na lokalne wykorzystanie zasobów drewna nieprzydatnego w produkcji przemysłowej.

Liczba wyświetleń: 1996


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA