/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
MEBLARSTWO

Forte pozytywnie zakończyło 2019r., jednak koronawirus pogrąża wyniki roku bieżącego

Fabryki Mebli Forte

Autor: oprac. red
Źródło: Fabryki Mebli Forte
Data: 2020-07-01


W 2019r. Fabryki Mebli Forte zmniejszyły stratę netto do poziomu 3,134 mln zł w porównaniu ze stratą w wysokości 8,315 mln zł zanotowaną w roku 2018. W rok bieżący spółka wchodziła w optymistycznym nastroju i zakładała osiągnięcie zysku. Niestety kryzys wywołany przez lockdown związany z koronawirusem pogrąża wyniki.

Forte pozytywnie zakończyło 2019r., jednak koronawirus pogrąża wyniki roku bieżącegoForte pozytywnie zakończyło 2019r., jednak koronawirus pogrąża wyniki roku bieżącegoFot. FM Forte

W 2019r. Forte uzyskało przychody w wysokości 1,127 mld zł wobec 1,095 mld zł w 2018r. Spółka wyraźnie poprawiła osiągnięte wyniki i wypracowała zysk brutto na poziomie blisko 5 mln zł.
Na poziomie zysku netto wciąż pokazuje się strata ale znacząco niższa niż rok wcześniej.

Budżet inwestycyjny Forte w ubiegłym roku wyniósł 30 mln zł, a wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych Grupy. Do najistotniejszych inwestycji 2019 roku zarząd producenta mebli zalicza inwestycje maszynowe (roboty dla linii Ligmatech i BST507, Technolegno / Noemec ITA) będące kontynuacją działań z roku 2018, modernizację systemów przeciwpożarowych (instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacja tryskaczowe, system załadunku pyłu, instalację oświetlenia w technologii LED), wydzielenie stref pożarowych na halach produkcyjnych, montaż wag dla aut ciężarowych oraz projekt linii do recyklingu w fabryce płyt drewnopochodnych Tanne Sp. z o.o.

Rok 2020 dla Grupy FORTE miał być kolejnym rokiem intensywnych działań, które koncentrować się miały na dalszej poprawie struktury finansowania biznesu oraz zwiększania rentowności, aby móc w dalszym okresie powrócić do dynamicznego rozwoju sprzedaży mebli na rynkach europejskich poprzez zwiększanie udziału w rynkach poszczególnych krajów i odpowiednie dostosowywanie oferty produktowej.

Tymczasem przychody Fabryki Mebli Forte ze sprzedaży po I kwartale 2020 roku wyniosły 276,3. mln zł co oznacza spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,5%. Okres I kwartału, do czasu ogłoszenia pandemii COVID-19, Grupa może zaliczyć do udanego zarówno pod kątem zrealizowanych przychodów, jak również rentowności sprzedaży. Po dwóch miesiącach sprzedaży, przy obrotach wyższych o 2% rok do roku Forte zanotowało wzrost procentowej marży na sprzedaży o 4 %.

Istotny spadek sprzedaży i wyników finansowych nastąpił po nagłym wprowadzeniu w w wyniku pandemii COVID-19 ograniczeń w przepływie towarów i kontaktów społecznych. Już w miesiącu marcu obroty spadły o około 50% w stosunku do miesiąca lutego 2020 i o 44% względem marca 2019 roku. Na skutek ograniczenia przez rządy poszczególnych państw europejskich działalności sklepów meblowych i centrów handlowych zarząd spółki już w trzeciej dekadzie marca br. podjął decyzję o wprowadzeniu przestoju produkcyjnego we wszystkich zakładach.

W miesiącu kwietniu Forte realizowało zamówienia odbiorców (głównie sprzedawców internetowych oraz z rynków pozaeuropejskich), którzy wyrazili gotowość odbioru swoich zamówień oraz prowadziła i wciąż prowadzi działalność sprzedażową w takim zakresie, na jaki pozwalają aktualnie obowiązujące regulacje prawne. Uzyskany obrót stanowił niecałe 20% obrotu, jaki Grupa zazwyczaj realizuje w tym okresie, biorąc pod uwagę fakt, że miesiąc kwiecień jest początkiem niskiego sezonu w branży meblowej.

Główne działania wszystkich spółek Grupy Kapitałowej w tym okresie skierowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ograniczenie negatywnych skutków pandemii na prowadzoną działalność i zapewnieniu bezpiecznej płynności finansowej na najbliższe miesiące m.in. poprzez wynegocjowanie z bankami finansującymi Grupę przesunięcia spłat kredytów przypadających na koniec I kwartału i cały II kwartał na okres późniejszy.

Poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Forte wystąpiły też do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wnioskami o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na pokrycie części składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Dotychczas Grupa Fforte otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 9.923 tys. zł. Otrzymane dofinansowanie dotyczy okresu kwiecień - maj 2020r. i obejmuje pracowników zatrudnionych we wszystkich fabrykach FM Forte oraz Tanne Sp. z o.o. Grupa złożyła również wnioski o dofinansowanie także w zakresie wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec 2020 roku w części dotyczącej obniżonego wymiaru czasu pracy oraz pokrycia składek na ubezpieczenie społeczne. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na pokrycie części kosztów stałych, jakie ponosi Grupa w zakresie wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne.

Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i jego wpływu na działalność całej Grupy Kapitałowej, pierwotny budżet inwestycyjny Grupy Forte na rok 2020 wynoszący 35 mln zł został ograniczony do minimum. Wstrzymano realizację większości planowanych nowych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w II i III kwartale 2020 roku, których brak realizacji nie wpłynie znacząco na możliwości działalności operacyjnej spółki.

Realizacja zakontraktowanych zadań, została zgodnie z warunkami umów wstrzymana i przesunięta w czasie do dalszej decyzji. Powyższe działania wdrożone w Grupie do dnia 31.03.2020 roku ograniczyły spodziewane przepływy pieniężne zaplanowane na II kw. z kwoty ok. 7 mln zł do kwoty ok. 2 mln. Łączny, zaktualizowany budżet inwestycji 2020 roku nie przekroczy kwoty 20 mln zł, natomiast jego finalna wartość będzie uzależniona od sytuacji finansowej w II i III kwartale. Jak informuje zarząd spółki, Grupa ma dużą elastyczność w tym zakresie, a większość zadań zaplanowanych w roku 2020 nie jest krytycznych z punktu widzenia jej działalności.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz