/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Znika rządowy Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2020-05-29


Wobec braku porozumienia pomiędzy PGL Lasy Państwowe a nabywcami drewna, organizacje skupiające przedsiębiorców branży drzewne poprosiły Ministerstwo Rozwoju o spotkanie rządowego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego. Złożony wniosek pozostał bez odpowiedzi, a jak nieoficjalnie poinformowano przedstawicieli przemysłu - zespół został rozwiązany.

Znika rządowy Zespół ds. Rozwoju Przemysłu DrzewnegoZnika rządowy Zespół ds. Rozwoju Przemysłu DrzewnegoFot. D.Jabłoński

Powołany zarządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologi (MPiT) Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego stanowić miał platformę identyfikującą kompleksowe i specyficzne dla polskiego przemysłu drzewnego problemy i bariery występujące w działalności tego przemysłu oraz koordynującą działania jednostek administracji centralnej, mających wpływ na poprawę konkurencyjności i warunków funkcjonowania tego sektora.

Portal Drewno.pl poprosił Ministerstwo Rozwoju, które przejęło obowiązki MPiT, o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Według uzyskanych informacji, Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego nie został rozwiązany. Jak pisze Departament Komunikacji Ministerstwo Rozwoju: Finalizowane są prace nad zmianą struktury i zakresu tematycznego Zespołu. W nowej formule będzie to Zespół ds. Biogospodarki, który będzie kontynuował prace prowadzone przez przedstawicieli Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego. Dotychczasowa formuła wymagała zmiany ze względu na działania KE związane z ogłoszeniem Europejskiego Zielonego Ładu i aktów powiązanych (np. Nowego Planu Działań dot. GOZ). Zmiana formuły jest odpowiedzią na wyzwania stawiane polskim przedsiębiorcom, zaś Zespół będzie forum dyskusji nad zagadnieniami związanymi z przyszłością rozwoju sektora biogospodarczego.

-Odchodzimy od modelu prac zespołów "silosowych" w stronę zespołów o charakterze horyzontalnym. Skuteczna praca nad rozwojem przemysłu drzewnego wymaga działań i dyskusji biorących pod uwagę otoczenie złożonych procesów politycznych i gospodarczych oddziałujących na działanie branży. Prace nad powołaniem Zespołu obejmowały dyskusje koncepcyjnie, a obecnie prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które będzie aktywnie wspierało MR w pracach Zespołu. Zespół ds. Biogospodarki zostanie ukonstytuowany w najbliższych tygodniach. W jego skład zostaną powołani dotychczasowi członkowie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego - dodaje Ministerstwo Rozwoju.

Niezależnie od przyczyn zmian oraz potrzeby "horyzontalnego" spojrzenia na biogospodarkę, to powstanie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego miało zupełnie inny cel: przyczynić się do rozwiązania nieustającego, od wielu lat, konfliktu na linii PGL Lasy Państwowe - nabywcy drewna. I choć jego prace niewiele wniosły do poprawienia sytuacji, to wręcz symboliczny jest sposób traktowania przez rządzących członków tego zespołu, reprezentujących przemysł drzewny, takie jak: brak zainteresowania pracami zespołu ze strony większości jego członków reprezentujących urzędy państwowe, brak odpowiedzi na wnioski formułowane przez reprezentantów przemysłu, czy niepoinformowanie ich o praktycznej likwidacji Zespołu. Kolejne rządy i ministerstwa nie potrafią podjąć żadnych decyzji, które by systemowo rozwiązały problemy związane zakupem surowca drzewnego z Lasów Państwowych. I niestety nic nie wskazuje, aby powstanie nowego Zespołu ds. Biogospodarki coś w tym zakresie zmieniło.

***

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego został powołany zarządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1. sierpnia 2018r. Jego powstanie było związane z konfliktem na linii przemysł drzewny.

Do zadań Zespołu należało:

 • wypracowywanie rozwiązań zapewniających stabilność funkcjonowania przedsiębiorców przetwarzających drewno, w szczególności konsultowanie zmian w systemie sprzedaży drewna w RP;
  dokonywanie analiz przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłu drzewnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, mających na celu stworzenie korzystniejszych warunków prowadzenia tej działalności;
 • promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przemysłu drzewnego z instytucjami naukowo-badawczymi;
 • tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności gospodarczej związanej z przemysłem drzewnym;
 • rekomendowanie inicjatyw, priorytetów rozwojowych oraz instrumentów dla wzrostu konkurencyjności przemysłu drzewnego w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej.

W skład Zespołu weszli reprezentanci ministerstw i urzędów państwowych (Lasów Państwowych, UOKiK, GUS) oraz przedsiębiorców reprezentujących przemysł drzewny:

 • Przewodniczący - Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Zastępca przewodniczącego Zespołu - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska;
 • Członkowie – po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
  - ministra właściwego do spraw energii,
  - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
  - ministra właściwego do spraw pracy,
  - ministra właściwego do spraw nauki,
  - ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  - ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  - ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  - ministra właściwego do spraw gospodarki,
  - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
  - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   -Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  - Siedmiu reprezentantów przemysłu drzewnego.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA