/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Tarcza 3.0: Czy Lasy Państwowe naliczą kary za odstąpienie od umów?

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2020-05-28


Nabywcy drewna nie wiedzą czy za rezygnację z umów na dostawy drewna z Lasów Państwowych naliczone zostaną im kary. Tymczasem do końca maja muszą złożyć deklarację o odstąpieniu od umowy.

Tarcza 3.0: Czy Lasy Państwowe naliczą kary za odstąpienie od umów?Tarcza 3.0: Czy Lasy Państwowe naliczą kary za odstąpienie od umów?Fot. D.Jabłoński

31. maja mija termin wyznaczony przez Lasy Państwowe na złożenie rezygnacji z dostaw drewna objętych harmonogramami sprzedaży. Mimo zapisów ustawy przedsiębiorcy kupujący drewno w Lasach Państwowych nie wiedzą jak za taką decyzję zostaną potraktowani przez monopolistę na krajowym rynku surowca drzewnego.

Według napływających do portalu Drewno.pl informacji do momentu ukazania nie ustawy nadleśnictwa informowały swoich nabywców, że mają nakaz naliczania kar za odstąpienie od realizacji umów. Z kolei przedstawiciele dyrekcji generalnej Lasów Państwowych informowali, że nie mogą odstąpić od naliczania kar i odsetek do momentu wprowadzenia odpowiednich zapisów w przepisach.

Ile i komu?
Z powyższego względu w ramach ustawy Tarcza 3.0 znalazł się odpowiedni zapis dotyczący Lasów Państwowych. 16. maja weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), w której
Art. 50. ma brzmienie:

 1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych dokonujące sprzedaży drewna mogą, na wniosek przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020r. poz. 424), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) w następstwie wystąpienia COVID-19, umorzyć w całości lub części:
  1) odsetki ustawowe należne na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118, 1649 i 2020) za okres od dnia 14 marca 2020r. do dnia 30 września 2020r.;
  2) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, należne za okres od dnia 14 marca 2020r. do dnia 30 września 2020r.;
  3) kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca od dnia 14 marca 2020r. do dnia 31 maja 2020r. zrezygnował z jego realizacji.
  2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, spełniają kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 669), oraz nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.
  3. Umorzenia, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Niestety w trakcie procedowania ustawy w Senacie, zmieniono istotną część treści powyższego artykułu. Kluczowe znaczenia ma tu zmiana zapisu z "jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna nie przysługują (należności z odsetek i kar)" na "jednostki organizacyjne Lasów Państwowych dokonujące sprzedaży drewna mogą na wniosek przedsiębiorcy (...) u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (...) w następstwie wystąpienia COVID-19, umorzyć w całości lub części". Takie brzmienie przepisu rodzi pytanie: na jakiej podstawie podejmowana będzie decyzja komu oraz w jakiej części umorzone zostaną odsetki, rekompensaty i kary umowne?

Wciąż czekamy
Ostatni punkt artykułu 50. powoduje kolejne zamieszanie. W związku z jego treścią na stronach Lasów Państwowych ukazał się komunikat podpisany przez zastępcę dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej Bogusława Piątka, z którego wynika, że Lasy Państwowe nie podejmą żadnych decyzji o umorzeniach do czasu wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Kiedy to nastąpi? Niewiadomo.

Wniosek tylko według wytycznych Lasów Państwowych
Jak informuje Bogusław Piątek, z uwagi na konieczność precyzyjnego badania spełnienia wszystkich wymogów udzielenia pomocy oraz uproszczenie i przyspieszenie rozpatrywania wniosków, obligatoryjne będzie korzystanie z udostępnionego przez PGL LP formularza wniosku będzie obligatoryjne. 27. maja na stronach LP zaprezentowany został liczący 5 stron projekt wniosku o umorzenie należności oraz ogólne warunki udzielenia pomocy finansowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Zamieszanie z terminami
Lasy Państwowe nie będą przyjmować wniosków o umorzenie należności z tytułu kar, rekompensat i odsetek do czasu wydania stosownej decyzji przez Komisję Europejską. Jak poinformowano, wnioski złożone przed dniem wydania takiej decyzji lub na formularzach innych niż przedstawione przez PGL LP nie będą rozpatrywane. Zdaniem leśników, by uniknąć ryzyka udzielenia pomocy, która nie jest należna.

Jednocześnie w Komunikacie wskazano, że biorąc pod uwagę brzmienie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy, przedsiębiorcy, którzy chcą odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (zrezygnować z realizacji części harmonogramu) muszą skutecznie złożyć (doręczyć) odpowiednim jednostkom PGL LP oświadczenie woli najpóźniej w dniu 31. maja 2020r. (przy czym oświadczenie takie nie mogło zostać złożone wcześniej niż 14. marca 2020r.).

Wynika z tego, że przedsiębiorca który chce zrezygnować z części masy drewna przypisanego w zawartej z Lasami umowie, musi złożyć do końca maja deklarację o rezygnacji, nie mając wiedzy czy LP odstąpią od naliczenia kary w całości, części, czy też niemałą karę, wynoszącą 10% wartości nieodebranego drewna, jednak naliczą. 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Czy my żyjemy w normalnym kraju? [1]

Bareja lepiej by tego nie wymyslił

piotr [12]Odpowiedz na ten komentarz2020-05-29 11:28:27

Zgłoś nadużycie

To jest norma

by nie wymyślił bo to tragedia nie komedia

rj [58]Odpowiedz na ten komentarz2020-05-29 14:04:08

Zgłoś nadużycie

LP w roli ustawodawcy

"Lasy Państwowe nie będą przyjmować wniosków o umorzenie należności z tytułu kar, rekompensat i odsetek do czasu wydania stosownej decyzji przez Komisję Europejską. Jak poinformowano, wnioski złożone przed dniem wydania takiej decyzji lub na formularzach innych niż przedstawione przez PGL LP nie będą rozpatrywane"
A na podstawie którego punktu w ustawie LP ustanawiają jedynie obowiązujący formularz?

Andrzej [23]Odpowiedz na ten komentarz2020-05-29 17:34:50

Zgłoś nadużycie

Głusujecie na tych samych

, a oczekujecie zmian , niewiarygodne !!???
Czas się rozejrzeć panie i panowie !

Producent palet [7]Odpowiedz na ten komentarz2020-05-30 12:15:35

Zgłoś nadużycie

to trzeba składać czy nie

Jest ten druk do składania o umorzenie kar umownych czy jeszcze jest nie zatwierdzony
chcę odstąpić od części zakupionego drewna jak to wygląda bo nie wiem co mam robić ??????

producent [5]Odpowiedz na ten komentarz2020-05-31 10:37:49

Zgłoś nadużycie

we wtorek wieczorem wysłałem

zwykłe pismo o rezygnacji, w środę rano telefon z nadleśnictw że będzie wzór i trzeba według niego wysłać, myślę ok niech będzie. Środa wieczór siedzę i pisze i wysyłam. w piatek rano telefon że wzór dostępny na portalu jeszcze nie jest ważny i to pierwsze pismo jest aktualne. także wysyłać panowie normalne pismo że rezygnujesz z odbioru surowca, podać z jakiej umowy i jaka masa i tyle, warunek jest jeden żeby wysłać do 31 maja,

tartaczek [177]Odpowiedz na ten komentarz2020-05-31 11:26:20

Zgłoś nadużycie

kuźwa nooo... [1]

ludziska o co chodzi ?, jakieś dziwne bicie piany.... podobnie na grupach FB... Nic prostszego... w komunikacie jasno i wyraźnie napisano: rezygnacja z masy do zgłoszenia (nic tam nie ma o jakimś specjalnym druku). Specjalny druk (napisano jak włół: "projekt") dotyczy wniosku o nienaliczaniu kary za nieodebrane drewno. Czyżby sraczka odebrała nornalme myślenie?

kolec [3]Odpowiedz na ten komentarz2020-05-31 11:40:02

Zgłoś nadużycie

aaa jeszcze wyjaśnię

najpierw trzeba zrezygnować z masy a później pisać wniosek o nienaliczaniu kar. Dodam że nie jestem pracownikiem LP żeby nie było.

kolec [3]Odpowiedz na ten komentarz2020-05-31 11:45:20

Zgłoś nadużycie

Kary - Tarcza

Niestety końca dalej nie widać.........

Krzysiek [3]Odpowiedz na ten komentarz2020-10-19 13:49:41

Zgłoś nadużycie

Coś nowego? [1]

Jakieś nowe informacje się pojawiły?
Przez wirusa nie jestem w stanie wybrać całej masy jaką miałem na umowach, na razie nic w nadleśnictwach nie mówią że będą umarzać kary umowne, chyba że coś przegapiłem ?

Tomasz J. [20]Odpowiedz na ten komentarz2020-10-19 19:32:58

Zgłoś nadużycie

Niestety dalej czekamy na zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną.

Krzysiek [3]Odpowiedz na ten komentarz2020-10-19 19:52:09

Zgłoś nadużycie

jeśli została złożona rezygnacja do 31 maja

i przedsiębiorca spełnia wymogi ustawy(spadki przychodu) to nie moga na ta mase naliczyć kary, a po drugie jest zapis w umowie bodajże paragraf 6 o sile wyższej, przecierz stan pandemii powinien pod to podchodzić, według mnie to jeżeli ktoś nie może zrealizować umowy na takim poziomie aby mogli ją zamknąć to niech wystawiają note księgową, nie płacimy i lp skierują sprawe do sądu. jeżeli przedsiębiorca wykaże przed sądem że w skutek pandemii nie mógł zrealizować umowy to jeżeli żyjemy w państwie prawie(chociarz troche) no to nie widze podstaw do naliczania kary. a co jesli przez pandemie,kwarantanny i chorych lp nie mogli by zrobic drewna i zrealizować umoey na 95% to na milion procent jeżeli przedsiębiorca złożyłby wniosek o kare dla lp napewno powołaliby się na paragraf o sile wyższej. nawet w nowym wzorze umowy jest zapis o złe warunki atmosferyczne i brak dojazdu do drewna to jest dla nich siła wyższa. a dla nas pandemia to już nie.

tartaczek [177]Odpowiedz na ten komentarz2020-10-20 23:04:44

Zgłoś nadużycie

Siła wyższa

Jeśli chodzi o sile wyższą to w jednym z "rozporządzeń" lp napisały że pandemia nie może być kwalifikowana jako siła wyższa, moim zdaniem to nie jest sprawiedliwe ale taka jest interpretacja LP

Tomasz J. [20]Odpowiedz na ten komentarz2020-10-20 23:18:26

Zgłoś nadużycie

Tylko w tarczy nic nie pisze o komisji europejskiej

A lp ciągle wałkują ten temat, w Polsce obowiązuje prawo A nie rozporządzenie lp, to tak jak z maseczki .

tartaczek [177]Odpowiedz na ten komentarz2020-10-21 17:20:45

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz