/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

ROSEWOOD4.0: Nowa odsłona sieci ROSEWOOD

Autor: oprac. red
Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
Data: 2020-05-18


Wykorzystując cyfrowe rozwiązania, sieć ROSEWOOD łączy jednostki wzdłuż łańcucha wartości w sektorze leśno-drzewnym i intensyfikuje transfer wiedzy dla wsparcia zrównoważonego rozwoju branży drewna w Europie.

ROSEWOOD4.0: Nowa odsłona sieci ROSEWOODROSEWOOD4.0: Nowa odsłona sieci ROSEWOODFot. Rosewood

Rosewood4.0 to finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt realizowany w ramach programu „Horyzont 2020”. Działania realizowane są przez konsorcjum 21 partnerów z 18 krajów europejskich., które obejmuje instytucje badawcze, uniwersytety i instytucje edukacyjne, regionalne i międzynarodowe sieci, centra promocji, innowacji i transferu technologii oraz organizacje klastrowe i stowarzyszenia.

Bazując na sieci regionalnych powiązań (hubach) powstałych w projekcie ROSEWOOD, kolejna jego edycja rozbudowuje powiązania obejmując kolejne kraje oraz rozszerza i doskonali narzędzia i rozwiązania udostępniane zainteresowanym w całej Europie.

ROSEWOOD4.0 koncentruje się na digitalizacji i cyfrowych narzędziach do transferu wiedzy, szkoleń i coachingu, umożliwiając praktykom dzielenie się w coraz szerszym zakresie posiadaną wiedzą. Projekt doskonali już istniejącą w Unii Europejskiej regionalną sieć powiązań ROSEWOOD, zapewniając wszystkim uczestnikom łańcucha wartości mobilizacji drewna możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w tej dziedzinie i dostęp do szerokiego zakresu innowacji technologicznych i nietechnologicznych.

Skupienie się na platformach cyfrowych i cyfrowych rozwiązaniach szkoleniowych ma zmniejszyć lukę istniejącą w sektorze leśno-drzewnym w zakresie adaptacji i rozpowszechniania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Odpowiada to dwum najważniejszym obecnie wyzwaniom w obszarze mobilizacji drewna w Europie, związanym z dostępem do zasobów i transparentnością rynku.

ROSEWOOD4.0 ma oddolnie zlikwidować tę lukę w wiedzy i zwiększyć skalę transferu innowacji oraz modeli biznesowych w regionach i między regionami, dla zrównoważonego rozwoju sektora leśno-drzewnego i stymulacji rozwoju społecznego i obszarów wiejskich.

Cztery najważniejsze cele realizacji Projektu to:

 1. wsparcie działalności Centrów Mobilizacji Drewna jako platform współpracy i sieci innowacji w pięciu głównych regionach Europy;
 2. transfer i rozpowszechnianie informacji i wiedzy o najlepszych praktykach, innowacjach i wynikach badań związanych z mobilizacją drewna i jego konkurencyjnością;
 3. rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami sieci oraz wsparcie wdrażania i wykorzystania najlepszych praktyk i innowacji;
 4. kreowanie nowych modeli biznesowych dla zrównoważonej mobilizacji drewna poprzez budowanie potencjału, szkolenia i dostęp do zasobów wiedzy.

ROSEWOOD4.0 obejmuje pięć regionalnych centrów mobilizacji drewna grupujących kraje według kryterium położenia geograficznego i podobnych uwarunkowań funkcjonowania sektora leśno-drzewnego. Są to:

 • Europa Północna (Finlandia, Szwecja, Norwegia, kraje bałtyckie, Dania);
 • Europa Środkowo-Zachodnia (Niemcy, Belgia, Francja, Szwajcaria, Austria);
 • Europa Środkowo-Wschodnia (Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina);
 • Europa Południowo-Zachodnia (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Francja)
 • Europa Południowo-Wschodnia (Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Słowenia).

Dzięki transferowi rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), ROSEWOOD4.0 ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności sektora leśno-drzewnego i do szybkiego rozwoju obszarów wiejskich w ramach europejskiej biogospodarki.

CO NOWEGO W PROJEKCIE ROSEWOOD4.0?

Czwarty etap projektu to:

 • wzmocnienie i rozbudowanie powiązań z krajami Europy Wschodniej
  nowe kraje członkowskie: Polska, Słowacja, Ukraina, Portugalia, Grecja, Norwegia, Szwecja
 • zwiększenie zasięgu geograficznego – pięć regionalnych sieci (hubów)
  cyfrowe narzędzia szkoleniowe, materiały i metodologie
 • zintensyfikowanie transferu wiedzy i praktycznych informacji między leśnikami w Europie
 • zwiększenie wykorzystania rezultatów projektu i adaptacji proponowanych rozwiązań przez jego użytkowników.

ROSEWOOD4.0 to dwuletni projekt realizowany w ramach wyzwania RUR 2019 “Thematic networks compiling knowledge ready for practice” [Sieci tematyczne dla opracowania zasobów wiedzy praktycznej], finansowany w ramach umowy grantowej nr 862681. Koordynatorem projektu jest Steinbeis-Europa-Zentrum (Niemcy).
Polskim partnerem konsorcjum jest Zakład Studiów i Analiz Strategicznych w Drzewnictwie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Więcej informacji na stronie ITD >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA