/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
MEBLARSTWO

OIGPM wystąpiło z kolejnym apelem do Lasów Państwowych

OIGPM

Autor: oprac. red
Źródło: OIGPM
Data: 2020-05-09


W związku z brakiem działań Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w związku z dotychczas przedstawianymi problemami branży drzewnej Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wystąpiła z ponownym apelem o pomoc.

OIGPM wystąpiło z kolejnym apelem do Lasów PaństwowychOIGPM wystąpiło z kolejnym apelem do Lasów PaństwowychFot. D.Jabłoński

Negatywne skutki obecnego kryzysu gospodarczego wywołują uzasadniony niepokój o przyszłość firm zajmujących się przetwórstwem drewna i produkcją mebli, obawiamy się że działalność wielu podmiotów z branży drzewnej i meblarskiej zostanie w bardzo poważnym stopniu ograniczona, a znaczna ich część zakończy funkcjonowanie. W celu uniknięcia zapaści ekonomicznej powyższe sektory potrzebują zdecydowanego, odczuwalnego wsparcia ze strony Instytucji Państwowych, w tym przede wszystkim Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - informuje OIGPM.

W związku z brakiem rozpatrzenia przez Dyrekcję Lasów Państwowych poprzednich postulatów, Prezes OIGPM, Jan Szynaka, 28. kwietnia 2020 roku skierował kolejne pismo apelujące o pomoc do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.


Warszawa, 28. kwietnia 2020r.
OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI

Szanowny Pan
Dr inż. Andrzej Konieczny
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych


Szanowny Panie Dyrektorze,
W nawiązaniu do komunikatu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 23. kwietnia 2020 roku podpisanego przez Pana Dyrektora Bogusława Piątka, odwołującego się wyłącznie do jednego z wniosków przemysłu drzewnego, o nie naliczaniu odsetek ustawowych przy wydłużonych terminach płatności, poruszonego także w komunikacie LP z dnia 2 kwietnia 2020 roku, z przykrością muszę stwierdzić, że żaden z głównych postulatów zgłoszonych przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli w dniu 06.04.2020 roku, mających na celu złagodzenie skutków obecnego kryzysu w związku z pandemią wirusa SARS-Cov - 2 nie został przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych rozpatrzony.

Z pierwszej części komunikatu z dnia 23.04.2020r. można bowiem odnieść błędne wrażenie. że branża drzewna nie została dotknięta przez trwający kryzys i nic złego się nie dzieje. Realizacja umów zawartych na rok 2020 następuje zgodnie z postanowieniami w nich zawartymi, a harmonogramy odbioru surowca drzewnego są realizowane bez zastrzeżeń.

Tymczasem narastające obecnie bardzo poważne problemy gospodarcze, w przypadku braku zdecydowanego. odczuwalnego wsparcia ze strony Instytucji Państwowych, w tym przede wszystkim Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, doprowadzą do zapaści ekonomicznej bardzo dużej liczby firm zajmujących się przetwórstwem drewna i produkcją mebli. W konsekwencji doprowadzi to do ogromnego kryzysu ekonomicznego w całym przemyśle drzewnym, w tym również w przemyśle meblarskim. Ponadto, zmniejszenie popytu na wyroby meblarskie spowodowało dużą presję na obniżenie cen sprzedawanych mebli, a w konsekwencji skutkować będzie to znacznym spadkiem przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, obniżeniem płynności finansowej przedsiębiorstw i nieterminową realizacją zobowiązań handlowych.

Negatywne skutki obecnego kryzysu gospodarczego wywołują uzasadniony niepokój o przyszłość naszych firm zarówno w perspektywie krótkoterminowej (2020 rok). jak i w kolejnych latach po ustaniu pandemii. Obawiamy się. że działalność wielu firm z branży drzewnej zostanie w bardzo poważnym stopniu ograniczona. a znaczna ich część zakończy funkcjonowanie. Dlatego też radykalne działania są bezwzględnie konieczne dla utrzymania nie tylko miejsc pracy w tej gałęzi przemysłu, ale przede wszystkim zapewnienia możliwości odbudowy w ciągu najbliższych lat całej branży przemysłu drzewnego. Podejmujemy. jako cała branża przemysłu drzewnego. szereg radykalnych działań zmierzających do utrzymania zdolności produkcyjnych, a co za tym idzie utrzymywania miejsc pracy i zachowania zdolności regulowania zobowiązań. w tym podatkowych.

Odnosząc się do treści obu komunikatów LP. tj. komunikatu z dnia 02.04.2020r. oraz komunikatu z dnia 23.04.2020 roku nadal uważamy za konieczne umożliwienie bardzo szerokich zmian harmonogramów do podpisanych umów. Powinno to dotyczyć w jednakowy sposób, także umów zawartych na portalu e-drewno. co oznaczałoby automatyczne wydłużenie terminów realizacji tych umów. Nie mamy żadnej pewności, że zaraz po złagodzeniu skutków kryzysu wzrosną zamówienia na produkty drzewne i meblarskie. a analizując chociażby nastroje konsumenckie jest to wręcz niemożliwe. W przypadku firm. które rezygnują całkowicie z harmonogramów odbioru drewna, taki surowiec powinien trafiać po obniżeniu ceny wyjściowej na e-drewno.

Ww. komunikatach Lasów Państwowych (z dnia 2. kwietnia 2020 roku oraz 23.04.2020r.) jest odwołanie do ustawy antykryzysowej, której obecne brzmienie w opinii Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nie pozwala na wprowadzenie wszystkich udogodnień o jakie prosimy. Dlatego w naszej ocenie Lasy Państwowe powinny podjąć konieczną inicjatywę w tym zakresie. ażeby rozwiązania dotyczące obrotu drewnem zostały stosownie uregulowane. Z pewnością obecna sytuacja rynkowa wymaga innego, nowego podejścia do cen kontraktowych. Nie podzielamy opinii, zawartej w komunikacie LP z dnia 23.04.2020r., że nie ma przesłanek do regulacji cen surowca. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę przedstawicielom LP, że ceny polskiego surowca drzewnego nie są konkurencyjne na rynkach europejskich. Dlatego naszym zdaniem koniecznym rozwiązaniem w tej kryzysowej sytuacji jest generalne obniżenie poziomu wszystkich cen, zawartych w poszczególnych umowach o jednakową dla wszystkich wartość. Pozwoliłoby to z jednej strony na zachowanie proporcji cenowych ukształtowanych w poszczególnych procedurach sprzedaży, a z drugiej strony byłoby znaczącym wsparciem dla firm pogrążonych w kryzysie.

Oczywistym jest dla nas, że postulowane rozwiązania będą obciążeniem dla LP, a tym samym dla Skarbu Państwa, jednakże aktualna pandemia i sytuacja z tego wynikła jest bez precedensu.

Łącząc wyrazy szacunku,
PREZES IZBY
Jan Szynaka

Do wiadomości:
Szanowny Pan Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju
Szanowny Pan Michał Woś - Minister Srodowiska
Szanowny Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA