DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Paged - raport analityczny

BDM PKO BP

Autor: Sebastian Słomka
Źródło: BDM PKO BP
Data: 2004-03-22


Rekomendacja: kupuj (raport inicjujący).
Kurs docelowy: 20,00 zł.

Zaawansowany proces restrukturyzacji
Paged od kilku lat realizuje proces gruntownej restrukturyzacji. Jednakże najtrudniejszy i najbardziej kosztowny jej etap został zakończony, dzięki czemu wyniki finansowe spółki już w roku 2003 uległy znaczącej poprawie. Działania restrukturyzacyjne objęły niemal wszystkie istotne obszary biznesowe spółki i grupy kapitałowej. Kluczowym elementem procesu była rezygnacja z działalności tartacznej, na której grupa straciła łącznie około 26 mln PLN w latach 1999-2002. Dzięki sprzedaży majątku tartacznego i nieruchomości nieprodukcyjnych spółka odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych i znacząco zredukowała zadłużenie. Obecnie działalność Grupy Paged koncentruje się na trzech podstawowych segmentach: meblowym, sklejkowym oraz handlowym. Najważniejsza zmiana, jaka wkrótce nastąpi w grupie, to fuzja spółek meblowych i utworzenie jednego przedsiębiorstwa wielozakładowego. Proces ten powinien zostać przeprowadzony najpóźniej do końca 2005 roku. Umożliwi to swobodny przepływ kapitału, technologii oraz ludzi pomiędzy zakładami, kooperację w produkcji oraz jej specjalizację, a także pozwoli na dalszą redukcję kosztów.

Eksport motorem wzrostu
Pomimo pozytywnych tendencji, jakie zarysowały się w polskiej gospodarce w ostatnich miesiącach, wciąż trwa stagnacja popytu na meble i inne wyroby z drewna. Zmusza to polskie firmy operujące w branży drzewnej do poszukiwania rynków zbytu za granicą. Już obecnie sprzedaż eksportowa segmentu meblowego sięga 76%, a segmentu sklejkowego 64% przychodów ze sprzedaży. Oczekujemy, że w nadchodzących latach eksport w dalszym ciągu będzie głównym motorem wzrostu Grupy Paged, a jego udział w przychodach ogółem segmentu meblowego i sklejkowego może wzrosnąć odpowiednio do 82% oraz 74%.

Wycena i rekomendacja
W oparciu o model DCF oraz model porównawczy, szacujemy wartość trzech podstawowych segmentów działalności Grupy Paged na przeciętnie około 208,3 mln PLN, czyli 17,60 PLN na jedną akcję Paged S.A. Wycena ta nie obejmuje jednak wartości aktywów poza operacyjnych oraz kosztów zarządzania grupą kapitałową, ponoszonych przez spółkę-matkę. Szacujemy je odpowiednio na 4,40 PLN oraz 5,00 PLN na jedną akcję. Wartość jednej akcji Paged S.A. wyceniamy ostatecznie na około 17,00 PLN. Jednakże jesteśmy przekonani, że walory spółki posiadają duży potencjał wzrostu, a ich wycena rynkowa z premią na poziomie 15-20% w stosunku do wyceny fundamentalnej, będzie w pełni uzasadniona. Przemawia za tym kilka istotnych elementów, które w przyszłości mogą w istotny sposób zwiększyć wartość spółki. Nie zostały one jednak uwzględnione w wycenie między innymi z uwagi na niesprecyzowane plany i brak szczegółowych informacji. W efekcie zdecydowanie rekomendujemy kupno akcji spółki z ceną docelową na poziomie 20,00 PLN.

BDM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz