/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Stanowisko Lasów Państwowych w sprawie wniosku PIGPD

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor:
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2020-03-24


W związku z trudną i dynamicznie zmieniającą się się na rynku sytuacją, w połowie marca Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wystąpiła do Lasów Państwowych z postulatami dotyczącymi uelastycznienia zasad zakupów surowca drzewnego. Poniżej publikujemy wniosek PIGPD oraz stanowisko Lasów Państwowych w tej sprawie.

Stanowisko Lasów Państwowych w sprawie wniosku PIGPDStanowisko Lasów Państwowych w sprawie wniosku PIGPDFot. D.Jabłoński

Pismo Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Poznań, dn. 13.03.2020r.

Znak: IG3/03/2020

Dyrektor Generalny PGL LP
Andrzej Konieczny
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

Obecna sytuacja w Europie i światowych rynkach jest bez precedensu. Kolejne kraje, w ostatnich godzinach uczyniły to Słowacja, Czechy, Austria zamykają granice. W naszym kraju wprowadzony został stan epidemiologiczny. Polski rząd nie wyklucza podobnego scenariusza. Już dziś stoją transporty i produkcja przeznaczona na rynek włoski i chiński. Czy dotknie to także inne rynki europejskie, w tym największego naszego odbiorcę, czyli Niemcy? Na dziś nikt nie zna odpowiedzi.

Stoimy natomiast przed faktem znacznego ograniczania produkcji, być może wraz z rozwijaniem się epidemii, zdarzą się przypadki kwarantanny całych zakładów. Fakt ograniczania produkcji, braku odbiorów zamówionego towaru już dziś dotknął wiele zakładów drzewnych.
W związku z tym zwracamy się do Pana Dyrektora z naszymi postulatami.

1. Prosimy o odstąpienie od wymogu realizacji harmonogramu odbioru drewna, a co za tym idzie nie karanie firm za nie odebrane drewno.

2. Prosimy o wydłużenie terminu płatności z tytułu zakupu surowca do np. 45 dni, przy jednoczesnym utrzymaniu rabatu.

3. Prosimy o aneks do umów w miejscach, które dotyczą odbioru surowca, cen i terminów. Brak dodatkowych gwarancji bankowych przy wydłużonym terminie płatności

Liczymy na zrozumienie sytuacji w jakiej znalazły się zakłady drzewne, które w znacznej mierze są zależne od eksportu. Jednocześnie deklarujemy chęć współpracy celem znalezienia najlepszych rozwiązań, które będą mogły zapobiec ogromnym kłopotom, lub przynajmniej zminimalizować straty jakie już w tym momencie odnotowują niektóre firmy.

Z poważaniem:
Marek Kubiak - Prezydent PIGPD

 

***

Odpowiedź PGL Lasy Państwowe


Warszawa, 19.03.2020r.
Zn. spr.: ZM.802.21.2020

Polska Izba Gospodarcza
Przemysłu Drzewnego
ul. Gronowa 22/1301
61-655 Poznań

Szanowni Państwo,

Dziękuję bardzo za pismo Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego („PIGPD”) datowane na 13. marca 2020r., które wpłynęło do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej jako „PGL LP”).

Rozumiemy szczególną sytuację, w jakiej znalazło się wiele polskich przedsiębiorstw w tym również przedstawiciele przemysłu drzewnego i chciałbym zapewnić, że PGL LP dołożą wszelkich starań, by zapewnić Państwu możliwość dalszego funkcjonowania.

Należy jednocześnie wskazać, że Rada Ministrów RP pracuje obecnie nad pakietem rozwiązań legislacyjnych, które mają zredukować negatywne skutki ekonomiczne związane z wprowadzeniem na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym ograniczeniami. W tym zakresie należy oczekiwać na rozwiązania horyzontalne kierowane do wszystkich sektorów gospodarki w tym również sektora drzewnego. Należy bowiem zapewnić równe traktowanie przedsiębiorców wszystkich branż. PGL LP dostosuje się do rozwiązań ustawowych, które zostaną wypracowane przez Radę Ministrów i przyjęte przez Sejm i Senat.

Równolegle należy także pamiętać, że na Lasach Państwowych spoczywają szczególne obowiązki związane z prowadzeniem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Mamy także szereg zobowiązań związanych z dbaniem o interes (także finansowy) Skarbu Państwa.

W naszym przekonaniu, za wcześnie jest na podejmowanie działań kompleksowych, zmieniających ustalone reguły w relacji do całego sektora gospodarki.

Jesteśmy gotowi do powrotu do dyskusji, jeżeli tylko okaże się, że będzie ona konieczna w obliczu sytuacji rynkowej.

Poniżej odnosimy się w sposób szczegółowy do postulatów PIGPD:

Ad. 1.
PGL LP wyraża gotowość do wyrażania zgody na zmiany harmonogramów odbioru drewna. W tym zakresie przedsiębiorcy odczuwający potrzebę takich zmian powinni kontaktować się bezpośrednio z jednostkami PGL LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna. Mając no uwadze, że rozwój wydarzeń jest trudny do przewidzenia, obecnie PGL LP dopuszczają przesunięcia terminów odbioru drewna w taki sposób aby umowy sprzedaży zostały zrealizowane w całości do końca 2020 roku. Korekty harmonogramów nie powodują obowiązku zaplaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu.

Należy podkreślić, że no razie nie można jeszcze mówić o wystąpieniu w sektorze leśno-drzewnym siły wyższej, o której mowa w §9 umów sprzedaży drewna, które uniemożliwiły wykonanie umów sprzedaży drewna. Umowy sprzedaży drewna mogą być nadal realizowane, po dokonaniu stosownych przesunięć w harmonogramach odbioru drewna.

W miarę rozwoju sytuacji będą podejmowane decyzje, co do ewentualnego dopuszczenia przesunięć terminów odbioru drewna na 2021r.

Ad. 2.
Na wniosek przedsiębiorcy możliwe jest wprowadzenie w drodze aneksu do umowy sprzedaży drewna 30-dniowego odroczonego terminu płatności liczonego od daty wystawienia faktury - przy zapewnieniu należytego zabezpieczenia finansowego. Przedsiębiorcy zainteresowani takimi zmianami w umowach powinni kontaktować się bezpośrednio z jednostkami PGL LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna.

W przypadku wprowadzenia do umowy 30-dniowego terminu zapłaty, rabat, o którym mowa w §6 ust. 7 i 8 umowy nie będzie niestety należny jako, że jest to rabat za szybką zapłatę należności - tj. zapłatę w terminie do 14 dni. W przypadku wydłużenia płatności powyżej 14 dni stosowanie rabatu nie ma uzasadnienia.

Ad. 3.
Nie ma żadnych podstaw do zmiany umówionych cen sortymentów drewna. Wiążące są ceny ukształtowane w wyniku procedur sprzedaży drewna i zawarte w załącznikach do umów sprzedaży drewna i po takich cenach umowy sprzedaży drewna są i będą wykonywane.

Aneksy wprowadzające korekty harmonogramów odbioru będą uzgadniane na wniosek przedsiębiorców przez jednostki PGL LP realizujące poszczególne umowy.

Ad. 4.
Zasady zabezpieczenia transakcji nie ulegają zmianie. Wydanie drewna jest możliwe wyłącznie zapewnieniu pełnego zabezpieczenia zapłaty należności w terminie wynikającym z aktualnej treści umowy sprzedaży drewna. Aby gwarancje bankowe Iub ubezpieczeniowe realizowały swoją rolę zabezpieczającą, to muszą one zachować ważność tak długo, aby w razie braku płatności przez kupującego w terminie jednostki PGL LP mogły zażądać wypłaty z gwarancji. Inaczej zabezpieczenie nie realizowałoby funkcji ochrony finansowych interesów Skarbu Państwa.

Jeżeli zatem przedsiębiorca nie jest w stanie zapewnić stosownego zabezpieczenia zapłaty w odroczonym terminie płatności to wydanie drewna takiemu przedsiębiorcy byłoby niedopuszczalne w świetle zawartej umowy. Przedsiębiorca taki powinien rozważyć uzgodnienie korekty harmonogramu odbioru, tak aby dostosować ilości odbieranego surowca do swoich aktualnych potrzeb surowcowych i możliwości płatniczych.

Z poważaniem,
Bogusław Piątek
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Nic się nie stało !

Drzewiarze nic się nie stało . nic się nie stało ....

Adam [415]Odpowiedz na ten komentarz2020-03-24 12:33:07

Zgłoś nadużycie

Czy LP mogą się obyć bez Drzewiarzy ?

Przecież LP i Drzewiarze to naczynia połączone i współzależne. Muszą ...
wspołpracować na zasadzie "wygrany-wygrany" w konkretnej sytuacji, a nie "wygrany-przegrany" bo ten "przegrany" jest płatnikiem, żywicielem i nie można go "zabić" jak przysłowiowej kury znoszącej złote jajka . Potrzebna jest szybkie uelastycznienie wcześniejszych warunków umów bo inaczej skończy się na "przegrany-przegrany". Jeśli "jastrzębie" zjedzą wszystkie "gołębie" to same wyginą. Dlatego nigdy tego nie robią.

Marek Jagielski [12]Odpowiedz na ten komentarz2020-03-31 18:23:18

Zgłoś nadużycie

Test polityki LP

Do tej pory LP doiły przemysł drzewny z zysków .Podnosząc ceny surowca obniżając jakość surowca , zmuszając do zakupów na dalekich odległościach . Przemysł drzewny udawał że zarabia liczyła się tylko historia zakupów .Teraz jest krach , ale trzeba powiedzieć że kryzys zaczął się w czwartym kwartale ubiegłego roku. Nikt z LP na to nie reagował.Teraz nie widzę żadnego rozwiązania .Rynek będzie bezlitośnie pełnił swoją rolę jastrzębia.

Adam [415]Odpowiedz na ten komentarz2020-04-01 06:29:26

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA