/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
TARTACZNICTWO

KPPD: Wyniki finansowe za 2019r.

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego

Autor: oprac. dja
Źródło: Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego
Data: 2020-03-24


Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA podało wyniki finansowe za rok 2019. Spółka zanotowała spadek przychodów i zysków.

KPPD: Wyniki finansowe za 2019r.KPPD: Wyniki finansowe za 2019r.Fot. KPPD

Według sprawozdania za 2019r. KPPD SA osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości 297,731 mln zł (2018: 302,204 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej spadł do poziomu 4,883 mln zł wobec 11,169 mln zł rok wcześniej, a zysk netto do 3,085 (2018: 7,964 mln zł).

Rynek pod presją kornika i słabnącej koniunktury

W ofercie spółki znajdują się zarówno wyroby z drewna iglastego, jak i liściastego. Głównie są to tarcica obrzynana i nieobrzynana, elementy konstrukcyjne na więźby dachowe, płyty i elementy klejone, fryzy i elementy meblowe, program ogrodowy, brykiety oraz drewno kominkowe. Podstawowym surowcem jest drewno sosnowe (ok. 92%) oraz modrzewiowe, a przypadku drewna liściastego buk i dąb oraz mniejszym zakresie brzoza, olcha jesion i grab.

Według informacji zarządu spółki, decydującym czynnikiem wpływającym na jej wyniki było znaczne pogorszenie w II półroczu minionego roku koniunktury na rynkach europejskich i związany z tym spadek popytu na wyroby drzewne. Dodatkowo w konsekwencji plagi kornika panującej w Europie, na rynku pojawiły się duże ilości tarcicy świerkowej po konkurencyjnych cenach, co spowodowało dodatkowe trudności w zbycie tarcicy iglastej. Czynniki te przełożył się na spadek uzyskanych w 2019r. przychodów ze sprzedaży o 1,5%, przy czym przychody ze sprzedaży eksportowej były niższe o 7,5%. Udział eksportu w sprzedaży ogółem spadł do poziomu 32,2%.

Kraje eksportu - KPPD 2019Kraje eksportu - KPPD 2019Fot. KPPD

Głównym kierunkiem eksportu nadal były Niemcy, Holandia oraz Francja. W drugiej połowie 2019 roku KPPD rozpoczęło intensyfikację działań na rynku hiszpańskim, co przyniosło rezultat w postaci zwiększenia sprzedaży na tym rynku o 37%. Spółka rozwijała również współpracę z klientami z innych rynków eksportowych, tj. z Pakistanu, Wietnamu, Chin, Tajlandii.

Ostatecznie w strukturze sprzedaży produktów (w ujęciu wartościowym) w porównaniu z rokiem 2018 r. nastąpiły zmiany, które przedstawiają się następująco:
- tarcica iglasta - spadek o 6,7%,
- tarcica liściasta - spadek o 21,6%,
- wyroby fryzarskie iglaste - wzrost o 7,0%,
- wyroby fryzarskie liściaste - wzrost o 6,7%,
- zrębki defibracyjne - spadek o 1,8 %,
- płyty klejone liściaste - spadek o 5,2%,
- program ogrodowy - wzrost o 10,7% ,
- elementy klejone iglaste - wzrost o 5,5%,
- pozostałe wyroby i usługi (w tej pozycji znajdują się m.in. materiały podłogowe, boazeria, brykiety, obłogi, drewno kominkowe i palisada iglasta - spadek o 3,7%.

Struktura sprzedaży - KPPD 2019Struktura sprzedaży - KPPD 2019Fot. KPPD

Warto zwrócić uwagę, że mimo łagodnych zim i zawirowań związanych ze zmianą przepisów o odpadach, spółka nadal odczuwa zainteresowanie produktami ubocznymi (zrębki, trociny), a z tytułu ich sprzedaży uzyskano przychody w wysokości ponad 24 mln zł, tj. wyższe o 4% niż w roku poprzednim.

Rozmiar sprzedaży w jednostkach naturalnych zmienił się następująco:
- tarcica iglasta - spadek o 8,3 tys. m³, tj. o 5,9%,
- tarcica liściasta - spadek o 4,9 tys. m³, tj. o 27,4%,
- płyty klejone liściaste - spadek o 0,2 tys. m3, tj. o 4,7%,
- wyroby fryzarskie iglaste - wzrost o 3,8 tys. m³, tj. o 4,1%,
- wyroby fryzarskie liściaste - wzrost o 0,4 tys. m³, tj. o 5,5%,
- płyty i elementy klejone iglaste - wzrost o 0,1 tys. m3, tj. o 2,1%.

Wzrost kosztów surowca, robocizny i energii

Jak wynika ze sprawozdania, na duży spadek osiągniętego zysku wpłynął gównie wzrost cen zakupu surowca iglastego, które ukształtowały się na poziomie wyższym o 3,3% w stosunku do roku poprzedniego. W połączeniu ze wzrostem kosztów transportu wpłynęły one na pogorszenie wyniku o 4,7 mln zł. Istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za wyższe koszty działalności był również wzrost najniższej płacy i jej pochodnych oraz zmiana sytuacji na rynku pracy, która przełożyła się na problemy z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Wraz z wypłatą premii motywacyjnej uzależnioną od wyników oddziałów, przełożyły się one na wzrost kosztów robocizny o 1,7 mln zł, tj. o 2%. Nie bez znaczenia dla uzyskanych wyników był również skokowy wzrost cen energii elektrycznej. Średnia cena energii w II półroczu była wyższa aż o 57% w odniesieniu do ceny z I półrocza, co przełożyło się to na wzrost kosztów o 1,1 mln zł.

W minionym roku spółka wydała na inwestycje, głównie w środki trwałe, 16,136 mln zł. Do największych jednostkowych inwestycji zaliczyć można modernizację fryzarni w tartaku Kołacz (ponad 2,7 mln zł), suszarnie w Kołaczu i Manowie (łącznie ponad 2,4 mln zł), nowy trak w zakładzie Świerczyna (670 tys. zł) oraz modernizację zakładu w Kaliszu (ponad 500 tys. zł). Firma przeprowadziła również wymianę transportu technologicznego (np. wózków widłowych), głównie w oparciu o leasing. W budżecie na 2020r. zaplanowano nakłady na zakup majątku trwałego w wysokości 11,7 mln zł.


***

W skład Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego wchodzi 14 oddziałów rozmieszczonych we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego:
1) 9 zakładów przetwarzających surowiec tartaczny iglasty: w Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Kaliszu Pomorskim, Krosinie, Łubowie, Manowie, Sławoborzu, Świdwinie i Świerczynie,
2) 2 zakłady przetwarzające surowiec tartaczny liściasty: w Kołaczu i Wierzchowie,
3) zakład produkujący płyty liściaste klejone w Białogardzie,
4) skład fabryczny w Koszalinie,
5) Ośrodek Wczasowo – Kolonijny w Dźwirzynie (aktualnie wydzierżawiony).
W siedzibie spółki w Szczecinku, mieści się Biuro Spółki, w skład którego wchodzi również Skład Handlowo-Techniczny, nie posiadający statusu oddziału.

W 2019r. przeciętne zatrudnienie w KPPD wyniosło 1096 osób (pełnozatrudnionych) i było wyższe o 39 osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto na rzecz spółki 40 osób świadczyło usługi w ramach umów cywilno-prawnych (w 2018 r. 37 osób), z czego 68% stanowili cudzoziemcy, a 195 osób świadczyło usługi w ramach outsourcingu (w 2018 r. 292 osoby), z czego 18% stanowili
cudzoziemcy.

Głównymi akcjonariuszami KPPD-Szczecinek SA są:
1. Menadile Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze (spółka powiązana z Kronospanem) - 21,71%,
2. Tarko Sp. z o.o. - 21,65%,
3. TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmbH - 16,70%,
4. Drembo Sp. z o.o. - 14,02%,
5. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - 9,04%,
6. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - 5,78%.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

statystyki

zysk ok 1% okolice błedu statystycznego
wzrost cen surowca 3,3 %

Adam [390]Odpowiedz na ten komentarz2020-03-25 07:57:12

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz