/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
DREWNO W OGRODZIE

Stelmet pod presją koronawirusa - klienci wstrzymują zakupy

Stelmet

Autor: oprac. dja
Źródło: Stelmet
Data: 2020-03-18


Stelmet poinformował o wstrzymaniu zakupów przez wiodących klientów z rynku europejskiego. Sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla producenta drewnianej architektury ogrodowej.

Stelmet pod presją koronawirusa - klienci wstrzymują zakupyStelmet pod presją koronawirusa - klienci wstrzymują zakupyFot. Stelmet

Grupa Kapitałowa Stelmet SA poinformowała o otrzymaniu 16. marca br. informacji od wiodących odbiorców z rynku francuskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego dotyczących wstrzymania zamówień, które powinny być zrealizowane w bieżącym tygodniu. Decyzje te związane są pandemią koronawirusa jaka ma miejsce w Europie. W związku z zaistniałą sytuacją spółka zmuszona jest wstrzymać dostawy i sprzedaż do większości odbiorców z tych rynków.

Dodatkowo, w pozostałych krajach gdzie Stelmet sprzedaje swoje produkty, ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa i wydawane rekomendacje ograniczania poruszania się, Grupa dostrzega ryzyko:
- związane z niemożnością realizowania dostaw produktów do odbiorców,
- ograniczeniami w funkcjonowaniu sieci sprzedażowych odbiorców,
- zmniejszeniem popytu na produkty Grupy.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, trudno przewidzieć w ilu krajach działalności spółki zostaną jeszcze wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu sieci sprzedażowych odbiorców.

W ocenie zarządu spółki, każde z powyższych zdarzeń może skutkować istotnym spadkiem przychodów ze sprzedaży w Grupie Stelmet i pogorszeniem wyników finansowych, aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia komunikatu.

Jak informuje zarząd Stelmetu, konsekwencją jest ograniczenie planów produkcyjnych, które przełożą się zmiany w harmonogramie zakupu surowca drzewnego z Lasów Państwowych. Odbiór drewna będzie na bieżąco dostosowywany do otrzymywanych zamówień.

Zwrócić uwagę należy na fakt, że wstrzymanie przez klientów zakupów ma miejsce w sezonie, w którym realizowana jest tradycyjnie największa sprzedaż w sektorze wyrobów programu ogrodowego.

Wszytko wskazuje, że bieżący rok finansowy dla Grupy Stelmet będzie wyjątkowo trudny. Pierwszy kwartał roku obrotowego 2019/2020 (od 1. października do 31. grudnia 2019r.) firma wprawdzie zanotowała zysk netto w wysokości 2,6 mln zł (2018/2019: strata 5,2 mln zł), jednak poziom sprzedaży w segmencie DAO wyniósł 28,1 mln zł co oznacza spadek o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Dla porównania przychody ze sprzedaży pelletu w tym okresie wniosły 29,0 mln zł. Całkowite przychody Grupy w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wyniosły 65,5 mln zł wobec 74 mln zł przed rokiem (-11% r/r).

Mimo niższej sprzedaży firma poprawiła zysk operacyjny powiększony o amortyzację. EBITDA była jednak wyraźnie wyższa niż przed rokiem i wyniosła 10,7 mln zł (+21% r/r). -Poprawa EBITDA to przede wszystkim efekt istotnego ograniczenia kosztów ogólnego zarządu – zmalały one o 39% r/r i wyniosły 6,5 mln zł. Zmniejszenie tych kosztów dotyczyło głównie spółek brytyjskich i jest efektem podjętych w poprzednich okresach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych. Z drugiej strony, wyniki z działalności operacyjnej wciąż znajdują się pod wpływem rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, kosztów energii elektrycznej oraz kosztów personalnych. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 Grupa Stelmet otrzymała 0,2 mln zł pomocy de minimis jako kompensatę wzrostu kosztów energii elektrycznej - komentuje Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmetu.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbyło się 17. marca br. akcjonariusze spółki zadecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 w kwocie 1,977 mln zł w całości na kapitał zapasowy.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Ebitda

Ciekawszy jest wynik finansowy EBITDA bez amortyzacji czyli EBIT bo to dopiero pokazuje zdolność do generowania zysku i gotówki. Amortyzacja „sztucznie” zawyża EBIT.

Marek Jagielski [12]Odpowiedz na ten komentarz2020-03-18 07:59:08

Zgłoś nadużycie

EBITDA, a procesy operacyjne

EBIT jest operacyjnym wynikiem finansowym, a więc zależy głównie od efektywności procesów operacyjnych (wytwórczych). Mają tu bardzo istotne znaczenie metody zarządzania Lean/Kaizen, Six Sigma (DMAIC). Im więcej marnotrawstwa w procesach (8 x MUDA) tym gorsza EBIT. Im większe zapasy wyrobów gotowych oraz zapasy produkcji w toku (WIP) tym gorszy EBIT. Im niższa jakość (braki, naprawianie) tym gorszy EBIT. Im niższy wskaźnik OEE tym gorszy EBIT. Sytuacja (rynek) po COVID_19 będzie, najprawdopodobniej, dużo mniej tolerancyjna dla obecnej skali marnotrawstwa w procesach operacyjnych.

JAKOŚĆ BIZNESU Marek Jagielski [2]Odpowiedz na ten komentarz2020-03-18 08:33:35

Zgłoś nadużycie

EBITDA , a jakość surowca

Obecna sytuacja spowodowana przez COVID_19 wpłynie zapewne na zmniejszenie kosztów surowca , a co najważniejsze pomoże uzyskać lepszą jakość. Na przykład jakość papierówki , co może przełożyć się np. na radykalnie lepszy EBIT produkcji palików ogrodzeniowych.

JAKOŚĆ BIZNESU Marek Jagielski [2]Odpowiedz na ten komentarz2020-03-18 08:40:01

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA