/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
OKNA I DRZWI

Wymiary referencyjne okien na tle norm europejskich

Związek Polskie Okna i Drzwi

Autor:
Źródło: Związek Polskie Okna i Drzwi
Data: 2020-03-10


Zainteresowanie budownictwem energooszczędnym na świecie z roku na rok wzrasta. Jest ono wspierane przez Unię Europejską, a poszczególni członkowie Wspólnoty realizują własne programy wspierające tego typu budownictwo. Również w naszym kraju podejmuje się coraz więcej prób rozpropagowania technologii sprzyjających wznoszeniu domów energooszczędnych. Prawo reguluje parametry poszczególnych komponentów, a producenci udoskonalają technologie w celu dostarczenia produktów spełniających coraz bardziej rygorystyczne wymogi.

Wymiary referencyjne okien na tle norm europejskichWymiary referencyjne okien na tle norm europejskichFot. D.Jabłoński

Obecnie trwają pracę nad projektem zmian zapisów w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najistotniejszymi elementami zmian w Warunkach Technicznych dla przedstawicieli polskiej branży stolarki, są kwestie związane z doprecyzowaniem informacji na temat wymiaru referencyjnego okien.

Znaczenie wymiarów referencyjnych

Ponieważ okna odpowiadają za największe straty ciepła w budynku energooszczędnym, a za pomocą okien realizowane są także zyski ciepła od promieniowania słonecznego, to właśnie dobór i obliczenia energetyczne dla okien są szczególnie ważne.

Wymiary próbek referencyjnych dla określania przenikalności cieplnej okien (Uw) i drzwi zewnętrznych (Ud), zostały wprowadzone a następnie zharmonizowane w 32 krajach Unii Europejskiej już w 2006 roku Normą Europejską EN 14351-1. W jednym z załączników normatywnych (Załącznik E) wprowadziła rozmiary próbek – wymiary referencyjne – dla określania przenikalności cieplnej okien (Uw) i drzwi zewnętrznych (Ud).

Dla okien o powierzchni do 2,3 m² norma ustanawia wymiar próbki referencyjnej 1,23 (±25%)x1,48 (- 25%)m, natomiast dla okien o powierzchni powyżej 2,3 m² wymiar próbki wynosi 1,48 (±25%)x 2,18(±25%)m.

-Ustanowione wymiary próbek referencyjnych dotyczą metody obliczeniowej jak i metody badawczej przy użyciu skrzynki grzejnej - nieniszczącej. Podstawową przesłanką, którą kierowali się autorzy normy EN 14351-1 ustanawiając wymiary referencyjne dla ustalania tej własności okien było, aby producenci okien na wspólnym rynku Unii Europejskiej posługiwali się jednakową metodą. Przyjmując jednakowe wymiary próbek do obliczeń i badań, będzie bardzo łatwo i precyzyjnie można porównywać jedną z podstawowych własności okien - przenikalność cieplną - dla tych wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej - mówi Zdzisław Maliszewski, ekspert Związku Polskie Okna i Drzwi

Przykłady regulacji w krajach Europy Zachodniej

Ponieważ Normy Europejskie i krajowe nie są dokumentami do obligatoryjnego stosowania, dlatego też poszczególne kraje ( członkowie CEN) wprowadzają do swoich przepisów prawa budowlanego przywołanie norm do obowiązkowego stosowania, które regulują te kwestie. Przykładem krajów, które dopuszczają możliwość deklarowania przenikalności cieplnej w oparciu o wymiary referencyjne są Niemcy, Austria i Dania

Niemieckie Rozporządzenie o poszanowaniu (Energieeinsparverordnung, EnEV) przywołuje do obowiązkowego stosowania normy DIN 4108-2 i DIN 18055, które regulują wymagania dotyczące przenikalności cieplnej budynków i budowli. Normy te w zakresie wyznaczania współczynnika przenikalności cieplnej okien i drzwi zewnętrznych, wskazują jako obowiązujące ustalenia zawarte w normie DIN EN 14351-1:2010-08, pkt 4.12, co odpowiada normie polskiej PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.

W Austrii kwestia ta regulowana jest w przepisach budowlanych w Rozporządzeniu OIB – Richtlinie 6 Energieeinsparungund Wärmeschutz punkt 4.4.1 – odnośnik 1 do tabeli, gdzie dopuszcza się deklarowanie przenikalności cieplnej w oparciu o wymiary referencyjne zawarte w normie EN 14351-1.

W Danii regulowane jest to w Rozporządzeniu Building Regulations Załącznik 6 punkt 1.1 (str. 209 i 210), gdzie również są przywołane wymiary referencyjne do deklarowania dwóch, zawarte w normie EN 14351-1. W przypadku gdy zachodzi konieczność określenia przenikalności cieplnej dla każdego rzeczywistego wymiaru okna, to przepisy budowlane tych krajów dopuszczają taką możliwość.

Oczekiwania branży

Związek POLSKIE OKNA I DRZWI od ponad dwu lat wnioskuje do właściwych Ministerstw nadzorujących sektor budowlany w naszym kraju, aby w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuścić możliwość deklarowania przenikalności cieplnej okien (Uw) w oparciu o wymiary referencyjne zawarte w Normie PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.

-Deklarowanie przenikalności cieplnej na podstawie wymiarów referencyjnych jest korzystne dla producentów, szczególnie w odniesieniu do okien o bardzo małych wymiarach. Przyjęcie tej zasady pozwoli na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje. W dniu 12. marca zostało zaplanowane spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, w czasie którego będziemy między innymi dyskutować na temat wymiarów referencyjnych okien - podsumowuje Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w Związku Polskie Okna i Drzwi


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz