/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Sukces tartaków?

PIGPD

Autor: oprac. Dominik Jabłoński
Źródło: PIGPD
Data: 2019-10-16


W przedwyborczym tygodniu w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące przyszłorocznych zasad sprzedaży drewna z Lasów Państwowych. Z komunikatu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego wynika, że dzięki wsparciu Ministra Środowiska nowe zasady uwzględniać będą główne wnioski przemysłu.

Zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Sukces tartaków?Zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Sukces tartaków?Fot. D.Jabłoński

8. października w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich podmiotów gospodarczych przetwarzających drewno z przedstawicielami administracji państwowej, w sprawie korekty założeń do zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020-2021. Obrady były następstwem wcześniejszych rozmów i ustaleń, jakie podjęto w związku z zapowiedzianym przez przemysł protestem jaki miał obyć się przed Kancelarią Rady Ministrów w związku z brakiem wsparcia rządu w negocjacjach prowadzonych z Lasami Państwowymi.

W spotkaniu uczestniczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, który osobiście objął nadzór nad pracami dotyczącymi zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe oraz Dyrektor Generalny PGL LP - Andrzej Konieczny wraz z Z-cą Dyrektora Generalnego - Bogusławem Piątkiem, Naczelnikiem Marketingu PGL LP – Andrzejem Ballaunem oraz Mariolą Kicka-Pilecką z Biura Marketingu PGL LP. Z kolei stronę przemysłu reprezentowali: Prezydent PIGPD - Marek Kubiak, V-ce Prezydent PIGPD - Wiesław Ciura, Prezes Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego - Longin Graczkowski, Prezes Polskiego Komitetu Narodowego EPAL - Roman Malicki oraz członkowie PIGPD - Jan Walaszek i Jerzy Abramczyk.

Przedstawiciele Lasów Państwowych przedstawili informacje analityczne dotyczące planów pozyskania drewna na kolejny rok, historię sprzedaży drewna oraz skutki wprowadzenia zmian w okresach zakupów zaliczanych do historii. Poinformowano również o wynikach ankiety przeprowadzonej we wrześniu wśród nabywców surowca drzewnego dotyczącej dwóch wariantów zasad sprzedaży drewna zaproponowanych przez PGL LP. Oba warianty zakładały sprzedaż drewna w dwóch etapach (sprzedaż podstawowa i otwarta w proporcji 80/20) odbywających się dwa razy w roku). W obu propozycjach jedynym kryterium miała być cena, przy czym Wariant I zakładał utrzymanie widełek cenowych i dotychczasowego algorytmu przypisu drewna, a Wariant II nie zawierał widełek cenowych, a przypis drewna związany miał być wyłącznie z zaoferowaną ceną i czasem złożenia oferty (kto pierwszy ten lepszy). W ankiecie wzięło udział 1.170 podmiotów, czyli ok. 17 % zarejestrowanych systemie sprzedażowym LP podmiotów przerabiających drewno. 91% biorących udział w ankiecie opowiedziało się za Wariantem I.

Reprezentanci przemysłu stwierdzili, że wyniki ankiety nie są reprezentatywne, tym bardziej, że zaprezentowane warianty nie uwzględniały postulatów przemysłu. Ponadto przedstawiciele tartaków zaproponowali, aby sortymenty drewna cienkiego zostały wydzielone z puli ogólnej. Podstawowym argumentem proponowanego rozwiązania jest fakt, iż interesy odbiorców takiego surowca (głównie fabryk płyt drewnopochodnych i przemysłu celulozowo-papierniczego) są często sprzeczne z interesami odbiorcami drewna wielkowymiarowego (tartaków i producentów sklejek).

Po długiej dyskusji strony zgodziły się do przyjęcia następujących zmian do projektu zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020 – 2021:

  1. Wprowadzenie do oceny składanych ofert zakupu kryterium geografii na poniższych zasadach:
    Zakup w odległości do 50 km od wskazanego miejsca przerobu - 10 pkt. Za każde dodatkowe 10 km ilość ta pomniejsza się o 1 pkt. Z kolei frmy, które mają miejsce przerobu w pobliżu granicy państwa będą miały zwiększony podstawowy promień (do dalszych ustaleń pozostaje o ile). Z kryterium geografii wyłączono surowiec dębowe, drewno sklejkowe oraz gatunki cenne.
  2. Skala oceny oferty zakupu: 70 % cena i 30 % geografia
  3. Przetarg obywa się 1 raz w roku
  4. Zastosowane zostaną widełki cenowe na poziomie około +/- 5%, indeksowane o wskaźnik zależny od wzrostu płac w przemyśle (różnica pomiędzy I półroczem 2019, a I półroczem 2018)
  5. Podział puli drewna przeznaczonej do sprzedaży dla przemysłu w proporcji 90/10 (90% procedura sprzedaży podstawowej, 10% procedura sprzedaży otwartej) został wstępnie zatwierdzony przez Ministra Środowiska.
  6.  Historia zakupów liczona z okresu 5 lat.

Sukces tartaków?

Mogłoby wydawać się, że wyniki spotkania jednoznacznie wskazują na sukces tartaków, które osiągnęły zapisanie w nowych zasadach sprzedaży drewna swoich głównych postulatów. Tymczasem dwa dni po spotkaniu jakie miało miejsce w MInisterstwie Środowiska, Lasy Państwowe poinformowały o kolejnej ankiecie dotyczącej zasad sprzedaży drewna, mających zawierać postulaty przemysłu. Zgodnie z zapowiedziami wyniki ankiety mają wpłynąć na ostateczny kształt zasad sprzedaży drewna na lata 2020-2021. O co konkretnie dyrekcja generalna LP pyta swoich klientów nie wiadomo, gdyż treść ankiety nie została upubliczniona. Sytuacja oznacza jednak, że zdaniem leśników, ustalenia poczynione na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska wciąż nie są ostateczne.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Tutaj wzmianka o wyroku sądu w/s UOKiK - LP dotyczy dyskryminacji nowo utworzonych podmiotów.

Przestańcie marzyć. I przeczytajcie Uwarunkowania prawne przedstawione na stronie LP. A tutaj coś z wyroku i dlaczego NIKT nie pójdzie na szalone koncepcje izby (mierzenie promienia od zakładu, ha ha ha - już to widzę)...

...Prezes UOKiK uznała, że Lasy Państwowe uzależniając przystąpienie do rokowań internetowych – głównego kanału dystrybucji drewna – od posiadanej historii zakupowej oraz jej przebiegu, nadużywają pozycji dominującej na krajowym rynku hurtowej sprzedaży drewna. Stosowana praktyka prowadziła do ograniczenia konkurencji pomiędzy przetwórcami drewna i przede wszystkim dyskryminowała podmioty wchodzące na rynek i mające krótką historię zakupów. Na Państwowe Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe nałożona została sankcja finansowa w wysokości 1,5 mln zł.

Przedsiębiorca skorzystał z przysługującego mu prawa i odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 21 stycznia 2011 roku SOKiK potwierdził decyzję Prezes UOKiK, oddalając odwołanie Lasów Państwowych. Sąd podtrzymał również nałożoną przez Urząd karę pieniężną....

Historia z 5 lat i 90% na PLD zamykają system dla NOWYCH (nowo utworzonych) podmiotów oddając rynek dużym i HANDLARZOM. Stop monopolowi!

Mecenas [7]Odpowiedz na ten komentarz2019-10-16 15:40:23

Zgłoś nadużycie

Do jutra na stronie ZILP jest ankieta

Głosujcie bo was izba zostawi ze swoimi patentami czyli bez drewna. Dotyczy to zakładów; które w ostatnich latach się rozwijały.

M. [2]Odpowiedz na ten komentarz2019-10-16 18:46:03

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz