/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRAWO

Stolarnie i tartaki nie muszą występować o decyzje środowiskowe

Drewno.pl

Autor: oprac. red
Źródło: Drewno.pl
Data: 2019-10-11


11. października br. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10. września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowe przepisy zniosły obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej dla tartaków i stolarni.

Stolarnie i tartaki nie musza występować o decyzje środowiskoweStolarnie i tartaki nie musza występować o decyzje środowiskoweFot. D.Jabłoński

Rozporządzenie (Dz.U. 2019 poz. 1839) określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wśród nich znajdują się m.in.:
18) instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych;
19) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę;

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono m.in.
18) instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych;
19) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę;
27) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 19;
28) instalacje do przetwarzania celulozy;
47) instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20. lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej;
88) zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami
i krzewami oraz runem leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu:
a) jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych,
b) jeżeli dotyczy enklaw pośród użytków rolnych lub nieużytków,
c) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16. kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1pkt 1–3 tej ustawy,
d) w granicach administracyjnych miast,
e) o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a–d;
90) zalesienia:
a) pastwisk lub łąk na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20. lipca 2017r. – Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego – na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20. lipca 2017r. – Prawo wodne,
b) nieużytków na glebach bagiennych,
c) nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16. kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy;
91) zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha inne niż wymienione w pkt 90.

Nowelizacja wprowadza też regulacje uniemożliwiające bez uzyskania decyzji środowiskowe kilkukrotne, niekontrolowane przeprowadzanie rozbudowy lub przebudowy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz