/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Do 13. sierpnia trzeba złożyć oświadczenie, aby skorzystać z niższej taryfy prądu

Autor: oprac. dja
Źródło: Sejm RP
Data: 2019-07-24


Najpóźniej do 13.sierpnia 2019r. mikro i mali przedsiębiorcy muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie, jeżeli chcą do końca roku korzystać z ubiegłorocznych, niższych stawek cen za prąd.

Do 27. lipca trzeba złożyć oświadczenie, aby skorzystać z niższej taryfy prąduDo 27. lipca trzeba złożyć oświadczenie, aby skorzystać z niższej taryfy prąduFot. D.Jabłoński

31. lipca Sejm znowelizował ustawę i przedłużył termin składania oświadczeń z 27. lipca do 13. sierpnia 2019r.

Po ubiegłorocznych przepychankach dotyczących stawek za dostawy energii elektrycznej, do końca czerwca br. przedsiębiorstwa energetyczne miały obowiązek stosować wobec swoich odbiorców końcowych ceny stosowane w 2018r.

29. czerwca zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy (Ustawa z 13. czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - Dz.U. z 2019 r. poz. 1210 )w której określono grupę odbiorców, która z ubiegłorocznych (niższych) stawek za prąd będzie mogła korzystać do końca 2019r.:

  • odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe),
  • mikro i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych i państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Odbiorcy indywidualni nie muszą podejmować żadnych działań. Pozostałe grupy muszą złożyć swoim dostawcom energii odpowiednie oświadczenie.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 6. czerwca 1997r. - Kodeks karny.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. 

Do pobrania: Wzór oświadczenia dla mikro- i małych przedsiębiorstw >>>

Przedsiębiorstwa średnie i duże w celu odzyskania poniesionych, zwiększonych kosztów energii będą zmuszone do złożenia wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A o pomoce de minimis.

***

Kto to jest: mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca?

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 polskiej ustawy z dnia 6. marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców:

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna), który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 2 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyła równowartości 2 mln euro.

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna), który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 10 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyła równowartości 10 mln euro.

 

Aktualizacja 02.08.2019r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz