/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
DREWNO W BUDOWNICTWIE

BOCHEMIT Antiflash obniża reakcję drewna na ogień

Bochemie PL Sp. z o.o.

Autor:
Źródło: Bochemie PL Sp. z o.o.
Data: 2019-05-09


Jeśli dojdzie do wybuchu pożaru, najważniejsza jest jak najszybsza ewakuacja ludzi z budynku w celu uratowania ludzkiego życia, ewentualnie majątku i to w jak największym zakresie. Czas trwania ewakuacji zależy od materiałów wykorzystanych w trakcie budowy i ich właściwości przeciwpożarowych.

BOCHEMIT Antiflash obniża reakcję drewna na ogieńBOCHEMIT Antiflash obniża reakcję drewna na ogieńFot. Bochemit

Jednym ze sposobów ochrony drewna, materiałów drewnopochodnych, drewnianych konstrukcji budowlanych i drewnianych elementów budowlanych umieszczonych we wnętrzach budynków jest impregnacja środkiem BOCHEMIT Antiflash znajdującego się w ofercie spółki Bochemie.

BOCHEMIT AntiflashBOCHEMIT AntiflashFot. Bochemit

BOCHEMIT Antiflash oprócz zmniejszenia reakcji na ogień, zapewnia również zapobiegawczą ochronę drewna przed niszczącymi drewno owadami i grzybami.

Reakcja materiałów na ogień.

Reakcję na ogień bada się w oparciu o normę PN EN 13501-1. Podstawowa różnica pomiędzy stopniem palności a klasą reakcji na ogień polega na tym, że stopień palności ocenia oddzielnie poszczególne materiały, natomiast klasa reakcji na ogień ocenia cały wyrób budowlany w wykonaniu końcowym, na przykład materiał podkładowy, wykończenie powierzchni,typ montażu, występowanie nierówności i zagłębień itp. Norma PN EN 13501-1 definiuje następujące klasy według reakcji na ogień: A1, A2, B, C, D, E, F. Materiały niepalne należą do klas A1 oraz A2, konstrukcje drewniane i produkty na bazie drewna żadnym sposobem niezabezpieczone z reguły zaszeregowane są w klasie D. Do tego dołącza klasyfikacja uzupełniająca z punktu widzenia powstawania dymu (s1, s2, s3) oraz palących się kropli lub cząstek (d0, d1, d2).

Klasyfikacja klas reakcji na ogień według PN EN 13501-1:

A1

 • Materiał niepalny, produkty tej klasy nie przyczyniają się do pożaru, w tym do w pełni rozwiniętego. Dlatego uważa się, że spełniają wszystkie wymagania innych (niższych) klas.
 • Przykłady materiałów: wełna mineralna (kamienna), materiały izolacyjne ze szkła, włókno cementowe, cement, wapno, ceramika szkliwiona i nieszkliwiona.

A2

 • Materiał tej klasy uważany jest za niepalny, spełniający te same kryteria, co klasa B. Ponadto, materiały te nie przyczynią się znacząco, nawet przy w pełni rozwiniętym pożarze, do obciążenia kalorycznego lub do dalszego rozprzestrzeniania się pożaru. Używanie produktów tej klasy nie powoduje całkowitego rozgorzenia (flashover). 
 • Przykłady materiałów: płyty gipsowo-kartonowe.

B

 • Materiał łatwopalny, zdolny do wytrzymania małego płomienia przez bardzo długi okres bez znacznego rozprzestrzeniania się płomienia. Ponadto, produkty są w stanie wytrzymać oddziaływanie ciepła z jednego palącego się przedmiotu ze znacznym długotrwałym opóźnieniem i znaczącym ograniczeniem uwalniania się ciepła. W dodatku oddziaływanie gorąca płonącego przedmiotu wykazuje bardzo ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia. 
 • Przykłady materiałów: pomalowane farbą płyty gipsowo-kartonowe, płyty izolacyjne z drewna i cementu.

C

 • Materiał wysoce łatwopalny, produkty są w stanie wytrzymać oddziaływanie małego płomienia przez długi okres czasu bez znaczącego rozprzestrzeniania się płomienia. Ponadto, produkty są w stanie wytrzymać oddziaływanie ciepła z jednego palącego się przedmiotu ze znacznym długotrwałym opóźnieniem i znaczącym ograniczeniem uwalniania się ciepła. W dodatku oddziaływanie gorąca płonącego przedmiotu wykazuje bardzo ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia. Jeśli dojdzie do oddziaływania gorąca z jednego płonącego przedmiotu, rozprzestrzenianie się płomienia jest bardzo ograniczone.
 • Przykłady materiałów: płyty gipsowo-kartonowe z papierową tapetą, izolacja celulozowa.

D

 • Materiał średnio łatwopalny, produkty są w stanie wytrzymać oddziaływanie małego płomienia przez dłuższy czas bez znacznego rozprzestrzeniania. Ponadto są one również w stanie wytrzymać ciepło z jednego palącego się wyrobu ze znacznym opóźnieniem i ograniczeniem uwalniania ciepła.
  Przykłady materiałów: drewno, płyty OSB.

E

 • Materiał łatwopalny, produkty są w stanie wytrzymać oddziaływanie małego płomienia przez krótki okres czasu bez znaczącego rozprzestrzeniania się płomienia.
 • Przykłady materiałów: pianka polistyrenowa opóźniająca palenie (Styropor EPS).

F

 • Łatwopalność nie została oceniona lub dotyczy materiału bardzo łatwopalnego. Są to produkty nienależące do żadnej z powyższych klas lub które nie mogą być zaklasyfikowane.
 • Przykłady materiałów: polistyren, Mirelon (wszystkie wersje podstawowe).

Dodatkowe klasy dotyczące powstawania dymu (tylko klasy od A2 do D) 


s1 - element konstrukcyjny może wydzielać bardzo małe ilości gazów powstających w wyniku spalania. Całkowita ilość dymu i względny wzrost ilości dymu są znacznie zmniejszone.
s2 - element konstrukcyjny może wydzielać niewielką ilość gazów powstających w wyniku spalania. Całkowita ilość dymu i względny wzrost ilości dymu są ograniczone.
s3 - nie ma wymagań dotyczących ograniczenia emisji gazów z powodu spalania lub niespełniających wymagań klas s1 i s2. Nie jest wymagane żadne ograniczenie ilości dymu.

Fot. Bochemit

Podczas pożaru wydzielają się zwykle toksyczne gazy, które mogą wywołać śmiertelne skutki u ludzi znajdujących się w obszarze pożaru. Ograniczenie rozwoju dymu jest zatem w tym przypadku bardzo pożądane.

Klasy uzupełniające związane z powstaniem płonących kropli/cząstek (tylko dla klas od A2 do D)

d0 - płonące krople/cząstki mogą powstawać z elementu konstrukcyjnego. Brak cząstek palących się płomieniem. 

d1 – płonące krople/cząstki mogą powstawać w małej ilości. Brak cząstek palących się płomieniem dłużej niż podany okres czasowy.

d2 – nie ma potrzeb związanych z ograniczeniem powstawania płonących kropli/cząstek lub nie odpowiada d0, d1.

Rozprzestrzenianie pożaru może się znacznie przyspieszyć, jeśli od tryskających gorących cząstek zapali się przestrzeń wokół ogniska pożaru. W tym przypadku bardzo pożądane jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie rozwoju płonących cząstek.

Klasyfikacja pokazuje więc reakcję produktu na ogień, na który jest narażony w pewnych warunkach spowodowanych przez jego własny rozkład. Ten wskaźnik monitoruje, w jakim stopniu produkt uwalnia energię, która wpływa na rozwój pożaru w sytuacji przed i po całkowitym zapaleniu.

W jaki sposób BOCHEMIT Antiflash pomaga chronić życie i mienie?

Produkty drewniane i drewnopodobne bez specjalnej powłoki redukującej reakcję na ogień zwykle osiągają klasę reakcji na ogień D-s2, d0, co oznacza, że do zapalenia może dojść w ciągu 2 do 10 minut od początku pożaru.

Po nałożeniu BOCHEMIT Antiflash na drewno, materiały drewnopochodne, drewniane konstrukcje budowlane i elementy budowlane wbudowane w budynku w ilości 250 g/m2dojdzie do poprawy klasy reakcji na ogień o jeden stopień, od D-s2, d0 do C-s1, d0 i ograniczy się przez to wpływ produktu na powstawanie ognia i dymu oraz znacznie opóźni zapłon. Jednakże, gdy BOCHEMIT Antiflash stosuje się w ilości 300 g/m2, reakcja na ogień zostanie poprawiona nawet o dwie klasy, tj. B-s1, d0, gdy płomień już nie powstaje, a udział materiału w rozwoju pożaru i dymu jest bardzo ograniczony.

Fot. Bochemit

Mechanizm skuteczności ochrony przeciwpożarowej BOCHEMIT Antiflash:


Bochemit Antiflash zapewnia obniżenie palności drewna dzięki zmniejszeniu szybkości spalania i rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni drewna. Jeśli drewno impregnowane BOCHEMIT Antyflash w odpowiedniej ilości jest narażone na działanie płomienia, substancje czynne zaczynają się podczas ogrzewania rozkładać na substancje niepalne, gazowe, uwalniane do przestrzeni z powierzchni obrabianego drewna, które rozcieńczają tlen niezbędny do spalania masy drewnianej w stopniu, który jest niewystarczający do dalszego rozprzestrzeniania się płomienia.

Ogrzewaniem impregnowanego drewna tworzy się równocześnie na powierzchni spieniona warstwa izolacyjna, która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi płomienia z powierzchnią drewna, a więc pochłania ciepło płomienia i uniemożliwia dostęp do powierzchni drewna. Powoduje to dalsze spowolnienie spalania i przyspieszenie tworzenia się zwęglonej powierzchniowej warstwy drewna. Warstwa ta ma znaczny efekt izolacji cieplnej i zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się płomienia.

BOCHEMIT Antiflash - technologiczne procedury aplikacyjne

Nanoszenie preparatu odbywać się powinno w temperaturach od +5°C do +30°C, aby uzyskać jednolite i równomierne rozprzestrzenienie na powierzchni drewna. Aby zapewnić tylko ochronę przeciwpożarową, można stosować naniesienie powłoki za pomocą malowania, w celu jednoczesnego zapewnienia ochrony drewna przed ogniem oraz grzybami i niszczącymi drewno owadami stosuje się malowanie, natryskiwanie lub zanurzanie.

BOCHEMIT Antiflash i jego wodne roztwory nie powodują korozji przedmiotów wykonanych z niestopowej stali konstrukcyjnej i mogą stykać się z następującymi materiałami: polietylenem, polipropylenem, szkłem. Zalecana wilgotność drewna dla aplikacji środka wynosi do 15%. Po zakończeniu nanoszenia preparatu drewno należy przechowywać pod dachem do czasu, aż zostanie wprowadzone do wnętrza. BOCHEMIT Antiflash jest produkowany w wersji bezbarwnej, zielonej i brązowej, kolory są używane do uwidocznienia wykonanej impregnacji.

Wszystkie testy BOCHEMIT Antiflash zostały wykonane w akredytowanym laboratorium badawczym zgodnie z odpowiednimi EN 113 Środki ochronne do drewna - Metody badań dla określenia skuteczności ochronnej przeciwko grzybom niszczącym drewno Basidiomycetes Woodworms - Określenie granicy skuteczności, EN 46-1 Środki ochronne do drewna - Określenie efektu prewencyjnego przeciwko świeżo wylęgniętym larwom Hyalotrupes bajulus (Linnaeus) - Część 1: Stosowanie przez ochronę powierzchni (metoda laboratoryjna), EN 13823 Badanie odporności ogniowej wyrobów budowlanych - Wyroby budowlane inne niż pokrycia podłogowe narażone na działanie ciepła pojedynczego przedmiotu spalania i EN ISO 11925-2 Badanie reakcji na ogień – Zapalność wyrobów budowlanych narażonych na bezpośrednie działanie płomienia - Część 2: Test małym źródłem płomienia.

Kontakt:
Bochemie PL Sp. z o.o.
Ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice
Tel.: +48 694 400 019
E-mail:bochemie@bochemie.pl
www.bochemie.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz