/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
USŁUGI LEŚNE

Bezzwrotna dotacja na przyczepy leśne

Inżynieria BHP

Autor:
Źródło: Inżynieria BHP
Data: 2019-04-01


Zakłady usług leśnych aby móc się rozwijać, muszą inwestować w maszyny i urządzenia, które do tanich nie należą. Źródłem finansowania najczęściej są kredyty oraz leasing – jednak nie każdy wie, że można skorzystać z bezzwrotnej dotacji oferowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bezzwrotna dotacja na przyczepy leśneBezzwrotna dotacja na przyczepy leśneFot. Inżynieria BHP

Od 1. stycznia 2018r. zaczęły obowiązywać nowe zasady finansowania prewencji wypadkowej. Przypomnijmy, że ZUS jest zobowiązany do jej prowadzenia przez m.in. dofinansowywanie działań podjętych przez płatników mających na celu zwiększenie poziomu bhp w ich zakładach pracy, co przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Dotychczasowe przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) nie określały trybu wydatkowania środków finansowych na ten cel. Od 2002 roku środki rozchodziły się w ZUSie w sposób enigmatyczny nie znany nie było to unormowane w sposób jasny.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy nowelizacyjnej, z uwagi na charakter środków przeznaczonych na dofinansowanie, tj. wydatkowanie środków publicznych i ich systematyczny wzrost, zasadne jest unormowanie trybu i zasad dofinansowania na poziomie aktu prawa powszechnie obwiązującego. Twórcy ustawy podkreślili, że za wprowadzeniem takich rozwiązań, uwzględniając coraz wyższe kwoty przeznaczane na prewencję wypadkową, przemawia znajdujące uzasadnienie w normach konstytucyjnych dążenie do szczegółowej, pełnej regulacji w aktach prawa powszechnie obowiązującego zasad i trybu udzielania świadczeń ze środków publicznych. Jakie zasady więc obowiązują?

Po zmianach wysokość wydatków na prewencję wypadkową nie będzie już określana w ustawie budżetowej, ale w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na mocy nowo dodanych przepisów do ustawy wypadkowej ZUS został zobowiązany do przekazania określonych zadań przy prowadzeniu działalności związanej z dofinansowaniem prewencji wypadkowej Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Przekazanie tych zadań będzie się odbywało na podstawie umowy. W umowie takiej określa się w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego za wszystkie działania prowadzone przez CIOP dotyczące jednego projektu, obejmujące:

 • ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie,
 • kontrolę projektu w trakcie jego realizacji,
 • kontrolę projektu po jego zakończeniu,
 • kontrolę trwałości projektu.

Do najważniejszych zmian w ustawie wypadkowej należy jednak uregulowanie trybu wyboru projektów objętych dofinansowaniem. Następuje on w drodze konkursu ogłaszanego przez prezesa ZUS. Konkurs jest ogłaszany raz w roku, a wyboru projektów, które mogą być objęte dofinansowaniem, ZUS dokonuje nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Porozmawiajmy o pieniądzach

Kwota o jaką możemy wnioskować uzależniona jest od wielkości naszej firmy. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabelka:

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwaPoziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwaFot. Inżynieria BHP

W najkorzystniejszej sytuacji są firmy zatrudniające do 9 osób, tutaj można otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% wartości projektu a maksymalna wnioskowana kwota dla działań inwestycyjnych to 130 000zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarczy na zakup przyczepy leśnej. 

Jesteśmy firmą zajmującą się obsługą BHP, ale również pozyskujemy dofinansowanie na rzecz poprawy BHP w firmach przyznawane przez ZUS.  Pozyskaliśmy sporo dofinansowań dla firm z różnych branż w tym firm leśnych. Tak się składa, że przy wyborze projektów to firmy leśne są najwyżej punktowane. ZUS posiada kryteria wyboru projektu które oparte są na poziomie ryzyka w firmie a w firmach leśnych ryzyko jest jednym z najwyższych. W zestawieniu z hurtownią czy jakimś małym zakładem firmy leśne są na szczycie punktacji. Prowadzimy wnioski od przysłowiowego A do Z W tym roku wykonujemy wnioski tylko dla firm leśnych.

Bezzwrotna dotacja na przyczepy leśneBezzwrotna dotacja na przyczepy leśneFot. Inżynieria BHP

Fotografia przedstawia dofinansowaną przyczepę dla firmy USCB Łukasz Chamot , która otrzymała 138 131,50 dofinansowania. Pan Łukasz zwrócił się do nas w ubiegłym roku w sprawie przygotowania wniosku. Wraz z nim zgłosili się jeszcze jego dwaj znajomi z jego okolic i jego Tata.

133 460,50 FHU - Jacek Sieradzki , Cieplice 115 (również taka sama przyczepa)

174 472,50 - Firma Chamot Józef Chamot Firma Chamot Józef Chamot  Jata 92A, 37-430 Jeżowe  (również taka sama przyczepa)

Cała czwórka znalazła się na liście rankingowej ogłaszanej przez ZUS 31 grudnia. Jednak okazało się że jedna z tych czterech firm miała drobną zaległość w opatach do ZUS i w ostatniej chwili ZUS odmówił podpisania umowy. Była to na tyle niska zaległość że płatnik nawet nie był jej świadom chodziło o kilkadziesiąt złoty z groszami. W tym przypadku nasz wniosek przeszedł otrzymał 27 punktów na wymagane 23 jednak zaległość wyeliminowała możliwość otrzymania dofinansowania.

Co do samego wniosku i załączników ZUS zachęca aby chętni sami składali wnioski i nie korzystali z żadnych firm. Jednak dokumentacja i sam sposób przygotowania wniosku jest na tyle skomplikowany że jeżeli miałbym ocenić szanse osoby samodzielnie składającej wniosek to określiłbym to jako cień szans. Właściwie to poziom szans opiszę w dalszej części

Co firma musi zrobić ze swojej strony abyśmy mogli przygotować taki wniosek ?

To zaledwie kilka rzeczy:

 • Zaświadczenie z Urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami.
 • Dwie oferty na przyczepę. Ofertę oraz droższą kontrofertę ( we wniosku należy wskazać że dokonaliśmy racjonalnego wyboru i porównaliśmy oferty na rynku)
 • Zdjęcia z procesu pracy mogą być wykonane telefonem komórkowym , rozpoczęcie pracy , podnoszenie pniaków , przenoszenie pniaków , układanie ich na stosie.

Co my wykonujemy dla wniosku ?

Wykonujemy wnioski od przysłowiowego A do Z , bardzo ważne jest również zamkniecie samego wniosku ponieważ przy błędach formalnych należy zwrócić całe dofinansowanie. Dokumentacja zamykająca wniosek jest rozleglejsza od dokumentacji przy składaniu wniosku. Musimy udowodnić że zakup był racjonalny bezpieczeństwo się poprawiło. Oczywiście uargumentować należy to oceną ryzyka risc score , oceną ryzyka zawodowego metoda ovas , chronometrażem , wyliczeniem wydatku energetycznego, oceną obciążenia mięśniowo szkieletowego – wszystkie te wyliczenia muszą wskazywać poprawę. Przy przygotowaniu wniosku wyliczenia muszą wskazywać zasadność otrzymanego dofinansowania. Jako behapowiec prawie z dwudziestoletnim doświadczeniem uznaję iż dokumenty które należy przygotować są to dokumenty na poziomie akademickim i niewielu czynnych zawodowo behapowców potrafi je przygotować. Spowodowane jest to że w normalnym codziennym obiegu one rzadko kiedy są wykonywane. Inspekcja Pracy która kontroluje zakłady i firmy nie wymaga na co dzień takich dokumentacji. Zazwyczaj przy kontroli PIP musimy mieć szkolenie okresowe dla pracodawców, szkolenia wstępne dla pracowników, ocenę ryzyka zawodowego np. skalą trójstopniową , zarządzenie w sprawie przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej, wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. Żaden z wyżej wymienionych dokumentów nie jest dokumentem który dołączamy do wniosku ZUS.

O czym trzeba wiedzieć ?

Otrzymujemy dwie transze środków. Pierwsza transza to 50% wnioskowanej kwoty po jej otrzymaniu musimy dokonać zakupu. We wniosku wskazujemy czas zakupu od daty otrzymania pierwszej transzy. Należy trzymać się terminów które są zapisane we wniosku. W tym roku okazało się że jeden z producentów przyczep nie był w stanie dostarczyć przyczep w założonym we wniosku terminie no i był ogromny problem. Na szczęście producent napisał oświadczenie o nieprzewidzianych problemach produkcyjnych i ZUS w drodze wyjątku przyjął taką argumentację. Także sugeruję aby dokonywać wyborów sprzętu z którym nie będzie problemu z dostępnością.

Więcej informacji

Inżynieria BHP
Tel. 791550140
www.dofinansowaniezzus.pl
www.inzynieriabhp.pl

biuro@dofinansowaniezzus.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz