/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Czy Polska będzie musiała zmienić zasady ustalania planów urządzenia lasu?

Autor: oprac. dja
Źródło: Fundacja Las Naturalny
Data: 2018-11-26


Fundacja Las Naturalny informuje o wszczęciu przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa UE w związku ze sposobem zatwierdzania przez Ministra Środowiska planów urządzenia lasu.

Czy Polska będzie musiała zmienić zasady ustalania planów urządzenia lasu?Czy Polska będzie musiała zmienić zasady ustalania planów urządzenia lasu?Fot. Drewno.pl

Działania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce są związane ze skargą złożoną na początku 2017r. przez Fundację Las Naturalny. Skarga dotyczyła sposobu zatwierdzenia przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu nadleśnictwa Borki. Zdaniem fundacji, obecnie obowiązujące w Polsce przepisy związane z projektowaniem, zatwierdzaniem, aneksowaniem, a także konsultowaniem ze społeczeństwem planów urządzenia lasu naruszają przepisy unijne. W szczególności chodzi o brak możliwości odwołania się od planów zatwierdzonych przez Ministra Środowiska.

Zgodnie z art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie prawa UE. W ramach tej procedury Komisja wezwała Polskę do usunięcia uchybienia, stojąc na stanowisku, że "uniemożliwiając organizacjom ochrony środowiska kwestionowanie przed sądem planów urządzenia lasu, które mogą mieć znaczący wpływ na obszar Natura 2000, a w konsekwencji wyłączając ze skutecznej ochrony sądowej uprawnienia tych organizacji, Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej w związku z art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej, art 216 ust. 2 TFUE, art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 lit.b i art. 9 ust. 2 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w Aarhus dn. 25 czerwca 1998r. i zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005r."

Zgodnie z komunikatem fundacji, polskie władze odpowiedziały na wezwanie do usunięcia uchybienia. Dalsze kroki Komisji Europejskiej w tym postępowaniu będą zależały od analizy uzyskanej od polskich władz odpowiedzi.


Skarga Fundacji Las Naturalny jest pokłosiem działań związanych z zatwierdzeniem Planu Urządzenia Lasu na lata 2010-2020 dla Nadleśnictwa Borki. W 2009r. naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wytypowali najcenniejsze fragmenty Puszczy Boreckiej, będącej pod zarządem nadleśnictwa. Na tej podstawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wydała najpierw negatywną, a następnie po rozmowach z leśnikami, warunkowo pozytywną opinię dotyczącą Planu Urządzenia Lasu. Warunkiem uznania przez RDOŚ było uwzględnienie w PUL dla Nadleśnictwa Borki uwag dotyczących wyłączenia z użytkowania zakwalifikowanych do ochrony wydzieleń.

Zdaniem Fundacji Las Naturalny ostatecznie zatwierdzone zapisy PUL nie uwzględniły tych uzgodnień i w następnych latach Nadleśnictwo prowadziło prace gospodarcze w wydzieleniach, które powinny zostać objęte ochroną. W 2016r. fundacja złożyła skargę do Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministerstwa Środowiska, według którego wszystkie ustalenia z RDOŚ zostały w PUL zawarte, a działania nadleśnictwa związane z wykonaniem w niektórych przypadkach działań ochronno-hodowlanych było zasadne.

W związku z brakiem możliwości odwołania się od tych decyzji fundacja złożyła skargę do Komisji Europejskiej wskazując, że działania związane z PUL Nadleśnictwa Borki to przykład problemu całego sposobu ustanawiania planów urządzenia lasu.

W 2018r. Komisja Europejska wezwała Fundacji Las Naturalny do złożenia dodatkowych dowodów na to, że wskazany przypadek Nadleśnictwa Borki nie jest pojedynczym wyjątkiem. We współpracy z prawnikami fundacja przygotowaliśmy nowe dowody wskazujące, że podobna problematyka zatwierdzania PUL dotyczy np. nadleśnictw: Białowieża, Stuposiany, Lutowiska czy Sarnaki.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz