/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE

Pfleiderer: Wyniki za trzy kwartały 2018r.

Pfleiderer

Autor: oprac. red
Źródło: Pfleiderer
Data: 2018-11-14


Grupa Pfleiderer opublikowała wyniki za trzy kwartały 2018r. Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży i poprawę zyskowności. Dobre wyniki sprawiły, że firma planuje w 2021r. osiągnąć sprzedaż na poziomie 1,3 mld euro.

Kluczowe inicjatywy Grupy PfleidererKluczowe inicjatywy Grupy PfleidererFot. Pfleiderer

Skonsolidowane przychody Grupy Pfleiderer, producenta wyrobów drewnopochodnych, specjalizującego się w wytwarzaniu materiałów na potrzeby branży meblarskiej, wykończeniowej i budowlanej, w trzecim kwartale 2018r. wzrosły o 8,8% r/r do 266,5 mln euro (2017: 244,9 mln euro). Wzrost przychodów wspierany był przez wyższe ceny sprzedanych produktów, zwiększone wolumeny sprzedaży oraz poprawę miksu produktowego. Udział produktów z wartością dodaną, takich jak płyty wiórowe laminowane i lakierowane (MFC) oraz laminaty wysokociśnieniowe (HPL), w trzecim kwartale br. stanowił 63% łącznej sprzedaży, a narastająco od początku roku sięgnął 64%.

Pfleiderer odnotował znaczący wzrost zysku brutto ze sprzedaży: w trzecim kwartale wzrósł on o ponad 10% r/r do 60,5 mln euro, a marża brutto na sprzedaży była wyższa o 0.3 p.p. r/r i ukształtowała się na poziomie 22,7%. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wartości te wyniosły odpowiednio 183,2 mln euro i 22,9%. Zysk netto za ten okres wyniósł 15,6 mln zł wobec 19,1 mln euro w roku ubiegłym (spadek o 18,3%).

Wynik EBITDA w trzecim kwartale wzrósł o 16,9% r/r do 35,2 mln euro, wspierany przede wszystkim przez wzrost przychodów. Wzrost zysku EBITDA odnotowano pomimo rosnących kosztów materiałów do produkcji, w tym drewna i chemikaliów. EBITDA oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych zwiększyła się o niemal 19% r/r do 37,3 mln euro. Do zdarzeń jednorazowych firma zalicza koszty poniesione na usługi zewnętrznych konsultantów związane z aktualizacją strategii (2 mln euro) oraz rezerwy utworzonej na koszty prawne związane z roszczeniem syndyka Alno (0,6 mln euro).

Struktura sprzedażyStruktura sprzedażyFot. Pfleiderer

Zyskowność grupy poprawiła się również dzięki większej efektywności po stronie kosztowej. W trzecim kwartale koszty sprzedaży spadły o 7% r/r do 32 mln euro, a koszty administracyjne w tym samym okresie spadły o 10% r/r do 10,8 mln euro. Tym samym wysokość kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A) odpowiadała jedynie 16,2% całości sprzedaży. Wskaźnik ten jest niższy o 3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Trend spadku kosztów, widoczny w wynikach pierwszych dziewięciu miesięcy, przyspieszył w trzecim kwartale. Zysk netto w trzecim kwartale 2018r. ukształtował się na poziomie 9,8 mln euro wobec 0,4 mln euro w analogicznym okresie 2017r.

W pierwszych trzech kwartałach 2018r. skonsolidowane przychody Pfleiderer Group wzrosły o 6,5% r/r do 799,7 mln euro. Zysk EBITDA zwiększył się o 8,7% do 104,6 mln euro, a marża EBITDA za pierwsze 9 miesięcy roku wyniosła 13,1% (wzrost o 0,3 p.p.). EBITDA oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych (skorygowana o koszty zewnętrznych konsultantów związanych z aktualizacją strategii oraz rezerwę na koszty prawne związane z roszczeniem syndyka Alno) wyniosła 107,4 mln euro, co oznacza wzrost o 15% r/r.

-Trzeci kwartał był najlepszym jak dotąd kwartałem, jeśli chodzi o tempo wzrostu. Pfleiderer zwiększył zyskowność pomimo wyraźnie rosnących cen surowców, w tym drewna, żywic i produktów chemicznych. Stało się tak dzięki ścisłej kontroli kosztów, zwiększaniu efektywności aktywów produkcyjnych oraz inteligentnej polityce cenowej. Udało nam się z sukcesem przenieść rosnące koszty surowców na ceny produktów końcowych przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu sprzedaży. Wciąż będziemy się skupiać na zwiększaniu sprzedaży produktów o wartości dodanej, gdzie wciąż widzimy pole do poprawy – powiedział Tom K. Schäbinger, prezes zarządu Pfleiderer Group

Wybrane dane finansowe Grupy PfleidererWybrane dane finansowe Grupy PfleidererFot. Pfleiderer

Podniesione cele na rok 2021: 1,3 mln euro przychodów, marża EBITDA powyżej 16%
W celu określenia obszarów z największym potencjałem wzrostu wewnątrz spółki i w jej rynkowym otoczeniu, Pfleiderer przeprowadził, wraz z jedną z trzech wiodących na świecie firm doradztwa strategicznego, dogłębną analizę linii biznesowych. Jej efektem jest opracowanie 12 inicjatyw efektywnościowych, które potwierdzają zasadność przyjętej strategii do 2021r. i wspierają jej realizację.

Inicjatywy strategiczne opracowane przez Pfleiderera będą skoncentrowane na działalności sprzedażowej, efektywności operacyjnej oraz możliwościach rozwoju na rynku polskim. Obejmują one m. in. zwiększenie wolumenów sprzedaży do istniejących klientów, opracowanie nowych produktów (wykorzystanie niedawnych inwestycji Grupy), zwiększenie wykorzystania drewna z recyclingu w produkcji, inicjatywy oszczędnościowe i efektywnościowe, a także poszerzenie bazy klientów dla produktów chemicznych wytwarzanych przez Grupę.

-Dzięki określeniu obszarów dodatkowego wzrostu i zwiększenia efektywności jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć podniesione cele strategiczne na rok 2021: przychody w wysokości 1,3 mld euro oraz marżę EBITDA powyżej 16% – powiedział Tom K. Schäbinger.

Zakończenie skupu akcji własnych i koncentracja na zmniejszaniu zadłużenia
Trzeci kwartał 2018 r. był również czasem zakończenia programu skupu akcji własnych Pfleiderer Group. W ostatniej transzy buy-backu, przeprowadzonej w sierpniu, firma skupiła ponad 12,9 mln akcji własnych za ok. 124,7 mln euro (ok. 301 mln zł).

-Dbanie o interes akcjonariuszy i dzielenie się zyskami generowanymi przez Spółkę z dostarczycielami kapitału jest naszym obowiązkiem – powiedział Tom K. Schäbinger. -Chcemy utrzymać naszą atrakcyjną politykę dywidendową, która w tym roku uzupełniona została o skup akcji własnych. Po skupieniu niemal 20% kapitału, zakończyliśmy buyback i teraz chcemy skupić się na zmniejszeniu zadłużenia firmy. Ten proces już się rozpoczął. Dzięki dużej zdolności do generowania gotówki w nadchodzącym roku będziemy obserwować spadek wskaźników zadłużenia. Chcemy zmniejszyć wskaźnik długu netto do EBITDA do poziomu 2,0-2,5x na koniec 2019r. - poinformował prezes.

Dług netto Grupy Pfleiderer na koniec września br. wyniósł 385,4 mln euro (2,80x LTM EBITDA). Wyłączając wydatki poniesione na skup akcji własnych, dług netto wyniósł 261 mln euro (1,90x LTM EBITDA).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz