/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Grupa Stelmet z rekordowo wysokimi przychodami kwartalnymi

Stelmet

Autor:
Źródło: Stelmet
Data: 2018-08-24


Przychody Grupy Stelmet w trzecim kwartale roku obrotowego 2017/18 (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br.) sięgnęły 222 mln zł i były o 13% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowana EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła 33,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31% rok do roku. Zysk netto europejskiego lidera w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej w omawianym okresie wyniósł 12,3 mln zł.

Grupa Stelmet z rekordowo wysokimi przychodami kwartalnymiGrupa Stelmet z rekordowo wysokimi przychodami kwartalnymiFot. Stelmet

-Całkowite przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego były wyraźnie wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej, a także nieco wyższe niż w dotychczas rekordowym trzecim kwartale roku obrotowego 2014/15 - wskazał Andrzej Trybuś, wiceprezes zarządu Stelmet.

Niezmiennie, największy udział w strukturze przychodów Grupy Stelmet ma sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO), która w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego sięgnęła 193 mln zł, co oznacza wzrost o 11% rok do roku.

-Zgodnie z oczekiwaniami, po słabszym niż przed rokiem pierwszym półroczu, gdy w wynikach sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej było widać wpływ dłuższej niż zwykle zimy, trzeci kwartał przyniósł istotne ożywienie popytu na wyroby DAO. W efekcie w trzecim kwartale zanotowaliśmy wzrost sprzedaży DAO na wszystkich rynkach Europy kontynentalnej – w ujęciu wolumenowym sięgnął on 23% - podkreślił Andrzej Trybuś.

Na wzrost całkowitych przychodów w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego złożyła się także rekordowa sprzedaż pelletu. Przychody z tego tytułu wyniosły blisko 22 mln zł, czyli o 55% więcej niż rok wcześniej. –To efekt zwiększonych mocy produkcyjnych Grupy Stelmet w wyniku uruchomienia nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu oraz utrzymującego się wysokiego popytu na to ekologiczne paliwo. Narastająco po trzech kwartałach tego roku, udział pelletu w całkowitych przychodach wzrósł do 15% z niespełna 12% rok wcześniej – powiedział Stanisław Bieńkowski, prezes Stelmet.

Narastająco za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 (zakończone 30. czerwca br.) przychody Grupy Stelmet przekroczyły 434 mln zł i były o 2% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Na wynik ten złożył się wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu o 30% r/r przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej o 2% r/r.

Negatywny wpływ na wartość przychodów wyrażoną w złotych miało przede wszystkim umocnienie polskiej waluty wobec euro i funta brytyjskiego, co jest istotnym czynnikiem, biorąc pod uwagę, że zdecydowaną większość sprzedaży Grupy Stelmet stanowi eksport na rynki Europy Zachodniej (głównie do Niemiec i Francji) oraz na rynek brytyjski. Zarząd szacuje, że negatywny wpływ umocnienia złotego na całkowite przychody ze sprzedaży wyniósł około 7 mln zł.

Kierunki geograficzne sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej Grupy StelmetKierunki geograficzne sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej Grupy StelmetFot. Stelmet

W ujęciu ilościowym, sprzedaż DAO (w m3) w okresie od 1 października 2017r. do 30 czerwca 2018r. wzrosła o 3% rok do roku, a sprzedaż pelletu (w tonach) była wyższa o 24% niż w tym samym okresie roku obrotowego 2016/17.

EBITDA Grupy Stelmet w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 wyniosła 56,4 mln zł, tj. o 17% więcej niż przed rokiem. Oznacza to wzrost marży EBITDA do 13,0% z 11,3%. W samym trzecim kwartale 2017/18 marża EBITDA sięgnęła 15,1%.

-Poprawa rentowności na poziomie EBITDA w bieżącym roku obrotowym to przede wszystkim efekt rosnącej efektywności w zakładzie produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Grudziądzu wraz ze wzrostem wykorzystania mocy produkcyjnych, a także znacznie wyższej sprzedaży, a co za tym idzie i zysku w segmencie pelletu - powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu i dyrektor finansowy Stelmet.

Zysk netto Grupy Stelmet za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 wyniósł 16,4 mln zł wobec 23,7 mln zł rok wcześniej. Niższy zysk netto to przede wszystkim efekt wyższej amortyzacji oraz ujemnego salda przychodów i kosztów finansowych w kwocie 6,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zanotowano zysk z działalności finansowej w kwocie 9,2 mln zł. Zmiany te wynikają głównie z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych od poszczególnych pozycji bilansowych.

Podstawowym surowcem wykorzystywanym w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej jest surowiec drzewny, który jest głównym kosztem wytworzenia wyrobów gotowych.

Głównym dostawcą surowca drzewnego na rynku polskim są Lasy Państwowe dla których Grupa Stelmet jest jednym z największych klientów. Zakupy drewna realizowane są na powszechnie obowiązujących zasadach. W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 realizowane były w oparciu o:

  1. umowy na dostawę surowca drzewnego w 2017 roku, na podstawie zawartej w dniu 13 stycznia 2017 r. umowy z Lasami Państwowymi.
  2. umowy na dostawę surowca drzewnego w 2018 roku, na podstawie zawartej w dniu 11 stycznia 2018 r. umowy z Lasami Państwowymi.
  3. umów na dostawy drewna z puli drewna na rozwój (dawniej nazywaną pulą drewna inwestycyjnego),
  4. umów na dostawy drewna w systemie e-drewno (zakupy o charakterze spotowym).

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 Grupa Stelmet zakupiła 541.200 m3 surowca drzewnego (+3,4% r/r.). Średnia cena nabycia (koszt surowca i transportu drewna) wyniosła 247,9 zł (spadek o 4,4% w stosunku do roku poprzedniego).

Zakup surowca drzewnegoZakup surowca drzewnegoFot. Stelmet


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz