/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
SUROWIEC DRZEWNY

Nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2019

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2018-08-09


Pod koniec czerwca Lasy Państwowe opublikowały nowe zarządzenie dyrektora generalnego dotyczące zasad sprzedaży drewna jakie będą obowiązywały w procedurach sprzedaży surowca drzewnego w 2019r.

Nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2019Nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2019Fot. D.Jabłoński

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny podpisał Zarządzenie nr 44 z dn. 28. czerwca 2018r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Zarządzenie określa zasady sprzedaży surowca drzewnego jakie będą obowiązywać przy sprzedaży na rok 2019. Nowe zarządzenie unieważnia z końcem roku obowiązujące obecnie zarządzenie i decyzje (łącznie 27 dokumentów liczących w sumie kilkaset stron napisanych biurokratycznym językiem) jakie w latach 2016/2017 wydał poprzedni dyrektor LP - Konrad Tomaszewski. Nowe zarządzenie w swej konstrukcji przypomina wcześniejsze zarządzenia, zwłaszcza Zrządzenie nr 64 z 16. września 2015r. podpisanego przez ówczesnego dyrektora Adama Wasiaka.

Zmiany tych przepisów oczekiwali zarówno nabywcy drewna jak i sami leśnicy. Zawiedzie się jednak każdy, kto spodziewał się stabilności i przejrzystości w tym zakresie. Z zapisów zarządzenia jasno wynika, że w przyszłym roku będą musiały ukazać się nowe zapisy regulujące sprzedaż drewna z Lasów Państwowych. Po dwóch latach obowiązywania biurokratycznego koszmarka, treść zarządzenia daje się przeczytać, co jednak nie oznacza, że zawsze jest jasna i jednoznaczna.

Procedury sprzedaży w PLD ulegną zmianie
Nowe zarządzenia wprowadza zmianę w zasadach sprzedaży jaka odbywać się będzie raz w roku z wykorzystaniem Portalu Leśno-Drzewnego. Procedura ta składać się będzie z dwóch etapów: "sprzedaży podstawowej" oraz "sprzedaży otwartej". O ile sprzedaż podstawowa to lekko zmodyfikowany, ale w miarę znany już przedsiębiorcom sposób ofertowania drewna, o tyle sprzedaż otwarta to nowość.

Sprzedaż podstawowa
Procedura sprzedaży podstawowej składać będzie się trzech etapów: sprzedaży zasadniczej oraz dwóch dogrywek. W tej procedurze klienci będą mogli złożyć oferty na 100% ilości drewna wynikającej z historii zakupów. Do historii zaliczone zostaną średnioroczne zakupy surowca z dwóch ostatnich lat (01.07.2016-30.06.2018). Firmy kupujące z "puli dla rozwoju" będą mogły zawęzić ten okres do średniej z ostatniego 1,5 roku. Do wielkości zakupu nie będą wliczane zakupy drewna opałowego S4, sortymentów drewna małowymiarowego oraz surowca zakupionego: na aukcjach i submisjach drewna cennego, na podstawie cennika detalicznego, procedur związanych z zakupem drewna klęskowego (otwarta procedura uzupełniająca dla drewna klęskowego z 2017r. oraz aukcje e-drewno dla drewna klęskowego).

Wycena składanych ofert odbywać się będzie podobnie jak w ubiegłych latach, z tą różnicą, że usunięto kryterium "zwyczaju kupieckiego". Oferty zakupu drewna będą więc oceniane na podstawie dwóch kryteriów (zaoferowanej ceny i tzw. geografii, czyli odległości "punktu przerobu" od miejsca zakupu drewna). W kryterium ceny można uzyskać maksymalnie 10 punktów (za zaproponowanie "ceny maksymalnej"), w przypadku geografii punktacja wynika z algorytmu opracowanego przez Lasy Państwowe (generalnie im bliżej, tym więcej punktów). Warto tu zwrócić uwagę, że mimo zgody większości uczestników rynku surowca drzewnego, iż powiązanie oceny oferty zakupu drewna z odległością zakładu, który będzie je przerabiał jest słuszne, to sposób obliczania punktacji w tym kryterium zastosowany przez Lasy Państwowe jest uznawany przez przedstawicieli przemysłu drzewnego za nieczytelny, a uzyskane wyniki (ilość przyznanych punktów) za niemożliwe do zweryfikowania przez kupujących.

Sprzedaż otwarta
"Sprzedaż otwarta" to nowość w zasadach sprzedaży drewna. Z opublikowanego regulaminu wynika, że będzie prowadzona w Portalu Leśno-Drzewnym po zakończeniu sprzedaży podstawowej, bez uwzględnienia dotychczasowej historii. Pulę drewna w tej procedurze na pewno zasilić ma m.in. drewno, które nie znalazło nabywców w procedurze "sprzedaży podstawowej".  Więcej na temat ilości drewna jaka zostanie zaoferowana w tej procedurze oraz zasad na jakich będzie ona prowadzona nic nie wiadomo. Można domyślać się, że jakaś bliżej nieznana ilość drewna,  w postaci wyodrębnionej puli będzie zarezerwowana do sprzedaży w tym etapie .

O dodatkowe informacje poprosiliśmy Dyrekcję Generalnej Lasów Państwowych. Jak wyjaśnia Andrzej Uchman z Biura Marketingu DGLP kryterium cenowe w procedurze sprzedaży otwartej będzie identyczne jak w sprzedaży podstawowej (cena: dolna, proponowana i górna), również tak samo działał będzie przydział surowca. W procedurze wystartować będą mogli przedsiębiorcy zarejestrowani w PLD, zarówno ci którzy posiadają historię zakupów, jak i nowe podmioty. -Jedynym ograniczeniem złożenia ofert dla przedsiębiorców w sprzedaży otwartej będzie tylko wysokość wpłacanego wadium - informuje Uchman. Wielkość puli drewna przeznaczonej do sprzedaży otwartej zostanie ujawniona najprawdopodobniej w połowie września.

2020 z "przepisaniem ilości"
Klienci, którzy w wyniku procedur sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym podpiszą umowy na zakup drewna na 2019r., będą mogli zakupić identyczne ilości drewna w 2020r. W tym przypadku nie będą mogli jednak startować w procedurze podstawowej na 2020r. "Przepisana" zostanie tylko ilość drewna, natomiast poziom cen zostanie wyznaczony na podstawie ceny minimalnej ustalonej przez Lasy Państwowe na 2020r. powiększonej o procent wzrostu jaki przedsiębiorca zaoferował na 2019r. Przy braku porozumienia co do tak ustalonej ceny, będzie można zrezygnować z tej formy i wystartować w procedurze sprzedaży podstawowej w PLD.

Czego nie wiemy
Nie wszystkie parametry odnośnie tych dwóch procedur zostały jeszcze określone. Brak jest przede wszystkim informacji o wielkości oferty Lasów Państwowych na rok 2019, nieznany jest podział procentowy tej oferty między procedurami. To właśnie w tych danych kryje się prognoza rozwoju sytuacji na krajowym rynku drewna.

Na chwilę obecną nie znany jest też ramowy schemat ustalania cen przez LP na rok 2019. Brak jest wagi poszczególnych kryteriów oraz cen będących wyjściem do kalkulacji ofert (ceny minimalnej, proponowanej oraz procentowych widełek dla ceny górnej i dolnej. Te dane zostaną upublicznione, kiedy Lasy Państwowe opracują założenia swojego budżetu na przyszły rok.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Kilka słów komentarza [1]

Nowe zasady sprzedaży drewna wraz z regulaminami PLD i e-drewno to ok. 50 stron (wobec kilkuset w poprzednich zasadach) napisanych trochę przyjaźniejszym językiem (co wcale nie oznacza, że łatwym do zrozumienia dla wszystkich). To krok do przodu (a może do tyłu? - zależy jak na to spojrzeć ).

Nic nie zmieniło się niestety w sposobie publikacji tych ważnych dla branży dokumentów. Pliki są zwykłymi skanami, których nie da się przeszukać wyszukiwarką tekstową, co w mojej ocenie jest arogancją wobec klientów. Lasy Państwowe mają zasoby i środki by tak ważne dokumenty prezentować w sposób przyjazny - wszak publikowane przez LP ulotki reklamowe mające 2 strony można przeszukiwać.

Kolejne zarządzenia i regulaminy produkowane przez zarządzających Lasami Państwowymi nie sprawiają w żadnym razie poczucia stabilności rynku surowca kreowanego przez tego monopolistę.

Nie można się oprzeć wrażeniu, że Lasy Państwowe wciąż podążają ścieżką wytyczoną przez starożytnych Rzymian divide et impera - dziel i rządź. Tworzenie kolejnych pul i osobnych zasad sprzedaży dla nich komplikuje rynek i sprawia, że przedsiębiorcom ciężko wypracować standardy działania w zakresie zaopatrzenia w surowiec drzewny.

Już w tej chwili można sobie wyobrazić zamieszanie jakie będzie miało miejsce przy ustalania wielkości "historii zakupów". W ubiegłym roku Lasy zachęcały do kupna drewna z pohuraganowej klęski, część firm decyzję o zakupie podejmowało chcąc budować sobie właśnie tę historię.

Rezygnacja z puli "inwestycyjnej/rozwojowej" to dobry kierunek, tylko czy tworzenie kolejnego jej zamiennika jest potrzebne? Czy nie wystarczyłaby procedura sprzedaży podstawowej oparta o historię zakupów i skierowanie całej pozostałej masy na e-drewno?

Dominik Jabłoński [430]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-10 09:22:58

Zgłoś nadużycie

geografia zakupu

Jest to kryterium niesprawiedliwe . Duże firmy mają lepsze warunki przeliczeń punktów za to kryterium . .W pierwszy rozdaniu kupują surowiec z dalszych odległości ze względu na korzystny przelicznik
odległości . W drugim etapie bliżej siedziby dodają kilka zł do oferty i przebijają konkurencję

Adam [397]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-10 12:49:54

Zgłoś nadużycie

A co z "historia z aukcji systemowych zatytułowanych:
"Nadzwyczajna ...
[1]

procedura oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedykowana do podmiotów operujących w 2017 roku na rynku dla rozwoju."?

Była to procedura uzupełniająca w tak zwanych "nowych inwestycjach" na którą skierowane było drewno po klęskowe. Czy zakup drewna w tej procedurze powiększy "historię zakupów"?

Andrzej [20]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-10 12:06:39

Zgłoś nadużycie

info

Drewno poklęskowe nie wchodzi do tzw historii zakupu jest taki zapis w regulaminie

Adam [397]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-10 12:39:43

Zgłoś nadużycie

Witam [3]

A czy jest informacja jaka wage będzie miała geografia a jaką cena?

tartaczek [177]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-10 19:51:15

Zgłoś nadużycie

Ciekawe pytanie

Byłem w ubiegłym roku pokrzywdzony przez tą punktację z 40 km otrzymałem 0 punktów . Zgłaszałem reklamację i otrzymałem odpowiedź żę 0 pkt dlatego że ten asortyment był dostępny w bliżej leżących nadleśnictwach. Tak że prawdy nie doszedłem . Moim zdaniem służy on LP manipulacjom cenom . 0 pkt za geografię trzeba dołożyć do ceny . Bo masa topnieje . Tak naprawdę punktacja jest widoczna w tracie odstawiania mas. Duże firmy muszą wozić z dalszych odległości mają promocyjne wagi .

Adam [397]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-11 17:35:23

Zgłoś nadużycie

Według odpowiedzi z DGLP wagi kryteriów zostaną podane we wrześniu

Dominik Jabłoński [430]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-14 23:03:15

Zgłoś nadużycie

...tak, po rozpoczęciu się procedury sprzedażowej :)

hehe

kornik [21]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-15 08:30:48

Zgłoś nadużycie

Historia zakupów [1]

Zdecydujcie się, drewno pokleskowe ze zwyklych aukcji wchodzi w historie zakupów. Nie wchodzi to z "Pierwsza/Druga/Trzecia edycja aukcji systemowych drewna klęskowego - 2018 r."
https://www.pb.pl/pokleskowe-drewno-podrozuje-po-polsce-899963

AK9 [1]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-13 07:27:53

Zgłoś nadużycie

Tylko System nie wlicza się w historię

Jedynie drewno sprzedawane w aukcjach e-drewno systemowe nie wlicza się w historię zakupu.
Masy zakupione w normalnym e-drewnie i PL-D jak najbardziej wliczają się w historię.

kornik [21]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-15 08:38:16

Zgłoś nadużycie

info

Decyzja nr 78 z 17.04.2018

Adam [397]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-13 10:35:33

Zgłoś nadużycie

geografia zakupu [2]

Proszę o komentarze w tej ważnej sprawie. Chodzi o nowe zasady sprzedaży drewna .

Adam [397]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-14 10:34:08

Zgłoś nadużycie

Podział

70% - cena
30% - geografia

za cenę minimalną otrzymujesz 1pkt (w zeszłym roku 0)

Algorytm mają znowu zmienić tak, że nawet przy minimalnej cenie otrzyma się jakiś przypis - według przelicznika wagi kryteriów (tak było dwa lata temu). Jedynie jeśli popyt będzie większy niż podaż, będzie dalsza, proporcjonalna redukcja.

aha - i będzie osobna grupa handlowa dla brzozy (tylko jak masz historię zakupu brzozy, będziesz mógł ją kupić)

kornik [21]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-15 08:48:31

Zgłoś nadużycie

zasady zasadami ale to ludzie są najbardziej istotni

po wprowadzeniu nowych zasad przez p. Tomaszewskiego byłem trochę zaniepokojony faktem że będę zmuszony kupić najwięcej drewna w swoim macierzystym nadleśnictwie. Ale z perspektywy czasu dla mojego biznesu nie jest tak źle, nawet może lepiej niż wcześniej. Tylko jest jedna podstawowa kwestia. Podejście pracowników nadleśnictwa. w moim przypadku jak stałem jednym z istotniejszych klientów zmieniło się podejście do mojej osoby na plus. Ładne drewno naszykują, dadzą przebrać trochę. Także zasady zasadami ale jak w nadleśnictwie pracują ludzie niezbyt nastawieni na dobre relacje z klientem to zawsze będzie źle.

tartaczek [177]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-15 14:02:40

Zgłoś nadużycie

Geografia

Wszystko OK
Tylko nie jest w tym wszystkim brana pod uwagę różnica cen pomiędzy sąsiednimi nadleśnictwami.
W zeszłym roku u mnie w okolicy na sosnę tartaczną było obłożenie ofert od 100 do 150 %.
Mając geografie 10 i dając max cenę dostawałem co chciałem, ale zamiast 20-40 km mógłbym pojechać 20-50 km i kupić za 19 zł /m3 taniej tylko tam już geografa była 9 i przy max cenie redukcja była ogromna bo masa rozeszła się dla tych do mieli 10 i nie było sensu obstawiać ale
Niesmak pozostał bo oni teraz mogą kantówkę sprzedać taniej.

A z tą współpracą też jest różnie bo drewno się przygotowuje dla dużych graczy np.
Ikea(niektóre zakłady) bierze kłodę, i życzą sobie przede wszystkim 1 i 2 grubość, a że masy maja znaczne to trzebierze, cienkie zręby i odczubowe kłody są przesortowywane dla nich a to co im nie pasuje (czyli zazwyczaj grube=drogie) zostanie dla reszty odbiorców, i pojawiając się na takiej powierzchni pozrębowej odrazu widać kto głośniej krzyczy i dopomina się o swoje.

Paweł [74]Odpowiedz na ten komentarz2018-08-16 00:13:23

Zgłoś nadużycie

Jest to pewna informacja

Geografia 30%
Cena 70%
JAk z jest z tą wagą kto to ustala??

Darek [84]Odpowiedz na ten komentarz2018-09-14 14:59:10

Zgłoś nadużycie

Pytanie o dodatkową pulę

Czy ktoś z kolegów może mi wytłumaczyć jak w takim wypadku mogę dostać dodatkową pulę poza tym co mi wynika ze średniorocznego zużycia? Czy w części sprzedaż otwarta można składać oferty na ilości będące różnicą (średnioroczna-sprzedaż podstawowa) czy będzie można również składać oferty na ilości przekraczające średnioroczną pulę? Nie wynika to wprost z regulaminu

T.Ratajczak [1]Odpowiedz na ten komentarz2018-09-14 16:04:31

Zgłoś nadużycie

Będziesz mógł złożyć oferty do progu wadium

Tylko nie wiem jakie punkty i w jaki sposób będą liczone za geografie. W prezentacji jest to pokazane. Np otrzymasz w 1 etapie 2500 m3 a masz wpłacone na 15000 m3 to można złożyć oferty na 12500 m3. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Jeżeli ma inne zdanie lub się mylę to proszę o komentarz.

tartaczek [177]Odpowiedz na ten komentarz2018-09-15 09:16:30

Zgłoś nadużycie

ciekawe

bodzio [12]Odpowiedz na ten komentarz2018-09-25 15:21:42

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz