/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
BUDOWNICTWO Z DREWNA

Rządowy projekt Polskie Domy Drewniane trafił do Sejmu

Drewno.pl

Autor: opr. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2018-07-05


4. lipca br. skierowano do I czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa projekt nowelizacji ustawy o lasach dotyczący utworzenia spółki Polskie Domy Drewniane SA.

Budynek komunalny wybudowany w technologii konstrukcji drewnianej przez Urząd Miasta GdańskBudynek komunalny wybudowany w technologii konstrukcji drewnianej przez Urząd Miasta GdańskFot. D.Jabłoński

Podstawowym przedmiotem działalności nowej spółki ma być budowa budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych w technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

Spółka będzie mogła również nabywać grunty, przeprowadzać remonty i modernizację budynków mieszkalnych, pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne oraz prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą.

Sposób powołania nowej spółki oraz jej budzą kontrowersje. Sprzeciw do nowych zapisów ustawy wyraził m.in. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność". Wątpliwości mają również przedsiębiorcy działający na rynku budownictwa drewnianego: z jednej strony wyrażają zadowolenia z zainteresowania jakie rząd przejawia w tym zakresie, z drugiej - obawiają się zakłócenia konkurencyjności tego rynku poprzez wejście nowego podmiotu, którego współzałożycielem mają być PGL Lasy Państwowe - monopolista na rynku surowca drzewnego.

Kapitał zakładowy PDD S.A. będzie wynosił co najmniej 50 mln zł i będzie pokryty przez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Według założe, Lasy Państwowe wniosą w pierwszym etapie ok. 300ha gruntów, na których mają powstać nowe budynki, Bank Ochrony Środowiska wniesie kapitał w wysokości 40 mln zł, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zasili spółkę środkami finansowymi, które w latach 2018-2023 mogą sięgnąć 1,76 mld zł

Szerokie określenie przedmiotu działalności (przewidujące oprócz budownictwa także zarząd nieruchomościami, produkcję drewna konstrukcyjnego, tworzenie i pozyskiwanie nowych technologii) jest zdaniem twórców nowelizacji ustawy konieczne ze względu na fakt, iż drewniane budownictwo mieszkaniowe jest w Polsce ciągle działalnością rozwijającą się. W związku z powyższym przewiduje się m.in., że spółka Polskie Domy Drewniane będzie dążyła do pozyskiwania lub tworzenia nowych technologii w zakresie produkcji drewna, co umożliwi także innym podmiotom komercyjnym korzystanie z przyjętych rozwiązań i tym samym wpłynie stymulująco na rozwój całej branży.

W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że "obecnie zdecydowana większość drewna konstrukcyjnego używanego przy budowie domów po pozyskaniu w formie surowca w Polsce transportowana jest za granicę, gdzie wyspecjalizowane firmy przygotowują drewno do stanu niezbędnego do wykorzystania budowlanego. Dopiero potem drewno trafia do polskich firm, w których jest stosowane do produkcji prefabrykatów. Posiadanie rodzimej technologii może pozytywnie wpłynąć na budownictwo drewniane i może w przyszłości spowodować znaczne obniżenie kosztów, tym samym wpłynie na spadek cen nieruchomości. Ewentualne uruchomienie linii technologicznej produkcji drewna konstrukcyjnego pozytywnie wpłynie na rynek pracy".

Choć Ministerstwo Środowiska podkreśla, że PPD SA będzie prowadziła działalność komercyjną na zasadach rynkowych i w oparciu o wypracowany zysk, co oznacza, że jej działania będą ekonomicznie opłacalne dla założycieli, w projekcie ocenie skutków działalności spółki brak jest informacji dotyczących założeń i planów finansowych.

Z dostępnych informacji wynika, że trzy podmioty zależne od Skarbu Państwa i nie mające żadnego doświadczenia sektorze jakim będzie działać powołana przez nie spółka, w ciągu najbliższych pięciu lat wyłożą (jako "koszt inicjacyjny") ok. 1,8 mld zł. Według założeń koszty funkcjonowania spółki w przyszłości będą w całości pokryte przychodami z gospodarowania nieruchomościami.

Planuje się też, że w 2018r. spółka Polskie Domy Drewniane SA zatrudni około 10 pracowników, a koszt ich wynagrodzenia wyniesie 600 tys. zł. brutto. W 2019r. zatrudnienie wzrośnie do około 20 osób, a koszt wynagrodzenia wyniesie 1.600 tys. zł brutto. Przewiduje się, że w zależności od stopnia rozwoju działalności spółki może ona sukcesywnie zatrudniać kolejne osoby. Koszt ich wynagrodzenia zostanie sfinansowany z zysku z bieżącej działalności oraz z ewentualnego kredytu na działalność.

W 2017r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska zostało wykonane badanie mieszkańców Polski pt. „Budownictwo drewniane”. Ponad połowa respondentów (54,0%) spośród tych, którzy zadeklarowali plany związane z zakupem lub budową domu bądź mieszkania w najbliższym czasie, na pytanie „Czy zamieszkał(a)by Pan(i) na stałe w całorocznym domu drewnianym?” udzieliła odpowiedzi „tak”. Aspekty, które zachęciłyby największą liczbę respondentów do zamieszkania na stałe w domu drewnianym, to niższe koszty utrzymania/budowy (78,1%), rządowa dopłata do budowy (76,8%) oraz gwarancja bezpieczeństwa, jakości i trwałości konstrukcji (76,5%).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz