/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Sejm rozpoczął prace nad kolejną zmianą ustawy o lasach

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2018-06-29


Posłowie Nowoczesnej chcą zmienić ustawę o lasach m.in. w celu łatwiejszego poszerzania istniejących i tworzenia nowych parków narodowych. Projekt nastawiony jest na ułatwienie wyłączania lasów z użytkowania gospodarczego, poszerzenia kompetencji "strony społecznej" w przygotowywaniu planów urządzenia lasu oraz ustalenia "podatku" od zysku osiąganego przez PGL Lasy Państwowe na cele ochrony środowiska.

Sejm rozpoczął prace nad kolejną zmianą ustawy o lasachSejm rozpoczął prace nad kolejną zmianą ustawy o lasachFot. D.Jabłoński

14. czerwca b.r. skierowana do I czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa projekt nowelizacji ustawy o lasach złożony w kwietniu przez posłów Nowoczesnej. Celem proponowanych zmiany, jak czytamy w uzasadnieniu, jest: wprowadzenie do polskiego prawa narzędzia społecznej kontroli nad gospodarka leśną prowadzoną przez Lasy Państwowe oraz zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności: dla planów tworzenia nowych i powiększania istniejących parków narodowych, kompensowania i łagodzenia skutków społecznych i ekonomicznych ponoszonych przez społeczności lokalne wynikających z ochrony przyrody oraz dostosowywania działalności społeczności lokalnych do uwarunkowań wynikających z funkcjonowania obszarów chronionych.

Wśród proponowanych zmian w zapisach ustawy przewidziano możliwość wyłączania z użytkowania gospodarczego lasów, które mogą zostać w przyszłości przekształcone w parki narodowe.

"W przypadku podjęcia decyzji o powołaniu grupy roboczej w celu utworzenia lub powiększenia parku narodowego, minister właściwy ds. środowiska może zawiesić wykonywanie planu urządzenia obowiązującego na obszarze, na którym ma zostać powołany albo o który ma zostać powiększony park narodowy, na okres do dwóch lat".

Warto przypomnieć, że organizacje ekologiczne starają się obecnie o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego (o trzy nadleśnictwa), Gorczańskiego Parku Narodowego, Karkonoskiego Parku Narodowego oraz stworzenie: Mazurskiego Parku Narodowego (wyodrębnionego z obecnego Mazurskiego Parku Krajobrazowego), Turnickiego Parku Narodowego (obszar masywu górskiego Turnica), Jurajskiego Parku Narodowego (obszar obecnego Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd),

W projekcie zawarto pomysły na zwiększenie dostępności, a zarazem ułatwienie wpływu strony społecznej na ostateczny kształt planów urządzenia lasu. M.in. publiczne wyłożenie na okres 60 dni projektów planów oraz możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego planu zatwierdzonego przez ministra ds. środowiska.

Dodatkowo w projekcie nowelizacji umacnia się pozycję organizacji i podmiotów działających "na rzecz ochrony środowiska" w trakcie sporządzania planów urządzania lasu.

"Szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3, z uwzględnieniem sposobu uczestnictwa w sporządzaniu planu urządzenia lasu niezależnych od podmiotu sporządzającego przedstawicieli społeczności lokalnej zamieszkującej obszar, dla którego opracowywany jest plan urządzenia lasu, przedstawicieli jednostek naukowych, których działalność statutowa obejmuje realizację badań podstawowych z zakresu ochrony przyrody oraz organizacji społecznych, których cele statutowe obejmują działalność na rzecz ochrony środowiska".

Posłowie proponują również aby PGL Lasy Państwowe wpłacały 10% zysku (lecz nie mniej niż 40 mln zł) do budżetu państwa "na cele związane z ochroną przyrody, w szczególności na dotacje budżetowe stanowiące dochód parków narodowych, kompensowanie i łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych ponoszonych przez społeczności lokalne wynikających z ochrony przyrody oraz dostosowanie działalności ekonomicznej społeczności do uwarunkowań wynikających z funkcjonowania obszarów chronionych. Wydawanie tych środków opiniowane miałoby być przez Państwową Radę Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje o zapisach proponowanej nowelizacji znajdują się na stronie Sejmu RP


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA