/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PROGRAM OGRODOWY

Wyniki finansowe Grupy Stelmet pod presją długiej zimy

Stelmet

Autor:
Źródło: Stelmet
Data: 2018-06-28


Grupa Stelmet, europejski lider w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/18 (zakończone 31. marca br.). Niekorzystne warunki pogodowe opóźniły w tym roku rozpoczęcie sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej, co przełożyło się na wyniki Stelmetu w omawianym okresie. Grupa zanotowała blisko 213 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBITDA wyniosła niemal 23 mln zł, a zysk netto ponad 4 mln zł.

Wyniki finansowe Grupy Stelmet pod presją długiej zimyWyniki finansowe Grupy Stelmet pod presją długiej zimyFot. D.Jabłoński

Sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej (DAO), która odpowiada za większość przychodów Grupy Stelmet, charakteryzuje się dużą sezonowością. Historycznie, najwyższy poziom sprzedaży DAO notowany jest w okresie od lutego do czerwca.

Opóźniony start sezonu sprzedażowego DAO
W tym roku przedłużająca się zima opóźniła jednak początek sezonu sprzedaży drewnianych wyrobów architektury ogrodowej. W efekcie, przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży produktów DAO w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 wyniosły 153 mln zł, co oznacza spadek o 14% rok do roku. Wynikał on z niższej o 9% sprzedaży DAO w ujęciu ilościowym oraz dodatkowo negatywnego wpływu kursów euro oraz funta brytyjskiego wobec złotego.

–Sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej ma największy udział w strukturze naszych przychodów. W pierwszym półroczu obrotowego 2017/18 udział ten wyniósł 72%. W tym roku przedłużająca się zima, notowane jeszcze w marcu niskie temperatury w Europie kontynentalnej oraz opady śniegu w Wielkiej Brytanii, spowodowały niższą niż rok wcześniej sprzedaż wyrobów DAO w sieciach sklepów naszych odbiorców – powiedział Andrzej Trybuś, wiceprezes zarządu Stelmet.

–Niebawem będziemy podsumowywać sprzedaż w okresie od kwietnia do czerwca. Zamówienia od naszych głównych klientów wróciły do satysfakcjonujących poziomów. W ujęciu wolumenowym notujemy nieco wyższą sprzedaż DAO niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co w skali całego roku częściowo powinno zmniejszyć negatywny wpływ późniejszego niż zwykle rozpoczęcia sezonu sprzedażowego – dodał Andrzej Trybuś.

Rekordowa sprzedaż pelletu
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 o ponad 20% wzrosły natomiast przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży pelletu i wyniosły 43,5 mln zł. Najwyższy, 25% wzrost dotyczył przy tym rynku polskiego, który odpowiadał za 38% przychodów w tym segmencie (pozostałe 62% pochodzi z rynków zagranicznych).

Dynamiczny wzrost sprzedaży pelletu jest efektem utrzymującego się wysokiego popytu na to ekologiczne paliwo oraz uruchomienia w styczniu br. nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu, funkcjonującego w ramach spółki zależnej MrGarden.

Moce produkcyjne zakładu w Grudziądzu na koniec marca 2018r. wynosiły już około 30 tys. ton pelletu rocznie, a docelowe zdolności produkcyjne tego zakładu szacowane są na 40 tys. ton rocznie. Po uruchomieniu zakładu w Grudziądzu, Grupa Stelmet, która posiada również zakład produkcji pelletu w Zielonej Górze (o zdolnościach produkcyjnych około 110 tys. ton rocznie), stała się największym producentem pelletu w Polsce pod względem mocy wytwórczych.

W związku z systematycznym zwiększaniem produkcji programu ogrodowego w zakładzie w Grudziądzu, w pierwszym półroczu roku obrotowego Grupa Stelmet zwiększyła również sprzedaż produktu ubocznego, czyli m.in. kory, zrębków, trocin, czy wiórów. Przychody z tego tytułu wyniosły 15,7 mln zł i były o 23% wyższe niż rok wcześniej.

Większe przychody ze sprzedaży pelletu oraz produktu ubocznego nie zrekompensowały jednak w pełni spadku w segmencie DAO. W efekcie, całkowite przychody Grupy Stelmet były w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 o blisko 7% niższe niż przed rokiem i wyniosły niespełna 213 mln zł.

Wzrost efektywności zakładu w Grudziądzu
Mimo niższych przychodów oraz negatywnego wpływu kursów walutowych, wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Stelmet był w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniósł blisko 23 mln zł. Marża EBITDA wzrosła do 10,8%, czyli o 0,9 pkt. proc. rok do roku (lub o 0,3 pkt. proc. przy porównaniu skorygowanej o zdarzenia jednorazowe marży EBITDA). Poprawa marży jest rezultatem rosnącej efektywności w zakładzie MrGarden w Grudziądzu wraz ze wzrostem wykorzystania mocy produkcyjnych oraz korzystnie kształtujących się cen surowca drzewnego.

Zysk netto Grupy Stelmet za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/18 wyniósł 4,1 mln zł wobec 10,5 mln zł przed rokiem. Na spadek wyniku netto rok do roku wpływ miała przede wszystkim wyższa amortyzacja (związana z uruchomieniem zakładu w Grudziądzu) oraz niższe niż przed rokiem przychody finansowe (wynikające głównie z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych od poszczególnych pozycji bilansowych).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA