/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
RYNEK BIOMASY

W nowelizacji ustawy o OZE zmieniono zapisy dotyczące drewna energetycznego

Sejm Rzeczypospolitej

Autor: oprac. dja
Źródło: Sejm Rzeczypospolitej
Data: 2018-06-08


Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa na posiedzeniu 5. czerwca br. dotyczącym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, podjęła decyzje o skierowaniu do Sejmu szeregu poprawek do ustawy. Wśród nich znalazły się zapisy odnoszące się do definicji drewna energetycznego. Zmiany w ustawie Sejm przegłosował 7. czerwca.

W projekcie nowelizacji ustawy o OZE zmieniono zapisy dotyczące drewna energetycznegoW projekcie nowelizacji ustawy o OZE zmieniono zapisy dotyczące drewna energetycznegoFot. D.Jabłoński

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą od połowy 2016 roku ustawą o OZE, Ministerstwo Środowiska powinno blisko dwa lata temu przygotować rozporządzenie, które określiłoby szczegóły dotyczące tego, czym jest drewno energetyczne. Co prawda projekt takiego rozporządzenia przygotowany we współpracy z Lasami Państwowymi powstał (zobacz tutaj>>> ), jednak nie znalazł akceptacji ani ministerstw gospodarki i energetyki, ani lobbującemu przeciw tym zapisom przemysłowi drzewnemu.

W związku z długotrwałym brakiem stosownych przepisów, prezes URE pod koniec ubiegłego roku, zezwolił zakładom energetycznym na rozliczanie produkcji "zielonej energii" wytwarzanej z biomasy drzewnej według przepisów sprzed nowelizacji ustawy o OZE. Ostateczny termin tego zezwolenia mija w lipcu br.

Od marca trwają prace nad nowelizacją ustawy, w której zawarto zmiany dotyczące definicji drewna energetycznego. Poprawki do nowelizacji ustawy naniesiono 5. czerwca, dwa dni później zostały one zatwierdzone przez Sejm.

Aktualnie znowelizowana ustawa zawiera następujący zapis:
w art. 1. w pkt. 1 lit. g dodano:
7a) drewno energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego;

To zmiana w stosunku do definicji, jaką projekt ustawy zawierał jeszcze dwa tygodnie temu: drewno energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego;

Z kolei w art. 1. po pkt 52 postanowiono dodać dodać pkt. 52a:
art. 119a . otrzymuje brzmienie:
Art. 119a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

Usunięcie zapisu o cechach fizyko-chemicznych drewna kwalifikowanego na cele energetyczne sprawi, że rozporządzenie go dotyczące będzie mogło być dużo prostsze niż te ujęte w projekcie z 2016r.

 

Aktualizacja 08.06.2018r.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Ale ja wcale nie napisałem, że w ustawie powinno być zapisane powołanie na ...

KJW. Wręcz uważam, że niedopuszczalne jest odnoszenie prawa do wewnętrznych zapisów jakiegoś podmiotu, który może go w każdej chwili zmienić.

Definicja "drewna energetycznego" powinna być napisana tak, by była zrozumiała i jednoznaczna. Taka moim zdaniem jest definicja znajdująca się w projekcie rozporządzenia, który trafił w ubiegłym roku do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Co do URE to zgadzam się, że w ostatnich latach ratował sytuację, wynikającą przede wszystkim z braku odpowiedniego rozporządzenia Ministra Środowiska.

Dominik Jabłoński [430]Odpowiedz na ten komentarz2020-06-16 20:52:18

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz