/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
EDUKACJA

Studia doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna

Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu

Autor:
Źródło: Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu
Data: 2018-05-14


Dziekan Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza nabór na czteroletnie studia doktoranckie realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo.

Kształcenie na studiach doktoranckich prowadzone będzie w zakresie specjalności: mechaniczna technologia drewna oraz chemiczna technologia drewna.

O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy:
- posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia drewna lub w dyscyplinie zbliżonej do obszaru kształcenia na studiach doktoranckich;
- złożą następujące dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, wypełniony kwestionariusz osobowy, ewentualnie opinię z miejsca pracy (jeśli kandydat pracuje zawodowo), życiorys, podanie, trzy zdjęcia (w tym jedno w wersji elektronicznej), ewentualnie certyfikat potwierdzający znajomość języka kongresowego;
- przedstawią uzgodnioną z kierownikiem samodzielnej jednostki organizacyjnej Wydziału i przyszłym opiekunek naukowym tematykę pracy doktorskiej oraz źródło finansowania badań.

W przypadku studentów ostatniego roku studiów, nie posiadających jeszcze dyplomu ukończenia studiów, należy złożyć zaświadczenie zaopiniowane przez opiekuna o wykonanej pracy magisterskiej i przewidzianym terminie egzaminu dyplomowego.

Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie jest złożenie w dziekanacie Wydziału, w terminie do 29. czerwca 2018r. wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłaty (ok. 2000 zł / semestr) ustala corocznie Rektor UP w Poznaniu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28, 60 – 637 Poznań
tel. 61 848 7102 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz