/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Leśny Kongres Drogowy

Lasy Państwowe

Autor: oprac. red, na podstawie tekstu J. Drabarczyka
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2018-05-14


Współpraca Lasów Państwowych z samorządami w zakresie budownictwa drogowego,uwarunkowaniach prawnych i nowoczesnych technologiach budowy dróg technologie mówiono podczas Leśnego Kongresu Drogowego, który odbył się 9. maja w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Leśny Kongres DrogowyLeśny Kongres DrogowyFot. J.Drabarczyk

Drogi leśne i gminne to główne szlaki komunikacyjne wykorzystywane podczas transportu leśnego. Dróg gminnych w Polsce jest ok. 250 tys. km, dróg leśnych o połowę mniej.

Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska zaznaczyła, że Lasy Państwowe powinny nie tylko dowiedzieć się, jakie są oczekiwania samorządów, ale również wskazać, na ile i w jaki sposób są je w stanie wspierać.

W ostatnich dziesięciu latach Lasy Państwowe współuczestniczyły w budowie ponad 700 km dróg, angażując w te działania ponad 120 mln zł. Większość tej kwoty, 83 mln zł, zostało wydatkowane w latach 2016-2017. W tym roku na przedsięwzięcia drogowe przeznaczonych jest ponad 100 mln zł, z czego blisko 80 mln zł są to środki przewidziane z funduszu leśnego i około 22 mln zł na drogi wykonywane na gruncie LP, które mają być udostępniane do ruchu publicznego.

Zaangażowanie Lasów Państwowych zwiększyło się po wprowadzeniu zmiany w ustawie o lasach, umożliwiającej finansowanie przedsięwzięć realizowanych wspólnie z samorządami. Po tej poprawce środki na wspólne działania pochodzą z funduszu leśnego. W 2016r. zostało podpisane zarządzenie dyrektora generalnego LP w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów w realizacji przedsięwzięć wspólnych. Z dokumentu wynika, że obejmują one nie tylko drogi gminne czy powiatowe, ale też leśne, które są udostępniane lokalnemu społeczeństwu.
W 2017r. kolejnym zarządzeniem wprowadzono bardziej szczegółową procedurę, stosowne wymogi i zobiektywizowano wybór przedsięwzięć wspólnych znajdujących we wnioskach przekazanych do akceptacji dyrektorowi generalnemu LP. Przedmiotem zarządzenia są wybrane działania Lasów Państwowych, będące elementem działalności, polegającej na budowie (w tym rozbudowie i odbudowie) oraz przebudowie, w formie wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych LP, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym infrastruktury leśnej jako składowej gruntów związanych z gospodarką leśną. Ponadto, wspomaganiu administracji publicznej, w szczególności samorządowej, przez finansowanie lub dofinansowywanie, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym budowy, przebudowy lub istotnego odtwarzania (istotnego remontu) infrastruktury technicznej.

-Istotne jest to, że wnioskującym do dyrektora generalnego może być tylko nadleśnictwo a nie gmina czy powiat. Jednostki mogą nawiązywać współpracę i wspólnie przygotowywać wniosek - wyjaśniał Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP.

W tym roku kryteria wnioskowania zostaną zaostrzone. -Myślimy o uwzględnieniu posiadania ekspertyzy docelowej sieci drogowej nadleśnictwa. Chcemy wprowadzić uzasadnienie ekonomiczne budowy dróg, co wynika z jednostkowego kosztu jednego kilometra drogi – podkreślał Piotr Młynarczyk.

Dodał, że kilometr drogi nie może kosztować więcej niż 1,5 mln zł. Ponadto, średnie dofinansowanie na pojedynczą inwestycję nie będzie mogło przekroczyć 3 mln zł. Kolejną zmianą jest ograniczenie liczby wniosków do trzech z jednego nadleśnictwa. W przypadku braku realizowania dotychczasowych wniosków, nie wykorzystania przyznanych środków, wprowadzony zostanie dwuletni zakaz wnioskowania.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz