/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
NAUKA

DREWNO–NAUKA–GOSPODARKA - Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Drewno.pl

Autor: oprac. red.
Źródło: Drewno.pl
Data: 2017-11-06


Ok. 100 naukowców i praktyków reprezentujących przemysł leśno-drzewny wzięło udział w drugiej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Drewno-Nauka-Gospodarka", podczas której prezentowano wyniki najnowszych badań z dziedziny leśnictwa i drzewnictwa.

DREWNO–NAUKA–GOSPODARKA - Międzynarodowa Konferencja NaukowaDREWNO–NAUKA–GOSPODARKA - Międzynarodowa Konferencja NaukowaFot. D.Jabłoński

W dwudniowej konferencji zorganizowanej w dniach 16-17. października 2017r. w Poznaniu przez Instytut Technologii Drewna przy współpracy z PGL Lasy Państwowe spotkali się m.in. naukowcy z Belgii, Chin, Ghany, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Włoch.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych specjalistów z zakresu leśnictwa i drzewnictwa: wyniki aktualnie prowadzonych badań oraz innowacyjne pomysły i rozwiązania mogące wpłynąć na rozwój tych sektorów. Zdaniem organizatorów konferencji, problematyka dotycząca gospodarki leśnej i gospodarowania drewnem jest na tyle złożona, że wymaga podejścia multidyscyplinarnego w jej postrzeganiu i jednocześnie wymaga nowych, innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych. Jednocześnie niezbędna jest stała wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej, która pozwoli na konstruktywne wykorzystanie zdobywanej wiedzy i poznaniu potencjalnego pola do nowych badań.

Konferencja składała się z sześciu sesji tematycznych podczas, których przedstawiono blisko 30 referatów prentujących kierunki i wyniki badań prowadzone w wielu ośrodkach naukowych. W części posterowej przedstawiono 25 prezentacji.

Konferencję rozpoczął wykład gościa honorowego, którym był prof. dr. ir. Joris Van Acker, kierownik Laboratorium Technologii Drewna (Woodlab) w Katedrze Leśnictwa i Gospodarki Wodnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu w Gandawie, światowego autorytetu naukowego w dziedzinie anatomii drewna, ochrony i modyfikacji drewna. Prof. Van Acker mówił m.in. o perspektywach rozwoju sektora leśno-drzewnego, nowych kierunkach w jakich może podążyć przetwórstwo drewna oraz potencjalnym wpływie gospodarki leśno-drzewnej na środowisko.

Sesja I - Rynek drzewny – aspekty ekonomiczne i społeczne

 • prof. dr hab. Ewy Ratajczak z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu / Polska - Wyzwań międzynarodowych rynków produktów drzewnych z perspektywy państw Unii Europejskiej. Prof. Ratajczak zwracała uwagę m.in. na zagadnienia dotyczące innowacji w sektorze leśno-drzewnym, ich granic i kosztów oraz na brak wspólnej polityki UE wobec drewna.
 • mgr Christian Morland z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics w Hamburgu / Niemcy - Funkcje podaży i popytu na światowych rynkach drewna: Specyfikacja i testowanie wiarygodności modeli ekonometrycznych w globalnym sektorze leśnym. Jak przekonywał, opracowane modele rynku drzewnego wskazują, że w przyszłości ceny drewna na rynku globalnym zależeć będą przede wszystkim od skali podaży drewna pochodzącego z plantacji.
 • dr Addo Koranteng z Kumasi Technical University w Kumasi / Ghana - Użytkowanie gruntów i trendy społeczno-gospodarcze na obszarach objętych koncesjami Afrykańskich Plantacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (APSD). Dr Korenteng mówił m.in. o problemach jakie w regionie Brong Ahafo spowodowane są wypałem węgla drzewnego oraz sposobami radzenia sobie z nimi poprzez zakładanie plantacji eukaliptusa i akacji.
 • mgr Dobrochna Augustyniak z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu / Polska - Konkurencyjność polskiego eksportu mebli. Z referatu dowiedzieć się można było m.in. o słabych stronach polskich producentów mebli, których główną bronią jest niska cena.
 • dr Marek Grześkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Polska - Współpraca biznesu i nauki na przykładzie transferu innowacyjnej technologii drewna z SGGW do sektora MSP. Omawianym przykładem było wdrożenie do produkcji technologii termo-mechanicznej modyfikacji drewna dębowego, która pozwala na poprawienie właściwości użytkowych produkowanych z drewna produktów.

Sesję moderowali prof. dr. ir. Van Acker oraz prof. dr. hab. Piotr Paschalis-Jakubowcz.

Sesja II - Wyzwania w leśnictwie

 • prof. Oresta Kiyko z Ukrainian National Forestry University we Lwowie / Ukraina- Rozwój i perspektywy sektora leśno-drzewnego w Europie Wschodniej. Profesor Kiyko w interesujący sposób omawiał społeczno-ekonomiczny wpływ sektora leśno-drzewnego na Ukrainie oraz konieczne działania i wyzwania przed jakimi się on znajduje.
 • prof. dr hab. Piotr Paschalis Jakubowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Polska - Innowacje w sektorze leśno-drzewnym: Wybór ścieżki rozwoju. Podczas wystąpienia rozważana była rola jaką pełnią lub będą pełnić w przyszłości lasy oraz jej wpływ na sektor przetwórstwa drewna.
 • prof. Francesco Carbone z University of Tuscia w Viterbo / Włochy - O tym jak innowacyjna produkcja drzewna sprzyja zrównoważonemu rozwojowi na przykładzie regionu Castelli Romani i wykorzystaniu drewna kasztanowca.
 • mgr inż. Dawid Leńczuk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / Polska - Ocena efektywności rekultywacji leśnej terenów pogórniczych na przykładzie odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno”.
 • mgr Klaus Zimmermann z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics w Hamburgu / Niemcy - Analiza i modelowania akumulacji drewna po nawałnicach w Niemczech. Interesujący wykład na temat wpływu klęsk wiatrołomów na rynek surowca drzewnego i możliwościami jakie daje magazynowanie pozyskanego z nich drewna.
 • dr Matevž Mihelič z University of Ljubljana w Ljubljanie / Słownia - Intensyfikowanie gospodarowania lasami ochronnymi w Alpach. Referat dotyczył możliwości poprawy prowadzonej gospodarki leśnej w trudnodostępnych rejonach górskich prowadzonej bez szkody dla środowiska.
 • dr inż. Krzysztof Stereńczak - Wpływ wielkości próbki na wynik modelowania zasobności drzewostanów przy użyciu lotniczego skaningu laserowego.

Sesję moderowali dr. Peter Meinlschmidt oraz prof. dr hab. inż. Janusz Sowa.


Sesja III - Właściwości drewna

 • dr. inż. Tomasz Kurkek - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów / Polska - Relacje między cechami biometrycznymi a występowaniem fałszywej twardzieli w buku.
 • dr inż. Radosław Wąsik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / Polska - Zmienności wybranych cech makrostrukturalnych, gęstości i wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien "taborskiej" sosny zwyczajnej. Badania potwierdziły m.in. wysokie parametry techniczne drewna sosnowego z okolic miejscowości Tabórz.
 • dr. inż. Zbigniew Karaszewski z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu / Poska - Czy istnieje wpływ żyzności siedliska na gęstość drewna bukowego.

Sesją moderował prof. dr hab. Bartłomiej Mazela

Sesja IV - Ochrona drewna

 • dr. hab. inż. Andrzej Fojutowski, prof. Instytutu Technologii drewna w Poznaniu / Polska - Zmiany właściwości twardzieli sosny zwyczajnej po czterech latach narażenia na działanie wody morskiej na stanowisku archeologicznym w Zatoce Gdańskiej k. Orłowa. Wyniki badań omawiają poziom zmian jakim podlega zabytki drewniane narażone na działanie wody morskiej.
 • mgr Joanna Siuda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Polska - Zastosowanie metylotrimetoksysilanu w konserwacji drewna archeologicznego wydobytego z wody. Badania określiły optymalny skład środka jakim impregnować można zabytki z drewna, które przelegiwało pod wodą.
 • mgr inż. Mateusz Sydow z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu / Polska - Grzybobójcze ciecze jonowe: Biodegradacja w glebie oraz ich wpływu na znajdujące się w glebie mikroorganizmy autochtoniczne.
 • mgr inż. Paulina Kryg reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie / Polska - Materiały do wypełniania ubytków w drewnianych zabytkach wystawionych na działanie warunków zewnętrznych.
 • mgr Ewelina Depczyńskia, Tikkurila Polska S.A. Dębica / Polska - Zastosowanie sililowanego naturalnego oleju do ochrony drewna.

Sesję moderowali prof. Francesco Carbone oraz prof. dr. hab. Janusz Zawadzki.

Sesja V - Gospodarka biomasą i jej wykorzystanie

 • dr hab. Janusz Czerepko, prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym / Polska - Popyt na biomasę drzewną dla celów energetycznych - identyfikacja jej obecnych i potencjalnych źródeł.
 • mgr Sebastian Glasenapp z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics w Hamburgu / Niemcy - Zużycie energii uzyskiwanej z drewna w prywatnych gospodarstwach domowych w Niemczech. Badania mają na celu uzyskanie wiedzy na temat poziomu i sposobu wykorzystania drewna jako nośnika energi w gospodarstwach prywatnych oraz prognozowanie trendów w tym zakresie.
 • dr inż. Dominika Janiszewska z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu / Polska - Upłynniona biomasa lignocelulozowej ekologicznym sposobem zaklejania płyt drewnopochodnych. Upłynnianie biomasy lignocelulozowej to jeden ze sposobów zagospodarowania odpadów drzewnych i drewna z recyclingu. Prowadzone badania dotyczą możliwości częściowego zastąpienia żywic stosowanych w zaklejaniu płyt drewnopochodnych płynną biomasą. Dotychczasowe wyniki eksperymentów wskazują, że zastąpienie 20% żywicy mocznikowo-formaldehydowej płynną biomasą nie wpływa na parametry jakościowe wyprodukowanych płyt wiórowych.
 • dr. Peter Meinlschmidt z Fraunhofer Institute for Wood Research (WKI) w Brunszwiku / Niemcy - Recycling drewna balsy z łopat wirników jako surowiec do produkcji budowlanych materiałów izolacyjnych. Dr Meinlschmidt przedstawił ciekawe informacje dotyczące tła badań nad reccylingiem drewna balsy używanego jako wypełnienie śmigieł wiatraków produkujacych energię elektryczną oraz zaprezentował nowoczesne materiały izolacyjne jakie z odzyskanego surowca można wykonać.

Sesję moderowali prof. Ján Sedliačik oraz dr. hab. inż. Andrzej Fojutowski, prof. ITD.

Sesja V - Postęp w drzewnictwie

 • dr. inż. Tomasz Domański - Wykorzystanie teorii Bayesa w wytrzymałościowej klasyfikacji tarcicy metodą maszynową
 • dr Anna Bohers z Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy / Słowacja - Metodologia oceny zgodności istniejących zakładów produkujących płyty drewnopochodne z wymaganiami standardu BAT. Rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego wymagają również od istniejących fabryk produkujących płyty drewnopochodne inwestycji mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na otoczenie. Badania prowadzone przez słowackich naukowców dotyczą wpływu jak przyjęte w 2016 standardy BAT (Best Available Techniques - Najlepsze Dostępne Technologie) wpłyną na istniejące przedsiębiorstwa.
 • dr inż. Agnieszka Laskowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Polska - Rozkład gęstości i twardości w termomechanicznie modyfikowanym drewnie bukowym, dębowym i sosnowym. Wyniki badań dotyczą zmian gęstości i twardości drewna podanego modyfikacji za pomocą wysokiej temperatury i poddanemu ściskaniu.
 • dr inż. Tomasz Krystofiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Polska - Wpływ postarzania przy pomocy fotodegradacji na właściwości estetyczne i przyczepność białych powłok lakierniczych nanoszonych w technologii UV na powierzchnie płyt HDF
 • dr. inż. Grzegorz Pajchrowski z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu / Polska - Zależność przewodnictwa cieplnego drewnianych podłóg od zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Prowadzone badania mają na celu określenie parametrów jakie powinny spełniać podłogi z materiałów drzewnych przy wykorzystaniu ogrzewania podłogowego.

Sesję moderowali prof. Orest Kiyko oraz dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak, prof. ITD.

Tegoroczna konferencja Drewno-Nauka-Gospodarka okazała się świetnie zorganizowanym i ciekawym wydarzeniem. Kolejne spotkanie naukowców zajmujących się zagadnieniami sektora leśno-drzewnego w ramach konferencji Drewno-Nauka-Gospodarka zaplanowano za dwa lata w Poznaniu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA