/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Las2017 - Rola lasów w zrównoważonym rozwoju

Autor: oprac. red.
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2017-10-09


Dziś w Warszawie rozpoczyna się Wspólna Sesja Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO - Las2017. Jest to pierwszy raz, kiedy Wspólna Sesja odbywa się w Polsce.

Las2017 - Rola lasów w zrównoważonym rozwojuLas2017 - Rola lasów w zrównoważonym rozwoju

Warszawskie spotkanie to 75. sesja Komitetu ONZ (ECE Committee on Forests and the Forest Industry) oraz 39. sesja Komisji Europejskiej (FAO European Forestry Commission). Wydarzeniu towarzyszy 4. Europejski Tydzień Leśny.

Hasłem tegorocznego spotkania jest: „Lasy, nasze wspólne dobro. Wzmacnianie zrównoważonego rozwoju w świetle Porozumienia Paryskiego. Gospodarzem wydarzenia jest Ministerstwo Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas konferencji spotkają się uczestnicy reprezentujący ponad 50 krajów, w tym ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i leśnictwa oraz przedstawiciele nauki, krajowego i zagranicznego przemysłu drzewnego oraz organizacji pozarządowych. Tematyka rozmów prowadzonych podczas konferencji „Las2017” dotyczyć będzie sektora leśnego, w tym roli lasów w zrównoważonym rozwoju. Głównym punktem wydarzenia będzie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu paneuropejskiego (tzw. high level meeting).

-Podczas spotkania chcemy przedstawić polską koncepcję leśnych gospodarstw węglowych. Stanowią one nasz sposób na realizację zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego. Poprzez odpowiednie zabiegi gospodarki leśnej możemy znacznie zwiększyć zdolność lasów do pochłaniania CO2 – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska. -Chcemy także pokazać polski, wielofunkcyjny model leśnictwa, z którego jesteśmy dumni. Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one obecnie blisko 30 proc. terytorium naszego kraju. Co więcej, lesistość Polski systematycznie się zwiększa.

Podczas sesji „Lasy2017” planowane jest także przyjęcie Zintegrowanego Programu Prac na lata 2018-2021 (Integrated Programme of Work 2018-2021). Dokument ten ma wspierać państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz inne zainteresowane strony w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego zarządzania i korzystania z lasów regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Obecnie obowiązuje Zintegrowany Program Prac na lata 2014-2017, który został przyjęty w grudniu 2013r., podczas wspólnej sesji „Metsä2013” w Finlandii.

Sesji „Las2017” towarzyszyć będzie IV Europejskiego Tygodnia Leśnego. W jego ramach Polska zaplanowała szereg wydarzeń pokazujących bogactwo polskiej przyrody. Uczestnicy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką leśną będą mogli, między innymi, wziąć udział w zajęciach edukacyjnych w 10 nadleśnictwach, czy dniach otwartych w Parkach Narodowych. Ponadto, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się wystawa promująca drewno.

Europejski Tydzień Leśny obchodzony jest od 2008r. jako wydarzenie towarzyszące Sesji. Stwarza on okazję do dyskusji na temat leśnictwa i sektora leśnego, a także jest unikatowym forum do promocji wspominanych tematów. Tydzień Leśny obchodzony jest w przerwach obrad sesji w postaci organizacji wydarzeń pobocznych.

Wydarzenia potrwają do 13. października 2017r.


***

Komitet ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ to jeden z komitetów sektorowych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego głównym celem jest wspieranie krajów członkowskich i innych grup interesariuszy na rzecz zrównoważonego zarządzania i korzystania z lasów regionu EKG, aby dostarczały one produkty i usługi z korzyścią dla społeczeństwa. Od roku 2016 Komitetowi przewodniczy Polska.

Europejska Komisja do spraw Leśnictwa FAO została utworzona w 1947r. Jest jedną z sześciu komisji regionalnych Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Służy do rozwiązywania problemów związanych z leśnictwem w skali regionalnej.

EKG posiada długoletnią historię współpracy z FAO. Została ona sformalizowana w postaci umowy partnerskiej oraz powołania w Genewie Wspólnej Sekcji FAO/EKG ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Głównym celem współpracy EKG i FAO jest zapewnienie efektywnego i skoordynowanego podejścia do zrównoważonej gospodarki leśnej, zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności. Działania w tym zakresie realizowane są w ramach implementacji Zintegrowanego Programu Prac.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz