/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
DREWNO W OGRODZIE

Stelmet podsumowuje trzy kwartały roku obrotowego 2016/17

Stelmet

Autor: oprac. red
Źródło: Stelmet
Data: 2017-08-31


Grupa Stelmet wciąż pod wpływem rynku brytyjskiego. Wzrosty na innych rynkach nie równoważą spadków sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

Zakład produkcji wyrobów programu ogrodowego i fabryka pellet w Zielonej GórzeZakład produkcji wyrobów programu ogrodowego i fabryka pellet w Zielonej GórzeFot. Stelmet

Stelmet SA opublikował wyniki za trzy kwartały roku finansowego 2016/2017. Grupa zajmująca się produkcją i sprzedażą wyrobów programu ogrodowego, w ciągu dziewięciu miesięcy uzyskała sprzedaż na poziomie 424,708 mln zł co oznacza spadek o ok. 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zysk na działalności operacyjnej spadł do 21,103 mln zł wobec 63,076 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 23,717 mln zł (2016: 47,160 mln zł)

Wielka Brytania rzutuje na wyniki

Znaczący wpływ na wartość sprzedaży w bieżącym roku obrotowym mają niekorzystne kursy walutowe. Grupa Stelmet zdecydowaną większość swoich wyrobów eksportuje, w tym na największe rynki drewnianej architektury ogrodowej w Europie, czyli do Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Niemal 60% przychodów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku obrotowego zostało zrealizowanych w EUR, a blisko 30% w GBP. Obserwowane w tym czasie silne osłabienie się funta brytyjskiego, a także osłabienie się euro wobec złotego przełożyło się na spadek przychodów Grupy w sumie o 22 mln zł w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

W okresie trzech kwartałów bieżącego roku obrotowego zmniejszył się również wolumen sprzedanych do Wielkiej Brytanii produktów, co było głównie spowodowane wyprzedażą zapasów przez sieci DIY, które pozostały jeszcze po poprzednim sezonie. Niższa sprzedaż realizowana w GBP przełożyła się na spadek przychodów o blisko 29 mln zł.

–W samym trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego spadek sprzedaży w m3 na rynku brytyjskim wyraźnie wyhamował. Zmienność wyników sprzedażowych oraz niepewność po Brexit nie pozwalają na jednoznaczne określenie długoterminowych trendów i perspektyw w obecnym momencie. Ponadto, wciąż utrzymuje się niekorzystny dla nas kurs funta brytyjskiego wobec złotego – mówi Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmet S.A.

Rośnie sprzedaż w Europie kontynentalnej

Jednocześnie Grupa Stelmet odnotowała wzrost sprzedaży na głównych rynkach Europy kontynentalnej. W ujęciu ilościowym  sprzedaż produktów drewnianej architektury ogrodowej w Niemczech wzrosła rok do roku o blisko 9%, we Francji o ponad 8%, a w Polsce o 7%.

Z uwagi na osłabienie się euro wobec złotego, tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu wartościowym było nieco niższe i wyniosło: ponad 5% na rynku niemieckim i blisko 3% na rynku francuskim. Wartość sprzedaży na rynku polskim wzrosła natomiast o niemal 5% rok do roku.

Wyniki sprzedaży Grupy Stelmet wg poszczególnych segmentówWyniki sprzedaży Grupy Stelmet wg poszczególnych segmentówFot. Stelmet

Pellet pnie się w górę

Zdecydowanie lepiej prezentują się natomiast wyniki sprzedażowe Grupy Stelmet w segmencie pelletu, czyli ekologicznego paliwa wytwarzanego z produktów ubocznych (m.in. wiór, zrębków, trocin) uzyskiwanych przy produkcji drewnianej architektury ogrodowej. Sprzedaż pelletu w okresie pierwszych trzech kwartałów roku 2016/17 wyniosła 79,2 tys. ton, czyli o niemal 22% więcej niż w analogicznym okresie roku 2015/16. Przychody z tego tytułu wzrosły również o blisko 22% rok do roku i przekroczyły 50 mln zł.

–Widzimy potencjał do dalszego istotnego wzrostu sprzedaży pelletu, dlatego zdecydowaliśmy o budowie nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej. Zakładamy, że budowa zakładu potrwa do końca 2017 roku, a jego rozruch nastąpi w pierwszym kwartale 2018r. Roczne moce produkcyjne nowego zakładu wyniosą ponad 40 tys. ton pelletu. Wartość tej inwestycji szacujemy na około 20 mln zł, z czego nakłady poniesione do końca czerwca br. wyniosły 5,5 mln zł – informuje Przemysław Bieńkowski, wiceprezes zarządu Stelmet S.A.

Efekty synergii poprawią wyniki

Zarząd Stelmetu spodziewa się, że w kolejnych kwartałach zaczną być widoczne efekty synergii związane z zamknięciem niskoefektywnej produkcji drewnianej architektury ogrodowej w przejętych zakładach w Wielkiej Brytanii i przeniesieniem jej do Polski, co z kolei powinno przełożyć się na poprawę realizowanych przez Grupę Stelmet marż. Koszty związane z zakończoną restrukturyzacją działalności brytyjskiej spółki Grange Fencing obciążyły wyniki Grupy za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku obrotowego kwotą około 3,2 mln zł.

W związku z przeniesieniem do Polski produkcji realizowanej wcześniej w Wielkiej Brytanii, w trzecim kwartale znacząco wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych i efektywność w zakładzie MrGarden w Grudziądzu, uruchomionym jesienią ubiegłego roku. Ponadto, obecnie wszystkie dostawy wyrobów na rynek brytyjski realizowane są z wykorzystaniem kontenerowego transportu morskiego, który jest znacznie tańszy od transportu kołowego (z wykorzystaniem tradycyjnych naczep).

Mr Garden wciąż inwestuje

Pozycją wpływającą na poziom zysków jest nowy zakład produkcyjny w Grudziądzu (Mr Garden sp. z o.o.). Koszty Grupy wzrosły w związku z uruchomieniem działalności operacyjnej w nowym zakładzie oraz rozpoczęciem rozliczania kosztów amortyzacji związanych z tą inwestycją. Nakłady związane z budową i wyposażeniem nowej fabryki wyniosły do końca marca 2017r. łącznie 231,3 mln zł.

W tym roku firma przewiduje wydanie kolejnych 6 mln zł. Przewidywane koszty inwestycji na kolejny rok obrotowy to 2 mln zł. Ostateczna wysokość nakładów będzie zależna od kursu EUR, gdyż duża ich część (maszyny, urządzenia, środki transportu) jest ponoszona w tej walucie.

Surowiec tańszy niż w roku poprzednim

Spółki należące do Grupy zawarły  w styczniu  2017r. umowy na dostawy surowca drzewnego z Lasów Państwowych o wartości ok. 112,8 mln zł. Jednostkowy koszt nabycia przez Grupę drewna okrągłego w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2016/2017 wyniósł 259,2 zł/m3 tj. mniej o 6,6 zł/m3 w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2015/2016 (265,8 zł/m3). Rozpoczęcie działalności produkcyjnej w Grudziądzu znacząco zwiększyło wolumen zakupów surowca drzewnego. W pierwszych trzech kwartałach ilość zakupionego drewna wzrosła o 148 tys. m3 (tj. 39,3%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W 2017r. spółki Stelmet S.A. oraz MrGarden sp. z o.o. zawarły dodatkowe umowy z Lasami Państwowymi na zakup ok. 15,8 tys. m3 drewna z tzw "puli drewna na rozwój" (w poprzednich latach nazywanej "pulą drewna inwestycyjnego") Cena jednostkowa drewna jest na poziomie zbliżonym do cen surowca z głównych umów.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz