/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
DREMA 2017 - STREFA WIEDZY

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich nadal aktualne

Drewno.pl

Autor: Dariusz Rutkowski
Źródło: Drewno.pl
Data: 2017-09-07


Podczas targów DREMA 2017 w punkcie konsultacyjnym Strefy Wiedzy Drewno.pl będzie możliwość zdobycia informacji w kwestii możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje w przedsiębiorstwach. Co ciekawe - w tym roku skupimy się na tych dofinansowaniach, które nie wymagają prowadzenia badań i wdrażania innowacji.

Strefa Wiedzy na targach Drema Strefa Wiedzy na targach Drema Fot. Drewno.pl

Już po wakacjach planowane są kolejne konkursy na dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach działających na obszarach wiejskich. Jak szacujemy w około 40% gmin w Polsce jeszcze są dostępne środki. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwa, zatrudniające do 50 pracowników, mogą otrzymać nawet do 300.000 zł dotacji przy 70% poziomie dofinansowania. To jak dotychczas niespotykany poziom wsparcia dla mikro- i małych firm z całej Polski. Szczególnie ważną informacją jest również to, że sięgnięcie po te środki nie wymaga od potencjalnego beneficjenta ani badań naukowych, ani skomplikowanych innowacji.

W większości konkursów wystarczy wykonać stosunkowo nowoczesną inwestycję rozwojową. Nie bez znaczenia jest również fakt, że na razie zainteresowanie ogłaszanymi konkursami nie jest zbyt duże i zdecydowana większość składanych wniosków otrzymuje dofinansowanie.

Konkursy na dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są ogłaszane przez lokalne stowarzyszenia, tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD) i dotyczą obszaru kilku, co najwyżej kilkunastu gmin jednocześnie. Odpowiednio przygotowaną dokumentację, na którą składa się wniosek oraz biznesplan wraz z częścią finansową i załącznikami, dostarcza się w wyznaczonym terminie do odpowiedniej dla swojej gminy Lokalnej Grupy Działania. Następnie dokumentacja jest oceniana w oparciu o punktowe kryteria oceny, które są znane wcześniej (kryteria różnią się od siebie na poszczególnych obszarach). Powstaje lista rankingowa, która przesyłana jest do Urzędu Marszałkowskiego. Tam dokumentacja jest ostatecznie sprawdzana i zatwierdzana, bądź też przesyłana do uzupełnienia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielają w kwestii przygotowania dokumentacji bezpłatnego doradztwa.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI?
Z dotacji mogą skorzystać firmy, które w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania złożą dobrze przygotowaną, kompletną dokumentację.

Każdy z potencjalnych beneficjentów musi wcześniej zwrócić się o nadanie specjalnego numeru identyfikacyjnego przydzielanego przez powiatowy oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nie ma konieczności bycia rolnikiem, aby uzyskać ten numer – jest on przyznawany przedsiębiorstwu jako potencjalnemu beneficjentowi.

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić w konkursie, jest utworzenie nowych miejsc pracy – należy zwiększyć zatrudnienie o co najmniej jedno miejsce pracy i utrzymać je przez 3 lata od momentu otrzymania na konto dotacji, licząc w etatach średniorocznych. To zwiększenie zatrudnienia liczy się od średniej arytmetycznej etatów za ostatnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Kolejnym warunkiem jest konieczność zakupu nowego sprzętu, przy czym należy pamiętać o ograniczeniach co do środków transportu – dotacja nie może być przeznaczona na zakup samochodów osobowych; w przypadku innych środków transportu ich wartość netto nie może przekroczyć 30% wartości inwestycji w całości.

Przez wspomniany okres trzech lat nie można również zlikwidować przedsiębiorstwa, ani sprzedać lub też zmienić przeznaczenia zakupionego w ramach dotacji sprzętu. Inwestycja musi w jak największym stopniu wpisywać się w kryteria oceny. Należy również pamiętać, że trzeba rozliczyć się z założeń, co do obrotów zaplanowanych w biznesplanie. Warunkiem jest wykazanie w przyszłości, po wykonaniu inwestycji, co najmniej 30% przyjętych założeń. Warunek ten wydaje się być prosty do spełnienia, ale trzeba o nim pamiętać robiąc realne założenia.

DORADZTWO NA TARGACH DREMA W POZNANIU
Więcej informacji o dotacjach na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz możliwość szybkiego sprawdzenia na miejscu dostępności środków w Państwa gminach będzie można uzyskać w STREFIE WIEDZY DREWNO PL. na targach DREMA.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz