/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
STREFA WIEDZY DREMA 2017

Wydział Technologii Drewna w Poznaniu ma ofertę dla biznesu

Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu

Autor:
Źródło: Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu
Data: 2017-09-08


W ramach Strefy Wiedzy Drewno.pl na targach Drema 2017,swoją ofertę dla przemysłu drzewnego związaną z wnioskowaniem o środki w ramach projektów badawczo-rozwojowych przedstawi Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Osoby zainteresowane współpracą z WTD zapraszamy do indywidualnych konsultacji z przedstawicielami poszczególnych katedr.

Wydział Technologii Drewna w Poznaniu ma ofertę dla biznesuWydział Technologii Drewna w Poznaniu ma ofertę dla biznesuFot. Drewno.pl

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu aktywnie uczestniczy w badaniach związanych z szeroko rozumianym drzewnictwem i inżynierią biotworzyw realizując projekty badawcze, których jest liderem lub współwykonawcą.

Projekty te są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, czy też przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto pracownicy Wydziału rozwiązują problemy dotyczące praktyki przemysłowej w ramach zleconych prac badawczych i szkoleń zamawianych przez podmioty gospodarcze z branży drzewnej.

Oferta poszczególnych jednostek strukturalnych poznańskiego WTD dla przemysłu związana z wnioskowaniem o środki w ramach projektów badawczo-rozwojowych obejmuje takie obszary, jak:

INSTYTUT CHEMICZNEJ TECHNOLOGII DREWNA

Zakład Ochrony i Konserwacji Drewna

1. Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie zwiększania odporności materiałów drewnopochodnych na działanie ognia (sklejka, OSB, lite drewno itp.).
2. Opracowanie nowoczesnych środków ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, w tym ekologicznych środków ochrony m. in. na bazie biocydów naturalnych, ekstraktów roślinnych i syntezowanych naśladujących naturalne - Oferta dotycząca tzw. wyrobów DIY.
3. Opracowanie materiału izolacyjnego na bazie drewna lub innych surowców lignocelulozowych, spełniających wymagania względem odporności ogniowej, izolacyjności cieplnej i odporności na korozję biologiczną
4. Opracowanie nie-powłokowych technologii zwiększających hydrofobowość materiałów lignocelulozowych (sklejka, OSB, lite drewno itp.) wykorzystywanych w budownictwie, w tym w budownictwie energooszczędnym.
5. Opracowanie i zbadanie nowego produktu na bazie modyfikowanych żywic, charakteryzujących się podwyższoną hydrofobowością, stosowanych do powłokowej ochrony drewna.
6. Doradztwo, konsultacje i rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie ochrony, konserwacji i modyfikacji materiałów lignocelulozowych.

Zakład Chemii Drewna i Produktów Leśnych
1. Badanie właściwości chemicznych surowców lignocelulozowych,
2. Badanie składu mieszanin związków chemicznych metodą GC/MS,
3. Badanie emisji lotnych związków organicznych,
4. Określenie przydatności surowców lignocelulozowych do celów energetycznych,
5. Badanie struktury chemicznej surowców przeznaczonych do celów farmaceutycznych, fitoremediacji, produkcji tworzyw drzewnych, papieru, biopaliw, biogazu.
6. Oznaczenie barwy ciał stałych i jej zmiany w wyniku różnych procesów.

Dyrektor IChTD: prof. dr hab. Bartłomiej Mazela (ichtd@up.poznan.pl, tel/fax 61 848 7452
Osoby wyznaczone do rozmów z zainteresowanymi firmami podczas Targów DREMA 2017:
Dr inż. Waldemar Perdoch (tel. 503 912 939),
Dr inż. Agata Stachowiak-Wencek (tel. 692 640 922).


KATEDRA MEBLARSTWA
1. Projektowanie mebli i konstrukcji drewnianych,
2. Projektowanie nietypowych połączeń i złączy meblowych,
3. Projektowanie układów akustycznych do mebli,
4. Projektowanie warstwowych struktur komórkowych,
5. Projektowanie fabryk mebli i zakładów obróbki drewna,
6. Projektowanie procesów technologicznych i procesów produkcyjnych,
7. Projektowanie instalacji odciągowych,
8. Badania mebli do siedzenia: krzesła, taborety, sofy,
9. Badania mebli do leżenia: łóżka, tapczany, kanapy i materace,
10. Badania mebli do przechowywania: szafy, komody, witryny, itp.,
11. Badania mebli do pracy i spożywania posiłków: stołów i biurek,
12. Badania ergonomiczne i antropotechniczne,
13. Badania materiałów stosowanych do produkcji mebli: pianek, sprężyn, płyt drewnopochodnych itp.,
14. Badania wytrzymałości złączy i połączeń mebli oraz konstrukcji drewnianych,
15. Badania jakości zespołów tapicerowanych mebli do leżenia oraz siedzenia,
16. Wirtualne modelowanie i prototypowanie konstrukcji mebli,
17. Obliczenia numeryczne i symulacje wytrzymałości konstrukcji z drewna oraz tworzyw drzewnych,
18. Kastomizacja systemów cad w fabrykach mebli,
19. Wdrażania systemów erp w fabrykach mebli.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski (km@up.poznan.pl, tel. 61 848 7475)
Osoba wyznaczona do rozmów z zainteresowanymi firmami podczas Targów DREMA 2017: Pracownicy Katedry – stoisko Fabryki Mebli na Żywo.

KATEDRA MECHANIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ
1. Analiza przebiegu i efektów procesów suszenia drewna, w tym jakości suszenia, energochłonności procesów suszenia,
2. Weryfikowanie programów do konwekcyjnego suszenia tarcicy,
3. Oznaczanie właściwości higroskopijnych drewna i materiałów drewnopochodnych, w tym materiałów stosowanych w przemyśle meblarskim i budownictwie,
4. Oznaczanie właściwości cieplnych drewna i materiałów drewnopochodnych, w tym materiałów stosowanych w budownictwie,
5. Oznaczanie właściwości higroskopijnych i cieplnych drewna po modyfikacji (obróbka hydrotermiczna i modyfikacja termiczna).

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesław Olek (kmitc@up.poznan.pl, tel. 61 848 7472)
Osoba wyznaczona do rozmów z zainteresowanymi firmami podczas Targów DREMA 2017: dr inż. Łukasz Czajkowski (508 061 834).

KATEDRA NAUKI O DREWNIE
1. Pomiary i analiza parametrów morfologicznych włókien drzewnych i innych materiałów lignocelulozowych w aspekcie ich wykorzystania do produkcji kompozytów,
2. Pomiar i oznaczanie właściwości fizyko-mechanicznych drewna i innych materiałów w aspekcie ich wykorzystania do produkcji tworzyw drzewnych i kompozytów polimerowo-drzewnych oraz wykorzystania drewna do celów specjalnych,
3. Identyfikacja i pomiary właściwości fizyko-mechanicznych i reologicznych drewna różnego pochodzenia (w tym egzotycznego, modyfikowanego termicznie) wraz ze wskazaniem obszarów jego najkorzystniejszego zastosowania,
4. Identyfikacja drewna zabytkowego oraz oznaczenie stopnia deprecjacji tkanki drzewnej głównie w aspekcie zmian jego właściwości fizyko-mechanicznych,
5. Niedestrukcyjne oznaczanie mechanicznych właściwości drewna i innych materiałów w tym dynamicznego modułu sprężystości określanego na podstawie prędkości propagacji ultradźwięku,
6. Określanie akustycznych właściwości drewna ze wskazaniem jego wykorzystania do produkcji płyt rezonansowych i budowy instrumentów akustycznych,
7. Określanie warunków właściwego użytkowania drewna oraz wskazanie przyczyn pojawiania się wad w wyrobach z drewna.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Waldemar Moliński (od 1 września 2017 r. dr hab. inż. Edward Roszyk) (knod@up.poznan.pl, tel. 61 848 7447).
Osoba wyznaczona do rozmów z zainteresowanymi firmami podczas Targów DREMA 2017: dr hab. inż. Edward Roszyk (tel. 508 297 286).

KATEDRA OBRABIAREK I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
1. Innowacyjność obrabiarek i narzędzi oraz procesów technologicznych związanych z maszynową obróbką materiałów drzewnych.
2. Badania procesów skrawania drewna i tworzyw drzewnych w zakresie dokładności i jakości obróbki oraz efektywności odprowadzania wiórów ze strefy skrawania.
3. Badania konstrukcji i eksploatacji narzędzi skrawających, ze szczególnym uwzględnieniem ich trwałości i niezawodności oraz poprawy jakości obrabianych powierzchni.
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Krauss prof. nadzw. (koipkm@up.poznan.pl, tel. 61 848 7481)
Osoby wyznaczone do rozmów z zainteresowanymi firmami podczas Targów DREMA 2017:
dr hab. inż. Andrzej Krauss prof. nadzw.,
dr inż. Waldemar Szymański (tel. 600 545 803).

KATEDRA TWORZYW DRZEWNYCH
Właściwości tworzyw drzewnych w zależności od rodzaju surowca lignocelulozowego i środka wiążącego
1. Zagospodarowanie odpadów roślin jednorocznych jako surowca w przemyśle tworzyw drzewnych.
2. Poużytkowe tworzywa drzewne jako substytut wiórów w procesie wytwarzania płyt wiórowych.
3. Kompozyty z cząstek lignocelulozowych i odpadowych polimerów termoplastycznych.
4. Modyfikacja żywic klejowych celem zwiększenia ich reaktywności oraz polepszenia właściwości wytwarzanych przy ich użyciu tworzyw drzewnych.
5. Wpływ oddziaływania zmiennych warunków otoczenia na stabilność wymiarową i właściwości mechaniczne tworzyw konstrukcyjnych.
Klejenie i uszlachetnianie drewna oraz tworzyw drzewnych
1. Zjawiska powierzchniowe w układzie drewno-polimer.
2. Właściwości klejów i wyrobów lakierowych w stanie ciekłym, zestalonych warstw oraz spoin klejowych i wykończonych powierzchni drewna oraz materiałów drewnopochodnych.
3. Wytrzymałość, wodo- i termoodporność oraz podatność na przyspieszone starzenie spoin klejowych.
4. Podatność na klejenie i uszlachetnianie wyrobami lakierowymi różnych materiałów stosowanych w drzewnictwie.
5. Środki proadhezyjne i możliwości ich stosowania w różnych dziedzinach drzewnictwa.
6. Badania właściwości użytkowych wykończonych powierzchni: walory estetyczno-dekoracyjne, odporność na działanie czynników mechanicznych, termo- i chemoodporność oraz odporność na przyspieszone starzenie.
Pierwiastkowy i wtórny przerób surowca drzewnego na wyroby tartaczne
1. Badania jakości drewna różnego pochodzenia przeznaczonego do przerobów tartacznych.
2. Zastosowanie metod numerycznych do optymalizacji wtórnego przerobu drewna.
3. Optymalizacja zintegrowanych procesów przerobu drewna okrągłego i tarcicy z wykorzystaniem metod komputerowych.
4. Badanie efektywności przerobu drewna na wyroby rynku krajowego i europejskiego.
5. Badania klasyfikacji jakościowo-wytrzymałościowej litych i klejonych elementów konstrukcyjnych z krajowego drewna sosnowego różnych baz surowcowych.

Kierownik: dr hab. Dorota Dziurka, prof. nadzw. (ktd@up.poznan.pl, tel. 61 848 7419)
Osoby wyznaczone do rozmów z zainteresowanymi firmami podczas Targów DREMA 2017:
Dr inż. Marek Wieruszewski (tel. 501 756 470),
Dr inż. Tomasz Krystofiak (tel. 691 898 220),
Dr hab. Dorota Dziurka, prof. nadzw. (stoisko Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych),
Dr hab. inż. Radosław Mirski (tel. 602 444 759).

Pełną ofertę realizowanych prac B&R oraz zakres tematyki badawczej znajduje się na stronie Wydziału www.wtd.up.poznan.pl oraz na podstronach poszczególnych Jednostek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz