/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
MEBLARSTWO

Certyfikacja wyrobów meblowych

Drewno.pl

Autor: Karol Łabęda
Źródło: Drewno.pl
Data: 2017-07-04


Często spotykamy się z zapytaniem czym jest certyfikacja wyrobów meblowych? Czy świadectwo z badań laboratoryjnych jest wystarczającym dokumentem poświadczającym bezpieczeństwo produkowanego lub dystrybuowanego wyrobu?

Badanie wytrzymałości mebliBadanie wytrzymałości mebliFot. Karol Łabęda

Producenci lub dystrybutorzy wyrobów mają obowiązek produkować lub dystrybuować produkty na terenie Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy nr 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie produktu. Stosowanie tej dyrektywy lub spełnianie jej wymogów, ma zapewnić, że produkty, które można nabyć na terenie UE są bezpieczne - czyli, że użytkowanie ich w sposób zgodny z instrukcjami nie zagraża zdrowiu lub życiu użytkownika. Zapewnienie, że produkty są zgodne z powyższą dyrektywą może wydać sam producent, który jest pewny swoich produktów i bierze na siebie całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas ich stosowania.

Niekiedy taka samodzielna deklaracja producenta jest niemożliwa ze względu na specjalne przepisy. W przypadku mebli taką sytuację mamy z wyrobami stosowanymi w instytucjach edukacyjnych, które na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31. grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r.) meble i sprzęt stosowany w instytucjach edukacyjnych musi posiadać certyfikat na wyrób.

Badanie wytrzymałości mebliBadanie wytrzymałości mebliFot. Karol Łabęda

Jednakże w innych sytuacjach, również w przypadku innych wyrobów tzw. nie szkolnych, dany producent nie musi brać odpowiedzialności na swoją firmę. Może korzystać, i w niektórych przypadkach powinien to robić, z jednostek certyfikujących lub badawczych. Jednostki certyfikujące wyroby wystawiają certyfikat bezpieczeństwa (podjęta decyzja wystawienia takiego dokumentu jest aktem odpowiedzialności prawnej).

Wydanie certyfikatu wiąże się w przypadku wyrobów meblowych z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych, według określonych norm dotyczących danych mebli i uzyskanie dokumentu poświadczającego zgodność z normami. Możemy taki dokument nazwać świadectwem. Świadectwo z badań laboratoryjnych poświadcza, że dany mebel, który został dostarczony do badań, jest zgodny z daną normą i spełnia jej wymagania. Czyli z jednej strony świadectwo nie jest dokumentem potwierdzającym, że wszystkie produkty pod daną nazwą są zgodne z normą, a z drugiej strony produkując wyroby według tej samej technologii, jako producenci jesteśmy pewni, że pozostałe produkty są również bezpieczne. Natomiast jeżeli producenci chcą posiadać dokument potwierdzający nie tylko, że badany wyrób jest zgodny, ale wszystkie pozostałe wyroby również, wówczas powinni starać się o uzyskanie certyfikatu. Certyfikat wyrobów meblowych potwierdza, że dany wyrób jest zgodny z wymaganiami norm.

Badanie wytrzymałości mebliBadanie wytrzymałości mebliFot. Karol Łabęda

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przede wszystkim przeprowadzenie badań laboratoryjnych i uzyskanie świadectwa na zgodność z odpowiednimi normami. Oprócz świadectwa, jednostka certyfikująca wyroby, ocenia również dokumentację techniczną, a także przeprowadza audyty w zakładach produkcyjnych, polegające na ocenie czy zapisana technologia wytwarzania oraz materiały użyte do produkcji danych wyrobów, są zgodne z przedstawionymi w dokumentacji technicznej. Są zleceniodawcy badań, dla których wystarczy tylko świadectwo z badań, a są również tacy, którzy całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu, przenoszą na jednostki certyfikujące wyroby i chcą otrzymać certyfikat bezpieczeństwa na wyrób.

Nieprawdą jest, że przeprowadzenie badań, bądź uzyskanie certyfikatu jest obowiązkowe dla wszystkich producentów. Obowiązek taki posiadają tylko producenci mebli do instytucji edukacyjnych. Często jednak wymagania, nie prawne lecz rynkowe takie wymogi stawiają. Głównie wymagania takie są przedstawiane w warunkach przetargowych, najczęściej w meblach biurowych. Dlatego błędnie się podaje, że meble biurowe powinny posiadać certyfikaty. Podobnie jest z meblami przeznaczonymi dla dzieci. Jest to specjalna grupa użytkowników, która podlega specjalnej ochronie i przy której producenci raczej powinni posiadać certyfikaty i badania, celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Lecz prawnie podlegają one wyłącznie dyrektywie o ogólnym bezpieczeństwie produktu.

Podsumowując: Najlepszym, najbezpieczniejszym zapewnieniem zgodności z dyrektywą o ogólnym bezpieczeństwie produktu, jest uzyskanie, przez stronę trzecią, certyfikatu poświadczającego bezpieczeństwo wyrobu. Zapewnienia producentów mebli, że ich wyroby są nienaganne, bez badań laboratoryjnych lub w niektórych przypadkach praktyki laboratoryjnej nie jest możliwe.

mgr inż. Karol Łabęda
Kierownik Laboratorium Badania Mebli
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA