/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
USŁUGI LEŚNE

Walne zgromadzenie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej

Polska Leśna Izba Gospodarcza

Autor: Rafał Jajor, oprac. red.
Źródło: Polska Leśna Izba Gospodarcza
Data: 2017-07-03


25. czerwca w Baranowie pod Poznaniem odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej podsumowujące działalność Izby w roku 2016. Na sali stawiło się ponad 50 osób, w tym cała dziewięcioosobowa Rada PLIG oraz reprezentanci wszystkich organów Izby.

Walne zgromadzenie Polskiej Leśnej Izby GospodarczejWalne zgromadzenie Polskiej Leśnej Izby GospodarczejFot. PLIG

Sprawozdanie z działalności w 2016 roku złożyła Rada PLIG. Podczas prezentacji jej działań, Rafał Jajor - Dyrektor Biura Izby, wymienił kilkadziesiąt spotkań, jakie PLIG zorganizowała lub brała w nich udział.

Omówiono również działania dotyczące dotacji dla zakładów usług leśnych z UE. W tej sprawie na stronie internetowej Izby opublikowanych zostało już ok. 20 różnych informacji prezentujących m.in. sytuację w poszczególnych województwach. PLIG wzięła też udział w kilku spotkaniach na ten temat, w tym w jednym w Ministerstwie Środowiska.

Wśród postulatów PLIG przyjętych na początku działalności Izby, niektóre udało się już zrealizować, jak chociażby wprowadzenie przez Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zarządzenia o szlakach zrywkowych.

Sporo miejsca podczas spotkania poświęcono informacjom o działaniach PLIG związanych z nowelizowanymi przez DGLP katalogami pracochłonności prac leśnych.

Omówione zostały inne działania Izby jak: interwencje w sprawach zgłaszanych przez Członków, sprawa kursów dla drwali, działania związane z kryzysem na rynku biomasy czy informacja o staraniach dotyczących zmniejszenia narzutów na paliwo kupowane przez przedsiębiorców leśnych.

Omówiono też zorganizowane przez PLIG szkolenia (dwa z prawa zamówień publicznych i jedno z zarządzania kadrami) w których łącznie wzięło udział ponad 90 osób.

Jak poinformowano, PLIG została wpisana przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na „Listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej”. PLIG może teraz występować w KIO w imieniu swoich członków, odwoływać się od ogłoszenia o zamówieniu i od treści SIWZ.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie informacji z działalności biura prawnego współpracującego z PLIG, które prowadzi jej sprawy oraz pomaga członkom Izby. Mecenas Łukasz Bąk, w oparciu o doświadczenia w prowadzonych sprawach, omówił kwestie związane z problematyką zakładania konsorcjów. Wiele miejsca poświęcił też uprawnieniu PLIG dotyczącemu odwołań w KIO. Tłumaczył, jak członkowie PLIG mogą z tego uprawnienia korzystać.

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego złożył jego przewodniczący Krzysztof Szadziewicz. Sprawozdanie finansowe Izby omówił Ryszard Hrehorowicz, którego biuro obsługuje PLIG pod względem formalno-księgowym.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Kobiet PLIG złożyła Marta Ucinek, kierowniczka sekcji. W planach sekcji jest organizacja szkoleń i szereg innych aktywności mających na celu aktywizację kobiet działających w branży.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Leszek Hoffman, który zaprezentował też zebrane w trakcie opracowywania sprawozdania głosy Członków PLIG dotyczące funkcjonowania Izby. Były wśród nich głosy chwalące działania PLIG, ale też zwracające uwagę na obszary, które można poprawić. Komisja, po analizie dokumentacji Izby, w tym jej dokumentacji finansowej zarekomendowała udzielenie absolutorium Członkom Rady PLIG.

Po odbytych głosowaniach uczestniczy zebrania przyjęli sprawozdania wszystkich organów PLIG i udzielili im absolutorium.

W dyskusji nad sprawami bieżącymi poruszono kilka kwestii, Walne Zgromadzenie zdecydowało o kierunkach działań PLIG w niektórych z nich.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz