/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
RYNEK MEBLI

Polska mebluje świat - Raport na temat polskiego rynku meblarskiego

KPMG w Polsce

Autor:
Źródło: KPMG w Polsce
Data: 2017-06-21


Dzięki wysokiej jakości produktów, polska branża meblarska jest światowym liderem i osiągnęła w 2016 roku wartość produkcji wynoszącą 42 mld złotych, której ponad 90% stanowią meble eksportowane. Polskie meble znajdują się we wnętrzach mieszkań Niemców, Anglików i Czechów, jak również Amerykanów czy Brazylijczyków. Przedstawiciele firm meblarskich optymistycznie opisują obecną i przyszłą sytuację branży – aż 37% respondentów przewiduje wzrost sprzedaży w 2017 roku. Z przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG badania wynika, że Polacy, wybierając meble, w największym stopniu kierują się ich funkcjonalnością (88%), trwałością wykonania (87%) oraz stosunkiem jakości do ceny (84%).

Struktura polskiego eksportu mebli w 2016 roku w podziale na krajeStruktura polskiego eksportu mebli w 2016 roku w podziale na krajeFot. KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u

Branża meblarska siłą napędową polskiej gospodarki
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce w 2016 roku wyniosła 42 mld złotych. Prognozy wskazują, że do 2020 roku zwiększy się o ponad 18% i wyniesie prawie 50 mld złotych. Polska jest czwartym największym eksporterem mebli na świecie, więcej eksportują jedynie Chiny, Niemcy i Włochy. Eksport odgrywa kluczową rolę w polskim przemyśle meblarskim – ponad 90% wartości produkcji sprzedanej stanowią meble przeznaczane na rynki zagraniczne. Główny rynek zbytu dla polskich wyrobów meblarskich stanowią kraje europejskie, przede wszystkim Niemcy (36% polskiego eksportu), Wielka Brytania (8%) oraz Czechy (7%). Około 13% polskich mebli jest eksportowanych poza obszar Unii Europejskiej, m.in. do USA, Rosji i Chin.

Dobra sytuacja na rynku znajduje również odzwierciedlenie w stale rosnącym poziomie wynagrodzeń w branży meblarskiej – średnioroczne tempo wzrostu od 2010 roku wynosi blisko 5%. Przeciętne wynagrodzenie w 2016 roku było równe 3220 złotych.

„Branża meblarska to w dużej części biznes rodzinny, który poza wyzwaniami w zakresie tworzenia własnych marek  mierzy się między innymi  z wyzwaniami związanymi z przygotowaniem rodzinnej firmy na wejście do biznesu młodych pokoleń, które w przyszłości przejmą stery przedsiębiorstwa, tak aby zachować neutralność podatkową przy wymianie pokoleń” – mówi Sylwester Grochowina, partner w KPMG w Polsce.

Kwoty przeznaczone na zakupy mebli w ciągu ostatnich 3 latKwoty przeznaczone na zakupy mebli w ciągu ostatnich 3 latFot. KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich 3 lat

Rodzaje mebli kupowanych w ciągu ostatnich 3 latRodzaje mebli kupowanych w ciągu ostatnich 3 latFot. KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

61% Polaków kupiło nowe meble w ciągu ostatnich 3 lat
Z przeprowadzonego przez KPMG w Polsce badania wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat aż 61% wszystkich respondentów biorących udział w badaniu dokonało zakupu nowych mebli, zaś jedynie 7% osób badanych nie kupiło w tym okresie żadnych mebli. Statystyczne gospodarstwo domowe, którego członkowie nabyli meble w analizowanym okresie czasu, przeznaczyło na ten cel 4,5 tysiąca złotych. Wśród różnych rodzajów kupowanych mebli respondenci najczęściej wybierali meble do pokoju dziennego, do kuchni oraz sypialni.

Coraz więcej polskich konsumentów kupuje meble przez internet
Polacy zdecydowanie najczęściej kupują meble w salonach meblowych – przede wszystkim sieciowych, lecz również tych niesieciowych. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz poziomem i różnorodnością oferty sklepów online, zauważalnie zwiększa się udział roli internetu jako miejsca dokonywania zakupów – niemal co trzeci respondent kupuje meble w tym kanale. Istotnie częściej niż pozostali przez internet kupują osoby w wieku pomiędzy 26 a 35 lat (40% wskazań) oraz ankietowani z wyższym wykształceniem (43%). Aż 41% Polaków rozważa zakup mebli przez internet w ciągu najbliższego roku.

Miejsca zakupów mebliMiejsca zakupów mebliFot. KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

„Rynek e-commerce staje się coraz bardziej popularną formą robienia zakupów, również w odniesieniu do mebli. Jak wynika z przeprowadzonego na zlecenie KPMG badania, internet stanowi źródło informacji dla większości klientów branży meblarskiej. Poszukują oni wiedzy o produktach przede wszystkim na stronach internetowych producentów i sprzedawców mebli, na forach dyskusyjnych, blogach oraz serwisach społecznościach. Po dokonaniu decyzji o zakupie, 28% respondentów dokonuje kupna on-line, a aż 41% rozważa to w najbliższej przyszłości” – podsumowuje Joanna Krzemińska, dyrektor w KPMG w Polsce.

Używane meble nie tylko dla osób o niższych dochodach
Blisko co czwarty Polak deklaruje nabycie używanych mebli w ciągu ostatnich trzech lat. Warto zwrócić uwagę na fakt, że gospodarstwa domowe o najwyższych dochodach (przekraczających 10 tysięcy złotych netto miesięcznie) decydują się na kupno mebli używanych równie często co respondenci z gospodarstw o najniższych dochodach (do 2 tysięcy złotych). Również grupy respondentów o różnym wykształceniu nie różnią się istotnie między sobą pod względem odpowiedzi na to pytanie. Może świadczyć to o istnieniu trendu na kupowanie używanych mebli jako sposobie na oryginalne rozwiązania w wyposażeniu mieszkania czy poszukiwanie perełek na rynku meblarskim.

Funkcjonalność mebli, ich trwałość i stosunek jakości do ceny w największym stopniu determinują decyzje o zakupie
KPMG w Polsce dokonało analizy szeregu czynników mających wpływ na decyzje zakupowe w odniesieniu do mebli. Dla prawie dziewięciu na dziesięciu konsumentów kluczową rolę odgrywają funkcjonalność (88%) oraz trwałość wykonania mebli (87%). Na kolejnych miejscach uplasowały się stosunek jakości do ceny (84% badanych wskazało go jako czynnik istotny lub bardzo istotny) oraz wysoka jakość (82%). Dla ośmiu na dziesięciu Polaków istotne znaczenie ma możliwość zwrotu bądź reklamacji zakupionych mebli, a także atrakcyjny wygląd. Relatywnie mniejszy wpływ na zachowania nabywców mebli mają takie czynniki jak panująca moda (oceniona jako istotna jedynie przez 31% respondentów) oraz marka mebli (31%).

Czynniki wpływające na decyzje	zakupoweCzynniki wpływające na decyzje zakupoweFot. KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich 3 lat. Badani wskazywali ważność czynników na skali od 1 do 5 (1 – w ogóle nie jest istotne, 5 – jest bardzo istotne)

Trendy kształtujące branżę meblarską w najbliższej przyszłości
Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród przedstawicieli firm działających na rynku meblarskim w Polsce, meble powinny przede wszystkim ładnie wyglądać i dobrze prezentować się we wnętrzu mieszkania. Istotnymi trendami kształtującymi poziom i dynamikę sprzedaży są funkcjonalność i prostota, która charakteryzuje się odchodzeniem od bogatych zdobień. Aż 81% respondentów twierdzi, że w ciągu najbliższych lat preferencje i gusta w odniesieniu do mebli będą zmierzać ku jasnym odcieniom drewna, bieli i szarości oraz wzrośnie popularność lekkich, delikatnych kształtów.

„Choć Polska jest potęgą meblarską, nasze marki nie są rozpoznawalne za granicą. Tylko nieliczne polskie firmy sprzedają produkty pod swoim logo. Wiele polskich wytwórców produkuje meble dla zagranicznych kontrahentów, którzy później sprzedają je pod własnymi markami. Tworzenie własnych marek to wyzwanie biznesowe, które już na etapie ich budowania wiązać się będzie z koniecznością zapewnienia im właściwej ochrony prawnej.  Ponadto prawa majątkowe, jakimi są znaki towarowe poza wzmocnieniem pozycji przedsiębiorcy mogą stać się cennym aktywem. Podwyższają one wartość bilansową i prezentują rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa, ale również mogą stanowić aktywo podatkowe” – komentuje Joanna Krzemińska, dyrektor w KPMG w Polsce.

64% przedstawicieli branży meblarskiej pozytywnie ocenia sytuację na rynku
Przedstawiciele branży meblarskiej, zapytani o dokonanie oceny obecnej sytuacji na polskim rynku, aż w 64% ocenili ją pozytywnie. Jedynie 12% firm ma o niej negatywne zdanie, a co czwarta ocenia ją neutralnie bądź nie ma opinii. Podmioty działające w Polsce są nie tylko zadowolone z sytuacji panującej na rynku krajowym, ale również w znaczącej części wierzą w dobrą kondycję swojej firmy. Aż 37% respondentów odpowiedziało twierdząco w odniesieniu do prognozy wzrostu sprzedaży w 2017 roku. Wśród tej grupy ponad jedna czwarta przewiduje wzrost sprzedaży do 10%, połowa – o 11- 25%, a pozostała część – o ponad 25% w stosunku do 2016 roku. Dokładnie 57% spośród przebadanych firm twierdzi, że poziom sprzedaży nie zmieni się w ciągu obecnego roku, a jedynie 6% uważa, że ulegnie on spadkowi.

Firmy o obecnej sytuacji na rynku meblarskim w PolsceFirmy o obecnej sytuacji na rynku meblarskim w PolsceFot. KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce

„Sytuacja polskiego sektora meblarskiego jest dobra. Na przestrzeni ostatnich lat Polska awansowała do ścisłej światowej czołówki zarówno pod względem wartości produkcji, jak i eksportu mebli. Dobry stan analizowanej branży znajduje potwierdzenie w wynikach badania firm oraz wypowiedziach ekspertów. Co więcej, rynek ten ma przed sobą optymistyczne perspektywy rozwoju. Niemal jedna trzecia respondentów przewiduje dalszą poprawę, już i tak pozytywnie ocenianej, sytuacji branży meblarskiej w Polsce” – komentuje Sylwester Grochowina, partner w KPMG w Polsce.

Do pobrania: Rynek meblarski w Polsce (2016) - raport KPMG w Polsce 

****

Raport KPMG w Polsce pt. „Rynek meblarski w Polsce” powstał na podstawie analizy danych uzyskanych od firm i instytucji badawczych (głównie Euromonitor International) oraz instytucji statystycznych (Eurostat i GUS). KPMG w Polsce z pomocą firmy badawczej ARC Rynek i Opinia przeprowadziło badanie konsumentów oraz badanie firm z branży. Badanie konsumenckie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie 1016 dorosłych Polaków. Respondenci zostali zapytani o swoje zwyczaje w odniesieniu do zakupów mebli, miejsc ich zakupów, planów oraz sposobów finansowania. Przeprowadzone badanie miało również na celu poznanie trendów konsumenckich oraz czynników, którymi Polacy kierują się w procesie zakupowym. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). W raporcie zostały również wykorzystane dane pozyskane w badaniu przeprowadzonym wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z branży. Badanie zrealizowano metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) i objęto nim 106 firm meblarskich. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące sytuacji i perspektyw branży, obecnej sytuacji swojej firmy oraz trendów kształtujących rynek mebli. Z przedstawicielami niektórych firm z branży meblarskiej zostały przeprowadzone wywiady pogłębione. Oba badania zrealizowane zostały w marcu 2017 roku.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz