/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRAWO

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Autor: oprac. Dominik Jabłoński
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2017-06-07


Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Trwa proces konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewówProjekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewówFot. K.Jabłońska

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, wynika ze znowelizowanej 11. maja 2017r. Ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z nowelizacją minister właściwy do spraw środowiska ma określić w drodze rozporządzenia wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, różnicując je ze względu na: 1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów, 2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Dotychczasowy system obliczania wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (obowiązujący od 1. stycznia 2017r. do dnia wejścia w życie art. 85 ust. 4b Ustawy o ochronie przyrody, wskazywał, że stawki takie ustala rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Opłaty związane z usunięciem drzewa nie mogły przekraczać 500 zł (za 1 cm obwodu na wysokości 130 cm) i 200 zł (za 1m2) w przypadku krzewów.

Nowy system obliczania wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów opracowano opierając się na ekspertyzie wykonanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa dotyczącej metody określania wartości drzew.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, stawka opłaty za usunięcie drzewa zależeć będzie od obwodu pnia oraz gatunku lub rodzaju drzewa. Podstawę określenia wysokości stawki opłaty stanowią koszty odtworzenia drzewa o podobnej wielkości danego gatunku lub rodzaju. Wartość stawki opłaty obliczona została na podstawie cen produkcji materiału szkółkarskiego spełniających normy jakościowe oraz kalkulacji kosztorysowej prac obejmujących sadzenie i pielęgnację drzew, według standardów technicznych obowiązujących w Polsce.

Uproszczony został sposób obliczania opłaty w zależności od grubość pnia drzewa: do 100 cm i od 101 cm. Lista gatunków i rodzajów drzew została natomiast opracowana z podziałem na cztery grupy uwzględniające szybkość przyrostów pnia na grubość. Im szybciej drzewa rosną, tym niższa obowiązywać będzie opłata.

 

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia - projekt rozporządzenia.Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia - projekt rozporządzenia.Fot. Ministerstwo Środowiska

*) Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w powyższej tabeli, stawki ustala się jak dla drzew wymienionych w drugiej grupie drzew.

W przypadku krzewów stawka opłaty została zróżnicowana ze wzgędu na ich powierzchnię oraz gatunek lub rodzaj. Dla gatunków obcych najbardzíej inwazyjnych,
tj. takich które rozprzestrzeníają się w sposób niekontrolowany w przyrodzie i stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków określono niższą stawkę opłaty i níe zróżnicowano jej ze względu na wielkość powierzchni usuwanych krzewów.


 

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku - projekt rozporządzeniaWysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku - projekt rozporządzeniaFot. Ministerstwo Środowiska


Zaproponowane stawki opłat nie przekraczają maksymalnych stawek określonych w art. 85 ust. 5 i 6 Ustawy o ochronie przyrody: stawka opłaty za usuwanie drzew nie może przekraczać 500 zł, a stawka opłaty za usuwanie krzewów - 200 zł. Stawki te nie będą już podlegać corocznej waloryzacji.

6. czerwca projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych . Termin zgłaszania uwag upływa 16. czerwca br.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA