/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRAWO

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Autor: oprac. Dominik Jabłoński
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2017-06-07


Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Trwa proces konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewówProjekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewówFot. K.Jabłońska

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, wynika ze znowelizowanej 11. maja 2017r. Ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z nowelizacją minister właściwy do spraw środowiska ma określić w drodze rozporządzenia wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, różnicując je ze względu na: 1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów, 2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Dotychczasowy system obliczania wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (obowiązujący od 1. stycznia 2017r. do dnia wejścia w życie art. 85 ust. 4b Ustawy o ochronie przyrody, wskazywał, że stawki takie ustala rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Opłaty związane z usunięciem drzewa nie mogły przekraczać 500 zł (za 1 cm obwodu na wysokości 130 cm) i 200 zł (za 1m2) w przypadku krzewów.

Nowy system obliczania wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów opracowano opierając się na ekspertyzie wykonanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa dotyczącej metody określania wartości drzew.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, stawka opłaty za usunięcie drzewa zależeć będzie od obwodu pnia oraz gatunku lub rodzaju drzewa. Podstawę określenia wysokości stawki opłaty stanowią koszty odtworzenia drzewa o podobnej wielkości danego gatunku lub rodzaju. Wartość stawki opłaty obliczona została na podstawie cen produkcji materiału szkółkarskiego spełniających normy jakościowe oraz kalkulacji kosztorysowej prac obejmujących sadzenie i pielęgnację drzew, według standardów technicznych obowiązujących w Polsce.

Uproszczony został sposób obliczania opłaty w zależności od grubość pnia drzewa: do 100 cm i od 101 cm. Lista gatunków i rodzajów drzew została natomiast opracowana z podziałem na cztery grupy uwzględniające szybkość przyrostów pnia na grubość. Im szybciej drzewa rosną, tym niższa obowiązywać będzie opłata.

 

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia - projekt rozporządzenia.Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia - projekt rozporządzenia.Fot. Ministerstwo Środowiska

*) Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w powyższej tabeli, stawki ustala się jak dla drzew wymienionych w drugiej grupie drzew.

W przypadku krzewów stawka opłaty została zróżnicowana ze wzgędu na ich powierzchnię oraz gatunek lub rodzaj. Dla gatunków obcych najbardzíej inwazyjnych,
tj. takich które rozprzestrzeníają się w sposób niekontrolowany w przyrodzie i stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków określono niższą stawkę opłaty i níe zróżnicowano jej ze względu na wielkość powierzchni usuwanych krzewów.


 

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku - projekt rozporządzeniaWysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku - projekt rozporządzeniaFot. Ministerstwo Środowiska


Zaproponowane stawki opłat nie przekraczają maksymalnych stawek określonych w art. 85 ust. 5 i 6 Ustawy o ochronie przyrody: stawka opłaty za usuwanie drzew nie może przekraczać 500 zł, a stawka opłaty za usuwanie krzewów - 200 zł. Stawki te nie będą już podlegać corocznej waloryzacji.

6. czerwca projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych . Termin zgłaszania uwag upływa 16. czerwca br.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz