/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
BIOMASA

BIOREG - Europejski projekt poświęcony odpadom drzewnym rozpoczął działalność

IUNG PIB

Autor: oprac.red
Źródło: IUNG PIB
Data: 2017-04-25


Projekt BioReg "Wykorzystanie potencjału odpadów drewna w różnych regionach UE i przemysłowych ekosystemach opartych na produktach naturalnych" uzyskał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. Polskim partnerem uczestniczącym w tym międzynarodowym projekcie jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Projekt BioReg ma dać odpowiedź jak efektywnie wykorzystać odpady drzewneProjekt BioReg ma dać odpowiedź jak efektywnie wykorzystać odpady drzewneFot. IUNG PIB

BioReg to europejski projekt poświęcony odpadom drzewnym, finansowany przez Komisję Europejską. Program, którego budżet wynosi 1 mln euro wystartował w styczniu 2017 roku i będzie trwał 3 lata. Głównym celem projektu BioReg jest identyfikacja, rozwój oraz pełne uwolnienie niewykorzystanego potencjału w zakresie odpadów drzewnych na poziomie Europy oraz umożliwienie wdrażania najlepszych praktyk związanych z gospodarowaniem odpadami drzewnymi w regionach europejskich.

Sektor, który poszukuje…
Gospodarka odpadami drzewnymi w Europie napotyka pewne trudności. Podzielona jest pomiędzy dyrektywę zachęcającą do recyklingu, a politykę ukierunkowaną na wzrost produkcji energii z biomasy. W tej sytuacji nie jest jasne, jakie powinny być wprowadzane rozwiązania i jak dostosować system do obowiązujących regulacji.

BioReg ma na celu przede wszystkim dostarczenie informacji, wsparcie procesów zawiązywania współpracy, jak również upowszechnianie wiedzy dotyczącej odpowiednich rozwiązań i czynników umożliwiających osiągnięcie sukcesu w różnych regionach Europy.

Tworzenie wielopodmiotowej platformy zrzeszającej interesariuszy umożliwiającej transfer rozwiązań i czynników sukcesu
Według założeń, BioReg stanowić ma platformę ułatwiającą identyfikację i selekcję najlepszych praktyk i czynników, które pozwoliły osiągnąć sukces w regionach demonstracyjnych. Opracowane przez nie mechanizmy gospodarowania odpadami drzewnymi (zbiór, przetwarzanie, ponowne wykorzystywanie, produkcja materiałów lub energii z odpadów drzewnych) oraz zarządzania produktem wyjściowym (gaz, popiół i inne odpady z procesów waloryzacji) stanowią cenne źródło wiedzy. Ścisła współpraca kluczowych interesariuszy z regionów demonstracyjnych i regionów odbiorców, umożliwi transfer priorytetowych czynników do regionów z niewykorzystanym potencjałem odpadów drzewnych lub stosujących złe praktyki.

Konsorcjum zdywersyfikowanych partnerów
Konsorcjum projektu Bioreg zrzesza różnorodnych partnerów, w większości pochodzących z regionów zidentyfikowanych w projekcie, w celu jak najpełniejszej realizacji jego założeń (MŚP, stowarzyszenia, władze regionalne, uniwersytety, centra naukowe): CEDEN (Francja), BIOMASSE NORMANDIE (Francja), BIOS (Austria), Business Region Göteborg (Szwecja), EUBIA (Belgia, EUROPROJECT (Bułgaria), IUNG PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska) oraz Universidad Novae de Lisboa (Portugalia).

Upowszechnianie informacji i wizyty studyjne na obiektach demonstracyjnych
Podczas realizacji projektu przewidziane są liczne konferencje, wizyty i seminaria, któe odbywać się będą w szczególności w regionach demonstracyjnych i regionach-odbiorcach: Goteborg (Szwecja), Styria (Austria), Lombardy (Włochy), North West England, Normandy (Francja), Lubelskie (Polska), Alentejo (Portugalia). W ramach Bioreg utrzymywany będzie kontakt z władzami politycznymi i sektorem przemysłu. Co więcej, projekt zakłada szersze upowszechnienie rezultatów działań, szczególnie w regionach, gdzie opracowane rozwiązania mogłyby zostać usprawnione.

Nadanie spójności gospodarce odpadami drzewnymi w Europie
Projekt BioReg przewiduje połączenie działań z innymi programami dotyczącymi odpadów drzewnych, których realizacja właśnie się zakończyła lub które wciąż jeszcze trwają. Według założeń takie programy jak np. DEMOWOOD, CAREWOOD, ECAMOB, WRING i inne, które miały różnorodną skalę oddziaływania (programy europejskie, państwowe, regionalne) powinny w takim stopniu jak to tylko możliwe połączyć swoje działania aby uzyskać synergię nadającą im spójność i umożliwiającą wymianę informacji.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz