/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
USŁUGI LEŚNE

Spotkanie w sprawie przyszłości usług leśnych

Polska Leśna Izba Gospodarcza

Autor: oprac.red
Źródło: Polska Leśna Izba Gospodarcza
Data: 2017-03-31


29. marca br. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej, na której omawiano kierunki i postęp prac jakie Lasy Państwowe realizują w zakresie gospodarki leśnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

Spotkanie w sprawie przyszłości usług leśnychSpotkanie w sprawie przyszłości usług leśnychFot. D.Jabłoński

Już na początku spotkania zwrócono uwagę, że uczestnicy spotkania nie otrzymali wcześniej jego harmonogramu. Program wystąpień i ich tematyka była dostępna jedynie w postaci kartki wywieszonej na drzwiach tuż przed spotkaniem, w związku z tym, uczestnicy nie reprezentujący Lasów Państwowych nie mogli się do niego dobrze przygotować.

Standardy w umowach
O pracach wykonywanych przez specjalny zespół zadaniowy Lasów Państwowych informował Marian Wiśniewski, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju RDLP w Pile. Zespół ten opracowuje standaryzację dokumentacji jaka będzie wykorzystywana w przetargach na usługi leśne. Zestandaryzowane mają być takie dokumenty jak opis wykonawstwa prac leśnych, dokumentacja odbioru prac leśnych, wzorcowy SIWZ z załącznikami oraz wzorcowa umowa.

Zespół pracować będzie także nad kryteriami pozacenowymi w przetargach i nad karami umownymi. Utrzymany ma zostać kierunek skrócenia katalogu kar jakie Lasy Państwowe mogą stosować wobec wykonawców.

Jak poinformowano zakończone zostały już prace nad opisem odbioru prac leśnych. Ujednolicone w nim zostało nazewnictwo i jednostki, a także opisy prac. Wprowadzono m.in. rozróżnienie na pozyskanie drewna maszynowe i pilarką oraz sadzenia ręczne i sadzarką. Według przyjętych założeń stawki za te prace będą różne.

Kosztorys ofertowy przygotowywany do przetargu będzie oparty na jednostkach naturalnych. Jak powiedziano, prace zespołu muszą być spójne z katalogami prac leśnych, które opracowywane są  obecnie przez ORWLP w Bedoniu. Jak poinformowano, na bieżąco odbywają się spotkania członków zespołu z pracownikami z Bedonia, tak aby opisy prac były wszędzie takie same.

Przedstawiciele Lasów Państwowych przypomnieli, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, od 18. października 2018r. obowiązywać będą przetargi elektroniczne.

O sposobie wykonywania prac ma decydować nadleśniczy
Według przyjętych przez Lasy Państwowe założeń, decyzje w sprawie rodzaju technologii pozyskania dla danej powierzchni leśnej (pozyskanie ręczne czy maszynowe) podejmować będzie nadleśniczy. Doprecyzowane zostanie, kiedy powierzchnia może być uznana za maszynową.

Wskazany zostanie katalog sytuacji, w których może nastąpić zmiana rodzaju pozyskania. Prawdopodobnie umowa będzie określać, kiedy będzie można zmienić technologię pracy z ręcznej na maszynową lub odwrotnie.

Zespół będzie rekomendował wielkość pakietów (nadleśnictwo, obręb), ale dopuszczalna będzie sytuacja zmniejszenia pakietów prac do wielkości leśnictwa przy powtarzaniu przetargów.

Takie założenia odbiegają od kierunku w jakim podążać chcą przedsiębiorcy leśni. Ich zdaniem o sposobie wykonania prac leśnych decydować powinien samodzielnie wykonawca.  Zdaniem przedsiębiorców zlecającego zadania powinna interesować jakość wykonanych prac, a nie technologia jaką je wykonano. Jak tłumaczył Mariusz Rakowski, Prezydent PILG, nadleśniczowie często zabraniają pracy harwesterom bez sensownego uzasadnienia. Rakowski pytał, czemu nie zastosować w tym zakresie np. doświadczeń RDLP w Szczecinie, gdzie nie narzuca się technologii wykonania prac. Podobne problemy, związane z oporem leśników przed mechanizacją, mają ZULe w zakresie prac hodowlanych (np. stosowanie mechanicznych sadzarek).

Bat na ZULe - Lasy Państwowe zainwestują w harwestery
Lasy Państwowe planują zakup harwesterów. Aktualnie przewidywany jest zakup jednego lub dwu zestawów "harwester + forwarder" w każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Jak podkreślał Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny LP, Lasy Państwowe zdecydowane są na współpracę z ZULami, a zakupy maszyn mają tylko zabezpieczyć Lasy Państwowe przed ewentualnymi kłopotami z wykonawstwem prac.

Dla przedsiębiorców leśnych decyzja o inwestycji Lasów w maszyny to zwykły straszak. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że leśnicy faworyzują swój sprzęt udostępniają "dobre" pozycje czy stosując wyższe stawki. Dodatkowo "leśne" maszyny mogą pracować na terenach, na których wcześniej "nie było możliwości" pracy dla harwesterów należących do ZULi. -Jeśli maszyny LP już mają być, to powinny być traktowane równo z maszynami ZULi. A teraz jest tak, że praca maszyn LP jest wyżej wyceniana, że pracują na najlepszych pozycjach - mówił Rakowski.

-Lasy Państwowe mogą kupić maszyny i nie muszą się nikogo pytać o zgodę - stwierdził dyrektor Tomaszewski. -Może należy zdefiniować, w jakich sytuacjach park maszynowych LP może być wykorzystany. Na pewno w sytuacji klęsk żywiołowych. Oczywiście coś do roboty swoim maszynom trzeba dać, bo UOKiK będzie zarzucał, że niezasadnie zostały zakupione - dodał. -Jeśli rzeczywiście trzy razy ogłaszany jest przetarg, a nikt się nie zgłasza, to może rzeczywiście kupno maszyny jest zasadne - mówił dalej dyrektor. W odpowiedzi Mariusz Rakowski tłumaczył, że przy klęskowych sytuacjach nie ma problemu, zwykle już w pierwszych przetargach wszystko zostaje rozdysponowane i prace w takich przypadkach przebiegają sprawnie.

-Jeśli Lasy Państwowe kupią dwa zestawy maszyn dla każdej dyrekcji, to mamy razem 34 zestawy, czyli wydatek blisko 100 mln zł. Te pieniądze można przeznaczyć na dofinansowanie prac w hodowli, czy nawet zatrudnienie w Lasach Państwowych brygad hodowlanych, czy prac w ochronie, bo tu jest problem, a nie w pozyskaniu, z pozyskaniem ZULe sobie poradzą - wskazywał Robert Gruszka, Wiceprezydent PLIG.

Dotacje z UE dla przedsiębiorców leśnych
Chyba jedynym tematem spotkania, który nie budził kontrowersji były wspólne starania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców  Leśnych w sprawie umożliwienia zakładom usług leśnych szerszego korzystania z dotacji unijnych. Sektor usług leśnych został całkowicie pominięty w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, przez co ZULe, mimo że prowadzą działalność głownie na terenach niezurbanizowanych, nie mogą korzystać z tych środków. O działaniach mających na celu zmianę w tym zakresie mówił Krzysztof Knopp z DGLP, który podkreślał zaangażowanie i dobre przygotowanie przedstawicieli PLIG w rozmowach prowadzonych z rządem. Obecnie wniosek PLIG o zmianę zapisów PROW musi zostać zaakceptowany przez członków Komitetu Monitorującego PROW. Współpracę z pracownikami DGLP wspierającymi działania PLIG cenią sobie również leśni przedsiębiorcy.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Lasy Państwowe mogą kupić maszyny i nie muszą się nikogo pytać o zgodę - ...

stwierdził dyrektor Tomaszewski.

Bo Lasy To KONRAD TOMASZEWSKI

Adam [399]Odpowiedz na ten komentarz2017-04-01 07:22:38

Zgłoś nadużycie

gdzie je wyślą ?

maszyny pójdą na suche iglaste powierzchnie, a my na bagna : )

BM [22]Odpowiedz na ten komentarz2017-04-11 13:17:16

Zgłoś nadużycie

Prawdziwa twarz dyrektora

Tą decyzją "dyktator" pokazał swoje prawdziwe intencje . Jest typowa zagrywka , szantaż ,straszak. Kupowanie maszyn po jednej dla każdego nadleśnictwa na wypadek kataklizmów to jawna niegospodarność, Lasy miały w swoich strukturach pracowników leśnych . zawsze mogą do tego wrócić . Zatrudnić ludzi kupić sprzęt będzie taniej. A później czas na tartaki polskie , a późnoiej ..... itd Dyrektorze !

Adam [399]Odpowiedz na ten komentarz2017-04-11 17:32:13

Zgłoś nadużycie

Przeszłość historyczna

Mieliśmy w naszej historii jednego Wallenroda !!! i wiadomo jak skończył ?

JAN [4]Odpowiedz na ten komentarz2017-04-22 19:06:20

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz