/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Stelmet zwiększył zyski

Stelmet

Autor: oprac.red
Źródło: Stelmet
Data: 2017-01-30


Grupa Stelmet w roku obrotowym 2015/16 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 567 mln zł i zysk netto w wysokości 67,5 mln zł. Oznacza to, że sprzedaż była minimalnie niższa (o 6 mln zł), a zysk wyższy o ponad 4% niż w roku poprzednim. Główne dochody Stelmetu pochodzą ze sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu.

Zakład Mr Garden w Grudziądzu Zakład Mr Garden w Grudziądzu Fot. Stelmet

Według raportu skonsolidowanego Grupa Stelmet SA osiągnęła w roku finansowym 2015/16 (tj. w okresie od 1. października 2015r. do 30. września 2016r.) przychody ze sprzedaży na poziomie 567,3 mln zł (2014/15: 572,8 mln zł). Wypracowany zysk z działalności operacyjnej sięgnął 61,7 mln zł (2014/15: 58,6 mln zł), a zysk netto 67,5 mln zł (2014/15: 64,7 mln zł).

Fot. Stelmet

Największy, 85% udział w łącznych przychodach stanowiła sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej. Przychody w tym segmencie były na porównywalnym poziomie co rok wcześniej.

Fot. Stelmet

Przychody ze sprzedaży pelletu wzrosły natomiast o ponad 16% rok do roku i odpowiadały za blisko 10% łącznej sprzedaży. Spadek przychodów Grupa Stelmet zanotowała jedynie na sprzedaży produktów ubocznych, co w dużej mierze było efektem przerabiania ich w większym stopniu na pellet.

Fot. Stelmet

W minionym roku obrotowym Grupa Stelmet zanotowała wzrost zysków i rentowności na każdym poziomie rachunku wyników w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014/15. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży przekroczył 190 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 13% rok do roku. Marża brutto ze sprzedaży sięgnęła tym samym 33,5% wobec 29,2% rok wcześniej. Na poprawę tę złożył się m.in. spadek cen surowca drzewnego i komponentów z drewna, wykorzystywanych przez Stelmet do produkcji elementów architektury ogrodowej.

Fot. Stelmet

Skorygowana EBITDA (tj. wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych) w roku obrotowym 2015/16 wyniosła blisko 90 mln zł, czyli o 12% więcej niż w tym samym okresie roku 2014/15. Miniony rok Grupa Stelmet zakończyła ponad 4-proc. wzrostem zysku netto do poziomu 67,5 mln PLN przy dwucyfrowej marży zysku netto (11,9%).

–W minionym roku kontynuowaliśmy działania mające na celu umacnianie czołowej pozycji Grupy Stelmet na europejskim rynku drewnianej architektury ogrodowej i pellet. Był to dla nas okres wyjątkowo pracowity. Kontynuowaliśmy naszą największą inwestycję, tj. budowę i przygotowania do uruchomienia nowego zakładu w Grudziądzu, który będzie największym w naszej Grupie i najbardziej zaawansowanym technologicznie zakładem do produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Europie. Równolegle optymalizowaliśmy działalność w przejętej rok wcześniej brytyjskiej spółce Grange Fencing. W wyniku tej akwizycji Wielka Brytania stała się największym rynkiem zbytu na nasze produkty. W minionym roku rozpoczęliśmy stopniowe wygaszanie produkcji na wyspach oraz reorganizację działalności handlowej i dystrybucyjnej. Z uwagi na dłuższe od zakładanych dochodzenie do optymalnych mocy produkcyjnych w zakładzie MrGarden w Grudziądzu, pełne efekty synergii wynikające z przeniesienia produkcji z Wielkiej Brytanii do Polski osiągniemy trochę później niż planowaliśmy – komentuje Zarząd Stelmet.

W 2015/16 wydatki inwestycyjne Grupy Stelmet wyniosły 186 mln zł, głównie na nabycie rzeczowych aktywów trwałych związanych z realizacją budowy zakładu MrGarden w Grudziądzu (ok. 158 mln zł). Rok wcześniej, w roku obrotowym 2014/15 wydatki inwestycyjne Grupy były niższe i wyniosły nieco ponad 124 mln zł, w tym głównie na akwizycję brytyjskiej spółki Grange Fencing - 70,7 mln zł oraz rozpoczęcie budowy zakładu w Grudziądzu - ponad 35 mln zł.

Plany Grupy Stelmet na bieżący rok zakładają m.in. stopniowe zmniejszanie produkcji w Telford, aż do jej całkowitego zakończenia najpóźniej w połowie 2017 r. Wygaszanie produkcji w Wielkiej Brytanii będzie skorelowane ze wzrostem produkcji w Grudziądzu. Zarząd zakłada, że zgodnie z zapowiedziami zakład MrGarden w roku obrotowym 2016/17 osiągnie nominalną zdolność produkcyjną rzędu 100 tys. m3 drewnianej architektury ogrodowej. Według szacunków, do końca roku obrotowego 2016/17 nakłady inwestycyjne ponoszone w Grudziądzu osiągną wartość ok. 250 mln zł, a do końca 2018r. ok. 260 mln zł.

Wolne środki finansowe jakie Stelmet posiada po debiucie na giełdzie zarząd spółki planuje wydać na akwizycję lub spłatę części zobowiązań związanych z inwestycją w Grudziądzu. Analizowane są możliwości inwestycji na jednym z głównych rynków zagranicznych w istniejącą spółkę z segmentu produkcji lub dystrybucji, która uzupełniłaby portfolio produktów Grupy Stelmet lub rozszerzyła obszar jej działalności i bazę klientów.

-Wyłoniliśmy już potencjalne cele, ale nie jesteśmy stroną żadnych wiążących zobowiązań w tym zakresie i prowadzimy dalsze analizy. Szukamy podmiotów, które będą najbardziej odpowiednie do realizacji naszej strategii. Tak jak zapowiadaliśmy, środki z emisji akcji możemy alternatywnie przeznaczyć na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę zakładu MrGarden – informuje Zarząd Stelmet.

Stelmet zwiększył zyski (Zdjęcia: 6)

Zakład Mr Garden w Grudziądzu

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz