/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
MEBLARSTWO

Paged łączy spółki meblowe

DREWNO.PL

Autor: dja
Źródło: DREWNO.PL
Data: 2005-04-26


Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi porządkowania struktury Grupy Kapitałowej - Paged SA planuje połączyć swoje spółki zależne zajmujące się produkcją mebli w jeden podmiot. Na początek połączenie objąć ma Paged - Fabryki Mebli Sp. z o.o. (Jasienica) oraz Paged - WEFEM SA (Włocławek).

Zdaniem zarządu Paged SA połączenie spółek zajmujących się handlem i produkcją mebli w obrębie Grupy Kapitałowej Paged ma na celu stworzenie jednego, silnego podmiotu gospodarczego, którego skala działalności pozwoli na skorzystanie z efektów synergii przedsiębiorstw oraz uzyskanie dodatkowych korzyści w różnych dziedzinach.

Oczekuje się m.in. istotnego wzmocnienia pozycji rynkowej obu podmiotów, występujących zarówno w roli nabywcy surowców i materiałów do produkcji, jak i w roli sprzedawcy swoich wyrobów. Przewiduje się również znaczne obniżenie kosztów działalności z uwagi na: redukcję części kosztów ogólnego zarządu (np. wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących, koszty badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, koszty reklamy i promocji), redukcję kosztów stanowisk i usług dublujących się (np. księgowość, informatyka, zaopatrzenie), scentralizowanie wysyłek wyrobów i obsługi handlu.

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Paged-WEFEM SA na Paged-Fabryki Mebli Sp. z o.o. (Wartość PFM wg wyceny jest prawie 4 razy wieksza niż Paged-WEFEM). Z uwagi na fakt, że PFM posiada akcje, stanowiące 97,54% kapitału zakładowego WEFEM połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego PFM.

Przeniesienie majątku WEFEM na PFM nastąpi w zamian za udziały PFM, które zostaną przyznane i wydane akcjonariuszom WEFEM w proporcji do posiadanych akcji WEFEM przy zastosowaniu parytetu wymiany: 0,02391 udziału PFM za 1 akcję WEFEM. Oznacza to, że 1 udział PFM przysługiwać będzie za 41,83 akcji WEFEM.

W I kwartale b.r. Paged-WEFEM SA osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 6,459 mln zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł nieco ponad 68 tys. zł. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 287,506 tys. zł. W tym samym okresie Paged - Fabryki Mebli Sp. z o.o. uzyskała sprzedaż w wysokości 17,555 mln zł i zysk z działalności operacyjnej w wysokości 812,133 tys zł. Zysk netto wyniósł 924,405 tys. zł.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz