/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

PIP koncentruje uwagę na przetwórstwie drewna. Będą masowe kontrole w tartakach i stolarniach

Autor: oprac. red
Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy
Data: 2016-10-14


W latach 2010-2014 w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna 508 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 51 poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”, który inspekcja pracy będzie realizować w latach 2016-2018.

PIP koncentruje uwagę na przetwórstwie drewna. Będą masowe kontrole w tartakach i stolarniachPIP koncentruje uwagę na przetwórstwie drewna. Będą masowe kontrole w tartakach i stolarniachFot. D.Jabłoński

Oficjalna inauguracja kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” miała miejsce 13. września podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA w Poznaniu. W ramach trzyletniego projektu zaplanowano wdrożenie programu prewencyjno-kontrolnego, który doprowadzić ma do zmniejszenia zagrożeń w tartakach i zakładach stolarskich, wpłynąć na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwić pracodawcom dostosowanie zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym, opartym jak wiele innych programów PIP na  samokontroli.

 

Obecnie trwa kampania medialna, która zwrócić ma uwagę przedsiębiorców na planowane w najbliszej przyszłości „masowe” kontrole jakie przeprowadzone będą w przedsiębiorstwach drzewnych oraz o możliwości udziału w programie prewencyjnym, umożliwiającym pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP. W ten sposób łatwiejsze będzie dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa i zapewnienie własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

Dlaczego stolarnie i tartaki?

W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna, występują poważne i liczne zagrożenia zawodowe, w tym: hałas, wibracje, pyły, zagrożenia mechaniczne, czynniki chemiczne, pożary, wybuchy, ręczne przenoszenie ciężarów, praca w wymuszonej pozycji ciała. Kontakt z drewnem lub pyłem drzewnym wiąże się ponadto z negatywnym oddziaływaniem na skórę i układ oddechowy człowieka (podrażnienia, zapalenie skóry, alergia, astma itd.).

 

Sięgając do bazy danych PIP i ZUS, zidentyfikowano ok. 12,8 tys. podmiotów, których działalność obejmuje produkcję wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna; ponad połowa z nich zatrudnia co najmniej dwie osoby. W latach 2010-2015 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w tej grupie zakładów 7630 kontroli. Wydano łącznie ponad 15,7 tys. decyzji nakazowych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. W związku z naruszeniami przepisów bhp, które powodowały bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, wydano ponad 1,3 tys. decyzji wstrzymania prac lub działalności. Poza decyzjami dotyczącymi pracowników wydano również ponad 4 tys. decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. W trakcie kontroli stwierdzono 10 tys. wykroczeń, w wyniku czego 2,3 tys. osób zostało ukaranych mandatami. W przypadkach najpoważniejszych uchybień skierowano do prokuratury 67 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

 

Wypadki w branży drzewnej 2010-2014Wypadki w branży drzewnej 2010-2014Fot. PIP

Obrazu sytuacji dopełniają wyniki kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w latach 2010-2014. Z zebranych danych z całej Polski wynika, że w wypadkach przy pracy zostało w tym okresie poszkodowanych łącznie 508 osób, w tym 51 osób poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. W ogólnej strukturze przyczyn tych wypadków dominują przyczyny ludzkie (głównie nieprawidłowe zachowanie się pracowników - 44%), przyczyny organizacyjne (wynikające głównie z niewłaściwej organizacji pracy - 39%) i przyczyny techniczne (związane z brakiem lub zastosowaniem niewłaściwych urządzeń zabezpieczających - 17%). Jest więc wiele do zrobienia.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Jednym z głównych elementów kampani „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” jest program prewencyjny, który umożliwia pracodawcom skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy. W ten sposób łatwiejsze będzie dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa i zapewnienie własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

Przystąpienie do programu poprzedzą szkolenia specjalistyczne, które rozpoczęły się w okręgowych inspektoratach pracy we wrześniu. Dotyczą założeń programu i zasad bezpiecznej pracy przy obróbce drewna. Omawiany jest także sposób korzystania z narzędzi umożliwiających przeprowadzenie w zakładzie samokontroli warunków pracy - „Listy kontrolnej z komentarzem” i „Ankiety do ewidencji przeprowadzonych w przedsiębiorstwie działań” w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa pracy i adekwatnych do tej oceny działań naprawczych.

 

Uczestnicy szkoleń uzyskają także informację, w jakim czasie powinni dostosować zakład do obowiązujących przepisów i kiedy dojdzie do kontroli sprawdzającej. Na szkoleniach Państwowa Inspekcja Pracy przekazuje pracodawcom bezpłatne specjalistyczne wydawnictwa. Publikacje „Tartak i stolarnia. Lista kontrolna z komentarzem” oraz „Maszyny do obróbki drewna” (poradnik z listą kontrolną) dostępne są również stronie internetowej www.bhpnatak.pl. W przygotowaniu są kolejne poradniki: „Bezpieczna praca w stolarni” i „Bezpieczna praca w tartaku”.

 

Do końca bieżącego, 2016 roku, PIP zamierza zaprosić na szkolenie i do udziału w programie prewencyjnym ponad 2400 podmiotów zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna. Pierwsze wypełnione przez pracodawców „Ankiety do ewidencji przeprowadzonych działań” (z informacjami na temat rodzaju i zakresu przeprowadzonych w przedsiębiorstwie działań naprawczych) będą przekazywane do okręgowych inspektoratów pracy pod koniec bieżącego roku.

 

Co w kolejnych latach?

Drugi etap kampanii przypadnie na 2017 rok. Do udziału w programie prewencyjnym będą zapraszane kolejne grupy pracodawców, dla których przewidziano szkolenia. Od drugiego kwartału przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie kontroli pracodawców, którzy nie przystąpili do realizacji programu lub odstąpili od jego realizacji (nie przeprowadzili działań dostosowawczych do obowiązującego prawa), oraz tych, którzy zakończyli działania dostosowawcze, opisując je za pomocą „Ankiety do ewidencji przeprowadzonych działań”.

 

Trzeci etap kampanii, przewidziany do realizacji w 2018 roku, będzie obejmował sukcesywnie prowadzone działania kontrolne, połączone z merytorycznym wsparciem dla uczestników kontynuowanego programu prewencyjnego.

 

Wyniki działań trzyletniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” i wypływające z nich wnioski zostaną zaprezentowane podczas konferencji w październiku 2018 roku.

 

Więcej informacji na temat kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” oraz bezpłatne poradniki PIP do pobrania znaleźć można na stronie http://www.bhpnatak.pl/.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA