/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PROGRAM OGRODOWY

Zmiana w akcjonariacie Werth-Holz

Werth-Holz

Autor: oprac. red
Źródło: Werth-Holz
Data: 2016-10-11


W ostatnich dniach doszło do przetasowania akcjonariatu producenta programu ogrodowego - spółki Werth-Holz SA.

Zmiana w akcjonariacie Werth-HolzZmiana w akcjonariacie Werth-HolzFot. Werth-Holz

Dotychczas głównym akcjonariuszem był Sovereign Capital S.A., który wraz ze swoją spółką zależną - Mestria Holdings Limited - posiadał 90,85% akcji Werth-Holz S.A. 

Po kilku dokonanych w ostatnich dniach transakcjach Mestria Holdings Limited nie posiada żadnych akcji spółki, a akcjonariat Werth-Holz przedstawia się następująco:

  • Sovereign Capital S.A.  31,80% 
  • Cantorelle Limited 29,52%
  • Jarosław Gniadek 29,53% (24,10% poprzez spółkę Grassalen Investments Limited oraz 5,43% bezpośrednio).
  • JC WIBO NV 8,24%.

 

Sprzedaż akcji odbyła się po za rynkiem regulowanym. Jak wynika z przedstawionych informacji Jarosław Gniadek i jego spółka Grassalen Investments Limited zapłacili niecałe 0,18 zł za akcję, czyli  ok. połowy ceny giełdowej z ostatnich 3 miesięcy. 

 

Nowi akcjonariusze poinformowali o zawartej umowie,  na mocy której ustalono m.in. kwestie związane z zasadami powoływania zarządu i rady nadzorczej spółki oraz potencjalnego umorzenia 23 obligacji serii G i 3 serii H spółki o wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł każda.

 

Umowa przewiduje, że każdy akcjonariusz posiadający co najmniej 29% kapitału zakładowego Werth-Holz SA uprawniony będzie do powoływania jednego członka zarządu oraz do powoływania maksymalnie dwóch członków rady nadzorczej, która liczyć będzie od 6 do 8 członków.  W zakresie obligacji serii G i H, których emitentem jest Werth-Holz, umowa przewiduje, że obligacje te zostaną umorzone przez ich posiadaczy jeżeli w latach 2017-2021 spółka nie osiągnie zaplanowanych wyników finansowych.

 

Do transakcji przygotowywano się już wcześniej. Na początku września ponownie do zarządu spółki wszedł Jarosław Gniadek. W trakcie minionego miesiąca Werth-Holz porządkował również rozliczenia z innymi podmiotami powiązanymi kapitałowo, m.in.:

- zawarł z Pekabex Wykup Managerski SA porozumienie, na bazie którego PWM skompensował należności handlowe od spółki w kwocie ponad 368.294,45 zł z należnościami handlowymi spółki od PWM w kwocie 66.420,00 zł. Pozostałą nieskompensowaną część swojej wierzytelności w kwocie 301.874,45 zł PWM umorzył,

- na mocy umowy darowizny Pekabex Wykup Managerski SA darował spółce towary w postaci wyrobów galanterii ogrodowej o wartości księgowej 509.346,65 zł,

- Sovereign Capital S.A. i spółka potrąciły wzajemne wierzytelności w kwocie 220.000 zł, przy czym wierzytelności Werth-Holz zostały potrącone z odsetkami od obligacji serii G i H wyemitowanymi przez spółkę w poprzednich latach, a będącymi w posiadaniu Sovereign Capital,

- Wert-Holz umorzył wierzytelność 62.535,72 zł posiadaną od Sovereign Capital,

- Wert-Holz odstąpił od umowy zawartej z Sovereign Capital dotyczącej sprzedaży wierzytelności o wartości 499.598,48 zł, w wyniku czego wierzytelność wróciła do spółki.

 

Jak poinformowano pozytywny wynik w/w zdarzeń będzie ujęty w sprawozdaniu Werth-Holz za pierwszy kwartał roku obrachunkowego 2016/2017 (tj. za okres od 1.10.2016r. do 31.12.2016r.).

 

Według raportu finansowego za III kwartał roku obrachunkowego 2015/2016 spółka osiągnęła w ciągu 9 miesięcy przychody na poziomie 35,412 mln zł, wobec 37,429 mln zł rok wcześniej. Mimo mniejszej sprzedaży Werth-Holz osiągnął wyższy zysk na działalności operacyjnej - 3,575 mln zł (2014/2015: 3,129 mln zł). Zysk netto wyniósł 2,584 mln zł (2014/2015: 2,104 mln zł).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz