/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
BUDOWNICTWO DREWNIANE

Fabryka Konstrukcji Drewnianych planuje dynamiczny rozwój

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Autor: oprac. dja
Źródło: Fabryka Konstrukcji Drewnianych
Data: 2016-10-03


Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych SA. z siedzibą w Paproci k. Nowego Tomyśla przedstawił strategię działań spółki na lata 2016-2020 oraz prognozę wyników jakie dzięki nim planuje uzyskać. Od przyszłego roku spółka chce osiągnąć rentowność na poziomie przekraczającym 30%, a w ciągu czterech lat przychody zwiększyć czterokrotnie. Rozwój planowy jest przez inwestycje i akwizycje, które pozwolą powiększyć zdolności produkcyjne i wejść na nowe rynki.

Prognoza skonsolidowanych wynikówPrognoza skonsolidowanych wynikówFot. FKD

Strategia rozwoju Fabryki Konstrukcji Drewnianych na lata 2016-2020 skupia się na trzech podstawowych zadaniach:

  • zmianie i uporządkowaniu struktury własnościowej spółek zależnych
  • akwizycji
  • wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju oraz ugruntowaniu obecnych.

Struktura i akwizycje

W ramach uporządkowania struktury własnościowej zaplanowano wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnego i wniesienie go do nowej spółki, w której Fabryka Konstrukcji Drewnianych będzie miała 100% udziałów. Sama FKD SA zmieniłaby nazwę stając się spółka holdingową, której zadania skierowane będą w kierunku nadzoru nad posiadanymi spółkami w tym wyznaczanie im kierunków rozwoju, zapewnianie przepływu kapitału pomiędzy przedsiębiorstwami oraz realizowanie się w nowych kierunkach biznesowych.

Planowana docelowa struktura grupy kapitałowejPlanowana docelowa struktura grupy kapitałowejFot. FKD

Kolejnym krokiem jakie spółka zaplanowała w ramach reorganizacji struktury jest nabycie aktywów umożliwiających działania w sektorze prac drogowych, w szczególności związanych z realizacją niewielkich prac drogowych (w tym wykonywania nawierzchni asfaltowych oraz drobnych prac remontowych nawierzchni). Taki kierunek związany jest potrzebami spółki, która cześć inwestycji realizuje jako wykonawca generalny i wielokrotnie spotkała się z trudnościami w zakresie wykonawstwa takich prac. 

FKD zamierza również powołać do życia spółkę, która realizować będzie projekty związane z budownictwem mieszkaniowym. Firma zrealizowała już kilka takich obiektów z bardzo dobrą rentownością. Zdaniem zarządu spółki, obecne trendy w budownictwie jednorodzinnym jasno wskazują, że budownictwo drewniane, w tym szkieletowe, będzie ze względu na jego energooszczędność, szybkość i niskie koszty budowy, właściwym kierunkiem rozwoju działalności. 

W związku z powyższym zarząd FKD poszukuje w celu akwizycji nowych podmiotów, które zwiększą możliwości produkcyjne oraz przychodowe w ramach sektora, w którym porusza się spółka. W szczególności zainteresowany jest firmami z branży drzewnej, budowlanej oraz budownictwa drogowego. 

 

Biznes

W zakresie biznesu strategia Fabryki Konstrukcji Drewnianych związana jest z wzmocnieniem przyjętych kierunków rozwoju oraz nowych przedsięwzięć według poniższych priorytetów:

  •  budowa magazynów soli
  •  produkcja drewna klejonego i KVH
  •  budownictwo wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych
  •  budownictwo jednorodzinne
  •  prace drogowe
  •  rewitalizacja zabytków

Budowa magazynów soli

Spółka jest liderem w segmencie magazynów soli budowanych na potrzeby obwodów utrzymania dróg. Całą grupa w latach ubiegłych wybudowała ponad 170 takich obiektów. W roku 2015 uczestniczyła w ofertowaniu 55 tego typu obiektów, których średnia wartość to około 0,9 do 1,5 miliona. W ramach prowadzonej działalności wiązanej z magazynami soli pod marką Salt Tech należącą do grupy, produkowane są również wytwornice chlorku sodu, potasu i wapnia. Pod tą marką również wykonywane są zbiorniki na ciecze płynne o pojemnościach od 5000 do 15000 litrów.  

W dalszej perspektywie firma zamierza utrzymać pozycje lidera w tym segmencie oraz aktywnie uczestniczyć w procesie planowania, projektowania i realizacji magazynów soli. 

W szczególnym stopniu spółka kładzie nacisk na magazyny mobilne-modułowe, które zaspokajają potrzeby klientów o mniejszych zasobach finansowych. Opracowany przez FKD magazyn mobilny umożliwia wybudowanie go przy znacznie mniejszym zaangażowaniu finansowym oraz umożliwia finansowanie inwestycji z innych źródeł np. leasingu. Spółka obecnie realizujemy 4 takie obiekty, ale potencjalny rynek w najbliższych latach szacuje na około 200 sztuk. W najbliższym czasie firma zamierza zwiększyć ilość ekip montażowych aby sprostać ilości zakontraktowanych obiektów, kładąc nacisk na jak największą ich prefabrykację w celu obniżenia kosztów budowy.

Produkcja drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH

W tym sektorze pomimo już poniesionych ogromnych kosztów inwestycyjnych, zdaniem zarządu spółka ma najwięcej do zrobienia. Do Fabryki Konstrukcji Drewnianych należą trzy nowoczesne hale, dwie produkcyjne i jedna magazynowa. Firma posiada najnowocześniejszy park maszynowy w zakresie obróbki drewna jak i produkcji drewna klejonego. Linia o możliwościach produkcyjnych do 40 metrów długości wiązara klejonego jest jedną z dwóch w Polsce oraz jedną z niewielu w Europie. Nowoczesny system produkcji umożliwia realizację zindywidualizowanych zamówień przy bardzo niskim zaangażowaniu pracy fizycznej.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych upatruje możliwości zwiększenie rentowności poprzez samodzielne przetarcie, segregowanie i suszenie drewna. W tym celu w 2016r. podjęte zostały działania w celu uzyskania stosownych zezwoleń dotyczących kolejnych obiektów produkcyjnych. Spółka posiada odpowiedni teren oraz infrastrukturę energetyczną i drogową umożliwiającą budowę kolejnych obiektów. W szczególności firmie zależy na posiadaniu własnej suszarni i linii do przetarcia drewna. Obecnie tarcica używana do produkcji konstrukcji kupowana jest głównie od dostawców zagranicznych. W uruchomieniu własnej produkcji zarząd spółki widzi możliwość zwiększenia zyskowności i uniezależnienia się od kursu walut. 

Według informacji przedstawionych przez zarząd FKD, roczna konsumpcja konstrukcyjnego drewna klejonego w Niemczech to ok. 1 mln m3,  we Włoszech ok. 1,4 mln m3. Produkcja tego typu wyrobów w Finlandii to 330 tys m3. Brak jest ogólnie dostępnych badań polskiego rynku dotyczących konsumpcji konstrukcyjnego drewna klejonego. Spółka szacuje go na ok. 30-50 tys. m3 rocznie i spodziewa się jego szybkiego rozwoju. Rozszerzenie zakresu działalności o przetarcie i suszenie według zarządu spółki pozwoli na sprostanie dynamicznie rosnącemu popytowi, umożliwiając jednocześnie dotarcie do nowych odbiorców, co powinno przełożyć się na istotne zwiększenie udziału w rynku.

Fabryka Drewna Klejonego pracuje również nad nowymi produktami. Obecnie jest na etapie podpisania umowy na dotację ze środków unijnych rzędu 2,9 mln zł, które przeznaczone zostaną na badania i wdrożenie do produkcji klejonej warstwowo belki drewnianej wzmocnionej kompozytami włóknistymi.

Budownictwo wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych

Jest to segment, od którego Fabryka Konstrukcji Drewnianych zaczęła swoja działalność. Pomimo ogromnego potencjału rynku, ze względu na wiele problemów z płatnościami ze strony generalnych wykonawców takich obiektów, zarząd spółki postanowił mocno selekcjonować projekty przyjmowane do realizacji.  

Spółka otrzymuje około 1000 zapytań na wielkogabarytowe konstrukcje drewniane w ciągu roku. Wartość poszczególnych zapytań waha się od 10 tys. do 1 mln zł. Średnia wartość zapytania to ok. 80-100 tys. złotych. Niestety ze względu na przyjęty wymóg dokonania przedpłaty przez zamawiającego, ilość potencjalnych klientów radykalnie spada. Spółka skupia się na realizacji projektów, w których ma zagwarantowaną płatność oraz takich gdzie specyfika produktu (np. gabaryt) ogranicza do minimum konkurencję i daje możliwość negocjacji zarówno cen, jak i warunków płatności. 

W najbliższym czasie FKD zamierza uczestniczyć w postępowaniach przetargowych na wybudowanie: konstrukcji zadaszenia magazynów dla portu w Gdyni o średniej wartości 5 mln zł sztuka, konstrukcji zadaszenia hali sortowni w Warszawie 2,8 mln zł czy zadaszenia hali sportowej w Gnieźnie 2,9 mln zł. 

FKD wykonuje również drobne obiekty architektury ogrodowej, lecz jest to niszowy produkt wykonywany tylko i wyłącznie w lukach czasowych pomiędzy dużymi projektami.

Budownictwo jednorodzinne

To nowy segment działalności firmy, w ramach którego dotychczas wykonano kilka projektów zindywidualizowanych architektonicznie. Obecnie spółka negocjuje wykonanie 30 sztuk domów dla jednego z deweloperów oraz przygotowuje kilka standardowych projektów domów jednorodzinnych, których koszt wykonania w stanie deweloperskim zamknie się w cenie ok. 200-260 tys. zł. Według oceny zarządu jest to bardzo obiecujący rynek z dużymi perspektywami rozwoju. 

Prace drogowe

Podłoże asfaltowe jest nierozłącznym elementem budowy magazynów soli. W związku z tym, że coraz więcej zadań spółka realizuje w formule „zaprojektuj i wybuduj” konieczna jest realizacja również prac drogowych. Spółka planuje rozwój w tym zakresie m.in. ze względu na trudności z pozyskaniem podwykonawców. Na fali kryzysu w latach 2008-2011 wiele firm działających w tym segmencie upadło, a te które utrzymały się na rynku są maksymalnie obłożone kontraktami. Zdaniem zarządu FKD jest to potencjalny kierunek, w którym spółka może się rozwijać i uzyskać znaczący wzrost przychodów.

Rewitalizacja zabytków

To obecnie niszowy segment działalności spółki, jednakże w każdym roku swojej działalności wykonała kilka takich przedsięwzięć, skupiając się tylko i wyłącznie na konstrukcjach drewnianych takich jak kopuły kościołów, kaplic, więźby dachowe zamków i pałaców. Przychody z realizacji takich projektów nie stanowią dużego udziału w sprzedaży spółki, ale charakteryzują się wysoką marżą.

 

Prognoza wyników finansowych

Realizacja przyjętej przez zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych SA strategii wiąże się z poniższą prognozą skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej 

Prognoza skonsolidowanych wynikówPrognoza skonsolidowanych wynikówFot. FKD

Prognoza sporządzona została zgodnie z poniższymi założeniami:

- zrealizowane zostaną kontrakty, które Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA i jej spółki zależne podpisały oraz realizacja części kontraktów, w których ofertowaniu Grupa bierze udział. 

- uzyskanie finansowania dłużnego lub akcyjnego, koniecznego do realizacji części inwestycji i akwizycji opisanych w strategii działań spółki na lata 2016-2020.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz