/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Konferencja: Znaczenie użytkowania lasu w gospodarce leśnej XXI wieku

Drewno.pl

Autor: kaj
Źródło: Drewno.pl
Data: 2016-06-24


W dniach 31. maja do 01. czerwca 2016r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbyła się Konferencja Katedr Jednoimiennych pt. "Znaczenie użytkowania lasu w gospodarce leśnej XXI wieku".

Konferencja: Znaczenie użytkowania lasu w gospodarce leśnej XXI wiekuKonferencja: Znaczenie użytkowania lasu w gospodarce leśnej XXI wiekuFot. K. Jabłońska

Organizatorami konferencji były: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Użytkowania Lasu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne - Oddział Poznański.

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu oraz Ośrodku Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu przedstawili referaty obrazujące zakres prac badawczych związanych z użytkowaniem lasu, prowadzonych w ich jednostkach naukowych.

Konferencja: Znaczenie użytkowania lasu w gospodarce leśnej XXI wiekuKonferencja: Znaczenie użytkowania lasu w gospodarce leśnej XXI wiekuFot. K. Jabłońska

Podczas konferencji można było posłuchać wystąpień na tematy takie jak:

 1. Piotr Paschalis-Jakubowicz Użytkowanie lasu a leśne gospodarstwa węglowe
 2. Anna Barszcz, P. Jemioło, Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik Analiza porównawcza efektów klasyfikacji surowca sosnowego z zastosowaniem normy polskiej i unijnej
 3. Grzegorz Szewczyk, Janusz M. Sowa, Włodzimierz Mularczyk, Marcin Piszczek, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz Zastosowanie analizy SWOT w planowaniu strategicznym procesów udostępnienia drzewostanów szlakami operacyjnym
 4. Arnold Haręźlak Znaczenie i rola struktur i osób zajmujących się bezpośrednio sprawami użytkowania lasu w LP 
 5. Paweł Staniszewski, Robert Tomusiak, Aleksandra Giedrowicz, Sulej J., Kopeć Sz., Jasionowska M., Jerczyński T., Ostromecki K. Wpływ pozyskiwania pędów na wybrane parametry krzewinek borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.)
 6. Marcin Jakubowski, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Grzywiński Użytkowanie lasu w literaturze naukowej w latach 2006-2015
 7. Jarosław Oktaba, Dariusz Zastocki, Jarosław Sadowski Użytkowanie Lasu w Standardach Certyfikacji Gospodarki Leśnej
 8. Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik, Anna Barszcz Analiza porównawcza wybranych cech makrostruktury i gęstości drewna świerkowego (Picea abies (L.) H. Karst.) pochodzącego z drzewostanów rosnących w reglu dolnym i górnym 
 9. Radosław Wąsik, Krzysztof  Michalec, Anna Barszcz, Marek Raniszewski Zmienność wybranych cech makrostruktury i gęstości drewna czeremchy amerykańskiej (Padus serotina (Ehrh.) Borkh.) pochodzącej z Nadleśnictwa Rybnik 
 10. Arkadiusz Tomczak Tomasz Jelonek, Marcin Jakubowski, Witold Grzywiński Gęstość średniowymiarowego surowca sosnowego w stanie świeżym 
 11. Dorota Kargul-Plewa, Emilia Janeczko Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ocenie atrakcyjności krajobrazowej zbiorników wodnych
 12. Krzysztof Polowy, Bartłomiej Naskrent Zmiany tempa pracy żurawiem leśnym wraz z rosnącym doświadczeniem operatora 
 13. Wiesława Nowacka, Alicja Gasek Psychospołeczne uwarunkowania pracy na stanowisku operatora maszyn specjalistycznych stosowanych w leśnictwie 
 14. Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz Analiza obciążenia pracą w technologii pozyskiwania z zastosowaniem procesora agregowanego z ciągnikiem uniwersalnym 
 15. Witold Grzywiński, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Joanna Skonieczna, Marcin Jakubowski Obciążenie pracą na stanowiskach leśniczego  i podleśniczego
 16. Waldemar Gil Ewolucja operacji pozyskaniowo-transportowych w warunkach ekstremalnych
 17. Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk Wpływ udostępnienia drzewostanu szlakami zrywkowymi na uszkodzenia wierzchnich warstw gleby w maszynowym pozyskiwaniu drewna 
 18. Tadeusz Moskalik, Rafał Sokulski Wpływ pozyskiwania drewna technikami arborystycznymi na wielkość uszkodzeń odnowień naturalnych
 19. Arkadiusz Stańczykiewicz, Paweł Kozicki, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk Efektywność zrywki drewna przy pomocy mikrociągnika typu ATV
 20. Piotr Mederski, Mariusz Bembenek, Zbigniew Karaszewski, Martyna Rosińska Efektywność zastosowania harwesterów do pozyskiwania dębu, buka, brzozy i olszy w drzewostanach trzebieżowych
 21. Mariusz Bembenek Piotr S. Mederski, Zbigniew Karaszewski, Martyna Rosińska Wpływ pory roku na efektywność zastosowania harwestera w przedrębnych drzewostanach bukowych 
 22. Zbigniew Karaszewski, Marcin Dziura, Mariusz Bembenek, Martyna Rosińska, Piotr S. Mederski Porównanie wysokości pniaków olszowych po pozyskaniu pilarką i harwesterem
 23. Jarosław Sadowski, Dariusz Zastocki Pozyskiwanie drewna w lasach prywatnych na terenie wybranego nadleśnictwa
 24. Martyna Rosińska, Mariusz Bembenek, Zbigniew Karaszewski, Piotr S. Mederski Charakterystyka zastosowania harwesterów do pozyskiwania brzozy w drzewostanach trzebieżowych 
 25. Karol Gielarowiec, Dominika Gaj-Gielarowiec, Grzegorz Szewczyk Uszkodzenia drzewostanów od wiatru w Polsce w latach 2005-2015. Bazy danych o szkodach w PGL LP 
 26. Rafał Turowski, Witold Grzywiński Uszkodzenia drzew podczas pozyskania i zrywki drewna w przedrębnym drzewostanie olchowym 
 27. Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Karol Kędzierski Różnicowanie się wybranych cech drzew rosnących w różnych odległościach od szlaków zrywkowych 
 28. Andrzej Czerniak Optymalizacja leśnej sieci drogowej
 29. Wojciech Sarzyński, Tadeusz Moskalik Elektroniczny pomiar drewna
 30. Grzegorz Trzciński, Łukasz Tymendorf Obciążenia dróg leśnych jednostkowym transportem drewna
 31. Rafał Selwakowski, Grzegorz Trzciński Wykorzystanie wałków drewnianych i mat wierzbowych na drogach leśnych
 32. Piotr Leciejewski, Grzegorz Trzciński Aspekty połączenia dróg leśnych z drogami publicznymi
 33. Krzysztof Owsiak, Angelika Golasz Zagrożenia dla infrastruktury transportowej spowodowanej działalnością bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie Nadleśnictwa Koszęcin 
 34. Paweł Tylek Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w działalności Zakładu Mechanizacji Prac Leśnych 
 35. Henryk Nowiński Obliczanie parametrów geometrycznych środka ciężkości pojazdów 4 kołowych
 36. Krzysztof Kamiński, Szewczyk Grzegorz., Janusz Sowa Możliwości aplikacyjne badań ankietowych w analizach czasochłonności procesów pozyskiwania drewna 
 37. Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak, Witold Grzywiński, Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak Analiza czasu pracy na stanowiskach leśniczego i podleśniczego 
 38. Joanna Skonieczna, Witold Grzywiński Stres zawodowy na stanowiskach pracy w leśnictwie 
 39. Alicja Gasek, Wiesława Ł. Nowacka  Analiza ergonomiczna infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej międzywala prawego brzegu Wisły w granicach śródmieścia funkcjonalnego Warszawy

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz