/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

Samorząd Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu

Autor: Klaudia Gadomska, Martyna Rębacz
Źródło: Samorząd Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu
Data: 2016-05-19


"Problemy ochrony przyrody na tle gospodarki leśnej" to tytuł pod jakim w dniach 21-24 kwietnia w Pogorzelicy odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Porozumienia Samorządów Studentów Wydziałów Leśnych z Krakowa, Poznania i Warszawy. W tym roku przewodniczył jej Samorząd Studentów Wydziału Leśnego w Poznaniu na czele z Weroniką Mysiak – koordynatorem Konferencji. Oprócz części referatowej studenci mieli okazję zwiedzić Nadleśnictwo Gryfice oraz Woliński Park Narodowy.

IX Ogólnopolska Konferencja Studentów LeśnictwaIX Ogólnopolska Konferencja Studentów LeśnictwaFot. Sławomir Paprzycki

Pierwszego dnia nastąpiła prezentacja Nadleśnictwa Gryfice, którą wygłosił Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Paweł Gzyl. Ewenementem w skali kraju jest fakt, iż w zasięgu nadleśnictwa leży 41 km wybrzeża Bałtyku. Studenci mieli również okazję poznać historię terenu. Po wysłuchaniu prezentacji uczestnicy Konferencji wraz z zaproszonymi gośćmi biesiadowali przy ognisku śpiewając pieśni związane z przyrodą, lasem i życiem leśnika.

 

W piątek uroczyście rozpoczęto Konferencję. Referat otwierający przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody DGLP Pani Jolanta Błasiak. Pani Naczelnik przedstawiła oraz szczegółowo omówiła cele i formy ochrony przyrody realizowane przez Lasy Państwowe. Jednym z prelegentów był również dr inż. Andrzej M. Jagodziński reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Dendrologii PAN w Kórniku. Tematem prezentacji była Różnorodność biologiczna jako odpowiedź na praktyki gospodarcze i ochronę przyrody w lasach w świetle współczesnych badań. Celem wykładu  było przedstawienie wpływu gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną. Zagadnienie to zostało omówione na wybranych przykładach pochodzących ze współczesnych badań. Potwierdza się, iż wpływ gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną jest współcześnie przedmiotem ożywionej debaty. Konkluzją wystąpienia było zdanie, iż zrównoważona gospodarka leśna wydaje się mieć niewielki negatywny wpływ na różnorodność biologiczną lasów centralnej Europy w skali lokalnej, a w skalach regionalnej i ponadregionalnej wpływ ten może zostać uznany wręcz za pozytywny. 

 

Następnym prelegentem był dr hab. Jarosław Szaban, Opiekun Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego. Przedstawił swój referat pt. W poszukiwaniu miejsca pochówku profesora Ryszarda Biehlera. Bohater wystąpienie zorganizował Wydział Leśny SGGW i był jego pierwszym Dziekanem. Od 1924 roku był pracownikiem na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po wojnie wyjechał do swojego majątku w pobliżu Balingródka na Litwie, tam w 1944 roku został aresztowany przez NKWD i chwile po tym zmarł. Jesienią 2015 r. członkowie Komisji Historycznej Polskiego Towarzystwa Leśnego wraz z członkami Koła Leśników UP w Poznaniu udali się do Balingródka, aby odnaleźć miejsce pochówku. Dane archiwalne nie wróżyły sukcesu, jednak dzięki pomocy najstarszych mieszkańców pamiętających jeszcze okres międzywojenny, udało się ustalić dokładne miejsce pochówku profesora. 

 

Kolejne wystąpienie wygłosił dr inż. Janusz Dawidziuk z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Referat przedstawiał ochronę przyrody w planach urządzenia lasu. Doktor podkreślił, iż Lasy Państwowe są nie tylko gospodarzami najcenniejszych obszarów przyrodniczych, ale także realizatorami polityki leśnej państwa również w zakresie ochrony przyrody w lasach. Dlatego też wymogi tej ochrony uwzględnione są przy sporządzaniu planu urządzenia lasu, będącego podstawowym dokumentem gospodarki leśnej, według którego jest ona prowadzona. Zdaniem autora brak wystarczającej, udokumentowanej wiedzy na temat procesów zachodzących w ekosystemach leśnych prowadzi niejednokrotnie do niewłaściwego stosowania przez organy ochrony środowiska zasady przezorności, co rodzi niepotrzebne konflikty pomiędzy organami ochrony środowiska, organizacjami ekologicznymi, społecznościami lokalnymi i jednostkami lasów. 

 

Gościem Konferencji był również dr inż. Ryszard Kapuściński z Ligii Ochrony Przyrody w Warszawie. Przedstawił referat na temat: Problemy ochrony przyrody na tle gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. Celem wystąpienia było wyjaśnienie przyczyn trwającego od wielu lat sporu o ochronę Puszczy Białowieskiej. Problemy te, zdaniem Prezesa LOP wynikają zarówno z nieznajomości obowiązujących przepisów i zasad gospodarki leśnej, jak i braku zaufania do leśników, realizujących politykę państwa. Wśród przyczyn tego sporu nie można pominąć także aspektów ideologicznych i politycznych, które podnoszą temperaturę dyskusji i utrudniają wypracowanie konsekwentnych rozwiązań, opartych przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu. W rezultacie zamiast służyć ochronie przyrody, przynoszą jej szkodę. 

 

W kolejnej części referat pt. Leśnik a uwarunkowania prawne ochrony przyrody wygłosiła Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów z RDLP w Poznaniu Pani Marlena Kowalkowska. Pani Naczelnik przedstawiła podstawowe dokumenty gospodarki leśnej, na podstawie których prowadzona jest zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna. Przybliżyła również formy ochrony przyrody oraz niektóre z problemów z jakimi musi się borykać w swojej codziennej pracy. Pokazała, iż leśnik zmuszony jest posiadać umiejętności poruszania się w leśnych i dokumentacyjnych gąszczach. 

 

Ostatnim gościem był Pan Widzimir Grus, Dyrektor RDLP w Gdańsku wygłaszający referat pt. Historia i dalsze możliwości ochrony przyrody w lasach. Autor mówił o tym, iż przyszłość lasów nadal będzie zależeć od czynnika ludzkiego. Istnieje naczelna zasada - w lesie powinien rządzić jeden gospodarz. Problemy, z którymi lasy się spotykają to czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne co powoduje, że zagrożenie lasów w Polsce należy do  najwyższych w Europie. Ekosystemy leśne nadal będą zagrożone przez owady, choroby grzybowe oraz zwierzynę łowną a także chronioną. Jedno natomiast jest pewne: In manibus nostris silvae semper viridens – w naszych rękach lasy wiecznie zielone. 

 

Po części referatowej studenci wybrali się na wyjazd terenowy do Nadleśnictwa Gryfice, a następnie odbyła się uroczysta kolacja, na której można było wysłuchać koncertu Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator” z Poznania.

 

Sobotnie referaty wygłosiły Koła (Naukowe) Leśników z Poznania, Krakowa i Warszawy. Wystąpienia dotyczyły badań, jakie dane Koła prowadziły w swoich sekcjach. 

Tematyka referatów wygłoszone przez Koło Leśników z UP w Poznaniu:

  1. Co sprawia, że zbiorowiska roślinne są bardziej narażone na inwazję Impatiens parviflora? (Natalia Czapiewska, Sekcja Botaniczna).
  2. Inwentaryzacja zwierząt w BPN-Obręb Ochronny Hwoźna w latach 2015-2016 (Patryk Szulist, Sekcja Łowiecka).
  3. Zimowa inwentaryzacja nietoperzy na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (Małgorzata Hoppe, Sekcja Teriologiczna).

Wybrane dokonania Koła Naukowego Leśników z UR w Krakowie dotyczyły:

  1. Cis pospolity Taxus baccata na terenie Zameckŷ Park Opoĉno w Czechach- struktura, aktualne rozmieszczenie, żywotność i wielkość zasobów (Miriam Planĉiková, Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody).
  2. Wykorzystanie skanera ZEB1 oraz pasowania zdjęć w inwentaryzacji zieleni miejskiej, wybranych cech taksacyjnych (Piotr Rysiak, Sekcja Geomatyki), 

Koło Naukowe z SGGW w Warszawie zaprezentowało natomiast referaty na temat:

  1. Absolutna i względna grubość kory na różnych wysokościach strzały świerka pospolitego w Górach Izerskich (Justyna Sulej, Sekcja Biometrii Leśnej i Sekcji Użytkowania).
  2. Jarząbek (Bonasa bonasia) – preferencje siedliskowe oraz liczebność gatunku na terenie Lasów Sobiborskich” (Mateusz Pawelec, Maciej Woźniak, Sekcja Ornitologiczna).  
  3. Kierunki zmian zbiorowisk roślinnych na porzuconych polach w rezerwacie przyrody Jelonka (Tomasz Jerczyński, Sekcja Botaniki Leśnej, KNL). 

Ostatnie wystąpienie dotyczyło programu stypendialnego organizowanego przez UP w Poznaniu. Laureatka tegorocznej edycji Natalia Czapiewska przedstawiła relację z wyprawy „Lasy Świata” do Amazonii.

 

Po części referatowej studenci obecni na Konferencji udali się na wyjazd terenowy do Wolińskiego Parku Narodowego. 

 

W ostatnim dniu IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Leśnictwa przeprowadzono dyskusję wśród studentów, podsumowano spotkanie i oficjalnie zakończono Konferencję. 

 

Patronat Honorowy nad Konferencją objął dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, prof. dr hab. Jan Szyszko – Minister Środowiska, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Piotr Łakomy – Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Janusz Czerepko – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 

Partnerem Konferencji jest PGL Lasy Państwowe.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz